Design vysokých škol

Univerzity mají raději než specializované počítačové učebny vytvářet vrstevnatá, smíšená a personalizovaná prostředí, která podporují nejrůznější interakce a digitální platformy, nabádá inovativní studie popsaná serverem eCampus News.

Sílící mobilita mění způsob, jakým se studenti učí, a fyzickému prostředí je proto třeba věnovat zvýšenou pozornost. Studie sledovala skutečný život studentů v atlantském univerzitním kampusu, aby odhalila vliv učebních návyků na způsob interakcí ve sdíleném univerzitním prostoru.

Hlavním závěrem je, že na prostoru prostě záleží. Studenti se sice po kampusu pohybují, na druhou stranu tráví hodně času učením na svých pokojích bez sociální interakce nebo třeba čekáním před učebnami. Při vhodném vybavení těchto prostor jde lépe využít i časové prostoje nebo zefektivnit učení.

Společné prostory by měly být vybaveny tak, aby měli studenti možnost se zde potkávat a mít k dispozici věci jako připojení na internet, možnosti nabíjení apod. Uspořádání prostor by mělo dávat příležitost k setkání a k navazování nových vztahů. Myslet se má nejen na učení, ale i na odpočinek, prostředí má být variabilní a umožnit improvizaci pro každou skupinu.

Každý k danému prostoru přistupuje jinak a měl by se cítit bezpečně a zároveň mít možnost si přístroje i prostředí přizpůsobit. Zlepšit se má vizuální navigace po prostorách odkazující nejen na kanceláře a učebny, ale právě také na setkávací a relaxační zóny. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button