Učení soft-skills

V posledních letech se posouvají požadavky pro pracovní pozice od manufakturních prací ke schopnostem kritického myšlení a práci v týmu. Zatímco spousta učitelů s tímto souhlasí, často nevědí, jak tyto kvality děti naučit. Podporovat tyto schopnosti v žácích, kteří už je nějakým způsobem vykazují, je daleko jednodušší než naučit je žáky, kteří tyto schopnosti ještě nezačali praktikovat. Pár učitelů v Ontariu v Kanadě experimentuje s různými technikami pro učení soft-skills.

Jason Watt měl problémy s učením dětí o tom, že žádná odpověď není špatně, chtěl více rozvinout jejich kreativní myšlení, ale nevěděl jak. Poté při semináři o integrativním myšlení, Watt konečně našel způsoby pro zlepšení kritického myšlení svých studentů. Originálně termín integrativního myšlení vyvinul Roger Martin, bývalý děkan Rotmanské školy managementu, termín označuje proces hledání řešení skrz sloučení různých úhlů pohledu.

Žebřík úsudků

Jeden z postupů, které Watt používá na své studenty, je žebřík úsudků. Je to proces myšlení, který pomáhá studentům zpomalit a uvědomit si, které informace berou v potaz a jak je v tomto procesu ovlivňuje jejich zkušenost. Je to způsob jak se vyhnout tomu, být ovlivněn domněnkami.

Pro/pro

Studenti už znají tabulku pro/proti, ale v pro/pro tabulce jsou dva pozitivní úhly pohledu. Spíše než rozhodování se mezi dvěma možnostmi, tento nástroj pomáhá studentům najít na různých úhlech pohledu to pozitivní a poté vytvořit třetí možnost sloučením společných kvalit dvou původních možností.

Přirozené modely

Jennifer Warren se inspirovala svou dcerou a začala se svými studenty také pracovat na principu integrativního myšlení. První semestr začala tím, že studentům zadala, aby vymysleli přirozený model svých hodnot. Měli si vybrat 3 až 5 věcí, které si cení, od nezávislosti až po vášeň a podobně. Dětem to pomáhá uvědomit si, že ostatní lidé si váží jiných věcí a mají jiné pohledy na věci.

Integrativní myšlení pomáhá zviditelnit studentův proces myšlení a pomáhá ostatním porozumět, jak se každý dobral k jednotlivým závěrům. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button