Výběr z výzkumů

Tod Finley vybral pro server Edutopia dávku svých osvědčených a výzkumem podložených tipů, se kterými může být už zítra výuka efektivnější. Zároveň ale varuje, že každá studie má své limity a nuance, takže je dobré je pročíst detailně a přemýšlet nad jejich aplikací.

Jak studenty v hodině lépe zaangažovat?

Jmenovitý pozdrav každého žáka spolu s nějakou pozitivní zprávou hned na začátku zvýší zaujetí dětí po celou hodinu o 27 % (odkaz). Slabší žáky není dobré posadit dozadu, jejich zájem i výsledky se v prvních řadách zlepšují (odkaz). Experiment Virginské univerzity pak prokázal, že víc se o přírodní vědy zajímali (a získali také lepší známky) žáci ve skupině, kde na konci hodiny psali krátké shrnutí užitečnosti vědy ve svém životě namísto psaní o tom, co se v hodině naučili (odkaz).

Jak si lépe pamatovat (pro studenty)?

Krátký praktický test poslouží lépe než opakované přečtení materiálu (odkaz). Rukou psané poznámky ukládají informace lépe než ty na počítači (odkaz). Pro kognitivně náročné úkoly je třeba vyhnout se hudbě, televizi i sociálním sítím (odkaz). Soustředění po multitasking na síti pomáhá devět hlubokých nádechů (odkaz) nebo pohled do zeleně (i na fotce, odkaz). V testech s otázkami a výběrem možností pomáhá uspět zvýrazňování textu při jeho studiu (odkaz). Při nudném výkladu si informace lépe pamatují ti, kdo si u toho kreslí (odkaz). U hudby, sportu nebo matematiky je lepší procvičovat obsah tzv. prokládaně, tedy neopakovat dokola jen jednu dovednost a poté druhou a třetí, ale opakovat sekvence první druhé a třetí dovednosti za sebou (ovšem ne u úplně nové látky, odkaz). Zhuštěné učení v jednom dni vede k lepším krátkodobým výsledkům, z dlouhodobého hlediska je lepší studovat po troškách více dní (odkaz). Slovíčka se pamatují rychleji, když se mezi jednotlivými lekcemi studenti vyspí (odkaz).

Jak si lépe pamatovat (pro učitele)?

Pokud mají studenti okamžitě zopakovat novou informaci („řekni sousedovi, co ses právě dozvěděl“), zapamatují si ji lépe (odkaz). Stejně jako když je učitel překvapí před nebo po sdělení informace třeba vtipem nebo videem na YouTube (odkaz). Zvědavost aktivuje mozek, který je lačný si novou informaci zapamatovat (odkaz). Hluboké ukládání se děje tehdy, když přemýšlíme nad významem konceptu a propojujeme ho s dalšími znalostmi. Je proto dobré nechat studenty přemýšlet o tom, jak nové věci souvisí přímo s jejich životem (odkaz).

Jak zlepšit studijní výsledky

Studenti často přeceňují vlastní porozumění látce. Devět studií prokázalo, že pokud mají po představení komplexního jevu, jako je např. proces schvalování zákonů, popsat v pěti až dvaceti sekundách, co pochopili, uvědomí si lépe své mezery a mohou je vyplnit (odkaz). Americká studie prokázala, že pokud bílí učitelé s afroamerickými studenty diskutují o tom, co mají společné, sníží se rozdíl mezi výsledky studentů obou ras (odkaz).

Jak zmírnit stres učitelů

Lepší, než potlačovat negativní pocity, je přehodnotit situaci (odkaz). Pokud je pedagog pod tlakem z nedostatečného pokroku žáků, může si např. uvědomit, že jde o dlouhodobý proces, ne jen momentální výsledky. Smutek je nakažlivý (odkaz), proto není dobré se příliš stýkat s kolegy, kteří si stěžují a mají na věci negativní náhled. Jeden ze způsobů, jak chronické stěžovatele přimět k pozitivnějšímu náhledu, je vyvarovat se očního kontaktu, když se svými nářky začínají (odkaz).

Proti kognitivnímu přehlcení

Nečtěte, co je napsané v prezentaci (odkaz). Nenuťte žáky dívat se vám při odpovídání na složité otázky do očí. Pokud můžou odvrátit zrak, zlepší se jejich výsledky (odkaz). Nepřehánějte to s testy s výběrem možností, studenti se mohou neúmyslně naučit nesprávné možnosti (odkaz). Vyhněte se záměně konceptů. Pokud jsou hodně podobné, jako např. přídavná jména a příslovce, je lepší je učit s časovým odstupem (odkaz).

Výuka psaní

V prvních písemných úkolech je lepší označit pět chyb a psát jen krátké komentáře. Žáci mají tendenci dlouhé komentáře nečíst a vyznačení víc chyb nemá žádnou statisticky významnou výhodu (odkaz). Přečíst dobré příklady esejí ke zlepšení psaní žáků nestačí, součástí musí být analýza klíčových žánrových prvků (odkaz). Přeceňování průměrných prací slabších studentů spíše podpoří jejich nezájem (odkaz). Potřeba je konkrétní zpětná vazba, která je kritická, ale zároveň vyjadřuje učitelovu důvěru ve schopnosti žáka. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button