Školní PR a marketing

"Měly by se školy veřejně propagovat a dělat marketing?" ptá se Elin De Zoete na serveru Schoolsweek. Její odpověď je ano, rozhodně měly.

V systému financování, kdy příjem školy závisí především na počtu zapsaných studentů, je pro školy klíčové se marketingově prosadit minimálně v místní komunitě, tak aby rodiče nezvažovali zápis do jiných, i vzdálenějších škol. Přesto dnes není běžné mluvit o soutěživém školském prostředí, veřejně se rozebírá spíše spolupráce vzdělávacích institucí a sdílení dobrých praxí. Image školy je důležitá při nabírání studentů i učitelů a dalších zaměstnanců. Tam, kde školy dosahují dobrých studijních výsledků ve srovnávacích testech, nemají většinou s nedostatkem zájemců problém, ovšem průměrné či horší školy nemají takovou komparativní výhodu. Výsledky v testech přitom neříkají všechno, některé školy nemají k dispozici aktuální výsledky nebo nejsou školní inspekcí hodnoceny vůbec (soukromé školy), změny v testování může přinést propad ve výsledcích apod. Takové školy musí umět správně sdělit svůj příběh, prodat své zlepšení a úspěchy.

Jak pozitivní školní PR připravit? Nejdůležitější je rozhodnout se pro hlavní poselství, které školu vystihuje a lze ho podložit, např. „rychle se zlepšující škola“. Všechna následující sdělení v lokálním tisku nebo na internetu by se k této myšlence měla vztahovat.

Důležité je pravidelně informovat komunitu o školním dění. Lidé chtějí slyšet o individuálních úspěších a vidět děti zabrané do zajímavých činností, ke kterým by se jinak nedostaly. Obrázky mají větší sdělovací potenciál než text, i novináře zaujme školní zpráva víc, pokud ji doprovází pěkná fotografie. Dobré je také nespoléhat pouze na tisk, ale využít i sociální sítě, natočit krátké video, rozesílat newslettery, otevřít dveře veřejnosti nebo navázat spolupráci s lokálními obchodníky, kteří mohou školu podpořit.  (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button