Inovativní technologie

Učíme s technologiemi, říká většina učitelů. Používáme Google Classroom (Edmondo, Schoology, Canvas, Moodle atd.). Studenti odevzdávají úkoly online, učitelé zadávají práce na digitální vlákna studentů. Pokud ale učitel zůstává jen u tohoto využívání technologií, nejde o smíšené učení (blended learning), ale jen o digitalizaci tradičních postupů, zamýšlí se web Edutopia.

Elektronická komunikace mezi učiteli a studenty může sice být prvním krokem k inovativní smíšené výuce, ve které mají studenti využívat jak digitální, tak klasické zdroje, nesmí ale zůstat jen u toho. Součástí smíšené výuky je především prvek odpovědnosti za svůj proces učení.

Smíšená tradiční a digitalizovaná výuka umožňuje předškolákům až vysokoškolákům při prezentaci nabytých znalostí a dovedností postupovat vždy podle vlastního tempa, zkoumat různé zdroje a nové možnosti. Jak popisuje zpráva Christensenova Institutu o smíšené výuce na amerických základních školách. Tento druh výuky by měl změnit přístup učitelů i studentů. Výuka se orientuje z procesu řízeného učitelem na studenta. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button