Digitální gramotnost

Když se řekne čtenářská gramotnost, každý ví, že jde o dovednosti související se čtením a psaním. Když se ale gramotnost změní na digitální, jedná se o komplexnější dovednost, kde čtení a psaní digitálních textů představuje jen malou část významu pojmu. Proto někteří autoři používají spíše množné číslo (digitální gramotnosti), nebo dokonce jiné názvy – nová gramotnost (odkazující na nekončící vývoj technologií) nebo gramotnost 21. století.

Server EdWeek se zabývá obsahem pojmu digitální gramotnost. Americká asociace knihoven ji např. definuje jako schopnost používat informační a komunikační technologie k nalezení, zhodnocení, vytvoření a sdílení informací, což vyžaduje jak kognitivní, tak technické dovednosti.

Profesor gramotnosti a technologií ze Severokarolinské státní univerzity Hiller Spires vidí tři složky gramotnosti:

  1. nalezení a spotřebování digitálního obsahu
  2. vytvoření digitálního obsahu
  3. komunikace a sdílení informací.

 

Spotřeba digitálního obsahu sestává podle connecticutského profesora pedagogiky Donalda Leua z tzv. offline čtení, kdy je sice text čten z digitálního prostředí, ale jen pasivně, kdy dodatečné dovednosti ke klasickému čtení se lze naučit během pár minut (zapnutí zařízení, rolování textem apod.), a z tzv. online čtení, kdy internetový text obsahuje odkazy, možnosti sdílení nebo komentování a další funkce, k jejichž využívání potřebuje čtenář již více dovedností i znalostí.

Nalézt digitální obsah je také o něco složitější proces než vyhledávání v tištěném katalogu knih či článků. Online vyhledávání vyžaduje umět generovat klíčová slova, procházet výsledky vyhledávačů a posoudit spolehlivost stránek či autorů. Vytváření digitálního obsahu znamená dokázat psát e-maily, blogy, posty na sociálních sítích, vytvářet audia a videa a k tomu zvládnout „sociální sílu“, kterou každý takový obsah může mít. Digitální tvorba je díky možnosti sdílení rizikovější než klasická. To souvisí s komunikací a sdílením informací, nedílnou součástí webu druhé generace. Digitální nástroje dnes mohou tvůrcům pomoci účastnit se občanského života, stejně tak ale mohou znamenat ohrožení jejich soukromí nebo bezpečnosti. Součástí výuky digitální gramotnosti proto musí být také zvládnutí bezpečného používání digitálních nástrojů. (zdroj)

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button