Oblíbený, ale nebezpečný PowerPoint

Univerzity by měly zakázat výuku prostřednictvím PowerPointových prezentací, hlásal nedávný článek v The Conversation – a server Bussiness Insider myšlenku obhajuje.

Je třeba se zamyslet nad tím, že přílišné spoléhání na heslovité slidy zjednodušuje myšlení a podporuje mýtus, že studenti mohou získat hluboké znalosti a dovednosti bez čtení tuctů knih a řešení tisíců problémů.

Průzkum ukázal, že PowerPoint je mezi studenty nejoblíbenějším promítacím výukovým nástrojem. Nezlepšuje ale učení ani známky, stejně jako diapozitivy a jiné promítání. Výzkum učebních metod prokázal, že daleko efektivnější je výuka založená na řešení skutečných problémů.

Proč je PowerPoint tak nebezpečný? Především zrazuje studenty od komplexního myšlení. Dává iluzorní pocit jasnosti a jednoduchosti tím, že i komplikované situace shrnuje do hesel, odrážek a zjednodušených diagramů. Studenti pak vnímají kurzy jako sadu prezentací a jiné přístupy vidí jako složité a nejasné. Prezentace navíc vyvolávají nepřiměřená očekávání, studenti mají pocit, že v nich musí být každý detail potřebný pro vypracování projektu, a už pak nejsou ochotni číst doprovodný materiál.

PowerPointy jsou přesto na univerzitách převládající způsobem výuky. Je tomu tak zřejmě proto, že školy neměří proces učení. Měří spokojenost studentů v průzkumech a jejich znalosti ve zkouškách. Učení je ale proces, kterým se znalosti a dovednosti zlepšují a který je třeba měřit v čase. Když se o to pokusili američtí výzkumníci pomocí speciálního hodnoticího nástroje, zjistili, že až třetina mladých lidí za tři až čtyři roky svého studia neprokáže žádné podstatné zlepšení v analytickém uvažování, kritickém myšlení, řešení problémů nebo písemném vyjadřování.

Většina pokusů o změnu výuky přináší nejdřív snížení spokojenosti studentů. Pokud bude spokojenost hlavním měřítkem, bude se i nadále roztáčet spirála nízkých očekávání, méně úsilí a méně učení. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button