Vzděláním k zaměstnání

Vlády mnoha zemí bojují s vysokou nezaměstnaností mladých lidí, kteří právě opustili systém vzdělávání. Akademici i politici proto zkoumají dopad kariérního vzdělávání, které by studenty mohlo lépe připravit pro trh práce v dospělosti. Po britské zprávě rekapitulující výsledky 73 předchozích studií na toto téma se vztahu mezi studiem a zaměstnatelností věnuje také organizace OECD a informuje o tom na svém blogu. Navazuje tak na své předchozí práce Učením k práci a Dovednosti přesahující školu.

Zmíněný britský přehled z loňského roku zjistil, že dvě třetiny předchozích prací zjistily pozitivní ekonomický dopad kariérního vzdělávání (od klasického školního poradenství přes zapojení zaměstnavatelů, podporu pracovních zkušeností až po výuku k podnikání). Studie tak potvrdila dopad na zaměstnatelnost, zároveň se ukázalo i lehké zlepšení studijních výsledků spojené s hypotézou, že pochopení propojení studijních cílů s pozdějším kariérním uplatněním mladé lidi motivuje k učení.

Studie dat PISA z roku 2012 ze šesti zemí (Austrálie, Belgie, Kanada, Dánsko, Finsko a Irsko), v nichž se děti účastnily série aktivit kariérního rozvoje, jako jsou stáže, stínování pracovních pozic, veletrhy pracovních příležitostí a školní kariérní poradenství, zkoumala, jak se vztah ke studiu u dětí po takových aktivitách mění. Patnáctiletí účastníci vybírali z tvrzení škola je ztráta času, škola pomáhá získat práci, škola připravuje na život jen málo.

Po korekci sociálních, demografických a behaviorálních vlivů na postoj ke vzdělání studie potvrdila, že účast na aktivitách kariérního rozvoje zlepšuje vnímání smyslu školní docházky. Největší pozitivní dopad přitom měly kariérní rozhovory se školním poradcem nebo účast na veletrhu práce, nejsilnější vztah je vidět u finských a irských studentů.

Studie nabízí nový pohled na vztah mezi kariérním poradenstvím a smyslem vzdělávání. Ukazuje, jak konkrétně mohou školy postoj svých studentů k vzdělávání ovlivnit. Podrobnější analýza vztahu mezi aktivitami pro kariérní vzdělávání a výsledky v PISA testech je v plánu. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button