Učitelé jazykovědci

Učitel Jason Deehan byl velmi překvapen při opravování testu, který svým žákům zadal v domnění, že je velmi jednoduchý. Hodně odpovědí bylo špatných, při známkování se však všiml, že většina špatných odpovědí se opakovala u těch samých otázek.

Při bližším zkoumání přišel na to, že podle způsobu položení otázky si někteří studenti nejsou schopni interpretovat, jakou informaci po nich chce. Schopnost pokládat správným jasným způsobem otázky je pro učitele velmi důležitá, ačkoli si to často neuvědomují.

Rozhodl se tedy si s žáky vysvětlit jednotlivé významy tázacích sloves jako například: analyzujte, zhodnoťte, interpretujte, zdůvodněte, vypište, shrňte atd. Když bude studentům jasné, co které sloveso přesně znamená, lépe se jim bude chápat, jakou informaci po nich učitel chce.

Déle by si sám učitel měl uvědomit, jak moc může pořadí slov v otázce pozměnit její jasnost nebo nejasnost. Je dobré všechny možné variace probrat se studenty, například na tabuli napsat otázku a studenti poté budou vymýšlet, jak jinak by se na tu samou věc mohli ještě zeptat, díky tomu si uvědomí, kolik možných variací zde je na jednu otázku.

Dále je důležité si uvědomit, že existují obsahová slovesa a jazyková slovesa. Obsahová slovesa se ptají na obsah sdělení (vědomosti, porozumění, aplikace,…) a jazyková zase pracují s jazykem (rozšiřování slovní zásoby, čtení nahlas,…).

Jazyk hraje klíčovou roli ve vzdělávacím procesu. Pro učitele je důležitý při předávání informací studentům, zadávání úkolů a zpětné vazbě, pro studenty je nepostradatelný při porozumění zadání a samotné práci. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button