Pedagogické vědomosti

V moderních společnostech pracuje nejvíc profesionálů s vědomostmi. Např. lékaři musí být schopni sledovat a přejímat stále se rozšiřující objem vědeckých poznatků, propojit je se svou praxí a díky efektivní komunikaci s pacientem je přeměnit v konkrétní léčbu. Dirk van Damme se na blogu OECD Education zamýšlí nad tím, jestli se něco podobného děje i v učitelské profesi.

Kantoři jsou vědomostní pracovníci. Musí ovládat svůj předmět, znát a umět používat jeho terminologii, koncepty apod. A nad rámec předmětu musí mít také pedagogické znalosti, vědět, jak stimulovat učení u žáků s různým talentem a pozadím, jak je motivovat a inspirovat. Pedagogické vědomosti jsou však podle Damma u učitelů vzácné.

Pedagogickým znalostem ve výuce se věnuje projekt Centra pro vzdělávací výzkum a inovaci nazvaný Inovativní výuka pro efektivní učení (Innovative Teaching for Effective Learning, ITEL). V nové publikaci Pedagogické znalosti a měnící se povaha učitelství shrnuje současné (kusé) poznatky na tomto poli a zároveň podrobně popisuje metodologii výzkumu pedagogických znalostí pro hlavní studii projektu, jejíž výsledky budou k dispozici v létě. Neměří je přitom jako nějaký statický ukazatel konkrétních učitelů, ale jako dynamický aspekt učitelství. Snaží se zjistit, jak učitelé své pedagogické vědomosti získávají, jak je během svého profesionálního života prohlubují, jak sdílí učitelé a jejich učitelé poznatky z nových výzkumů a zda jsou předávané pedagogické strategie uzpůsobeny dvacátému prvnímu století. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button