Nová internacionalizace vysokých škol

Vysoké školy a univerzity by měly postupně přetvořit obsah výuky, aby lépe odpovídal současnému globalizovanému světu, popisuje server University World News. Internacionalizace vysokoškolské půdy už nemá znamenat jen nábor zahraničních studentů, vysílání vlastních lidí přes hranice nebo mezinárodní spolupráci na projektech.

Vysoké školy dvacátého prvního století se liší od prvních institucí ze století jedenáctého, upozorňují autoři, a právě v dnešní době, kdy na jedné straně dominuje globální propojení a na druhé straně vzrůstá důraz na národní či regionální zájmy, by vysoké školy měly významně přispívat k vytvoření dynamických a udržitelných místních i globálních komunit. Programy by proto měly učit studenty, jak využívat různosti lidí i společenství, a měly by je spojovat s ostatními v kampusu, v online prostředí i v širších skupinách. Kurikula jednotlivých fakult nebo oborů by měla studentům především umožnit se učit. Tento cíl ale může být znemožněn, pokud je program nastaven příliš úzce.

Obsah všech oborů by proto měl být nastaven tak, aby ze studentů vychovával odpovědné globální občany. Důraz je přitom kladen na odpovědnost, protože koncept globálního občanství je často kritizován, že vzhledem k současným rozdílům mezi chudší a bohatší částí světa pouze posiluje moc nadnárodních elit, aniž by umožňoval ostatním se do nich zapojit. Odpovědní globální občané musí proto myslet lokálně, národně i globálně, chápat dopad svých aktivit na ostatní a cítit potřebu společně řešit světové problémy. Co pro výchovu k odpovědnému globálnímu občanství mohou udělat vysoké školy? Především si musí uvědomit, že pořádat mezinárodní programy pro pár vybraných studentů nestačí. Místo „dělání mezinárodních věcí“ by měly školy „být mezinárodní“ a i tak myslet. Pro studenty všech oborů by měli vysokoškolští pedagogové připravit prostředí, ve kterém porozumí, jak znalosti v jejich oboru vznikají, šíří se a vyměňují, a měli by vytvořit učební program, který studenty připraví pro prostředí s odlišnými myšlenkami, názory a lidmi. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button