Správný odpočinek

Je pro žáky lepší aktivně odpočívat před obědem nebo po něm? Co když prší? A je vhodné nechat děti za špatné chování přestávku prosedět? Na tyto a další otázky odpovídají zpráva americké organizace SHAPE America a Centra kontroly nemocí a prevence a představuje je zpravodajský server NPR.

Odpočinkový čas ve škole není jen o tom otevřít dveře a nechat děti vyběhnout ven. Přesto jen osm amerických států má zpracovanou politiku, jak školní volný čas co nejlépe využít, a povědomí o tom, co výzkumy označují za efektivní odpočinek, není příliš silné. 

Zpráva proto pedagogům nabízí devatenáct vědecky podložených volnočasových strategií. Některá doporučení se zdají být jasná: nabádat děti k fyzickým aktivitám a vhodně vybavit venkovní i vnitřní odpočinkový prostor. I takto zřejmé tipy jsou ale důležité, protože když nejsou ve škole odpovídající prostory, může být přestávka za špatného počasí zrušena.  

Autoři zprávy zdůrazňují, že odpočinek není jen pauza pro učitele, dostatek her pomáhá dětem se lépe soustředit, rozvíjí emoční i sociální dovednosti nebo předchází šikaně. Trestat děti nuceným sezením proto není vhodné. Nejlepší doba je před obědem, kromě ostatních pozitivních přínosů dětem správně vyhládne a spíše sní zdravý oběd.

Ředitelka thomasvillské základní školy, která doporučení pilotovala v praxi, nebyla ze začátku z nových myšlenek nadšená. Po zavedení pravidel si ale pochvaluje, že je volný čas lépe organizován, učitelé nejen kontrolují, ale zapojují se do aktivit, děti ale mají více svobody využívat celou škálu činností a celkově si všichni užívají větší zábavu. Škola zaznamenala pokles v disciplinárních přestupcích z více než sto za rok na zatím 24 za aktuální školní půlrok. Přerod se samozřejmě nestal přes noc, někteří učitelé potřebovali delší čas, aby novinky přijali za své.

Důležité pro školy zejména v chudších oblastech je, že k efektivnímu naplánování volného času pro žáky není potřeba zvláštního vybavení. Pokud není k dispozici, je ale kde trávit čas společně, mohou ho učitelé podle návodu vhodně využít.  (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button