Jak úspěšně inovovat školu

Chris Lehmann založil ve Filadelfii před jedenácti roky Vědeckou akademii, což je veřejná škola, která sází na projektovou badatelsky-orientovanou výuku v komunitě, která v nich pěstuje pospolitost, zájem a péči o druhé. Akademie se ukázala být tak úspěšná, že Lehmanna oslovil místní odbor školství, aby pomáhal zakládat nebo transformovat další školy.

Vědecká akademie se tak stala součástí inovativní sítě sdružující již osm škol, které se snaží změnit zaběhnutý model vzdělávání. Během spolupráce na rozvoji škol identifikovali lidé ze sítě pět důležitých oblastí, které dělají změnu skutečně efektivní, a popisují je pro server KQED.

Vize a mise školy musí být jednoduché, ale uchopitelné. Často se mění spíše v seznam přání, který však dohromady nic neznamená. Mise Vědecké akademie zní: „Studenti se na akademii učí projektově  a výuka vždy zdůrazňuje zájem, výzkum, spolupráci, prezentaci a uvažování.“ Každý rok se celý tým baví o tom, co pro ně konkrétní hodnoty právě teď znamenají a jak je ve výuce zohledňují.

Klíčem je společný jazyk. Učitelé i studenti musí pod pojmy, jako je projekt nebo personalizované učení, vidět stejný význam, jinak se jejich představy nesejdou. Košaté fráze, kterým nikdo nerozumí, jsou zbytečné.

Hodnoty musí platit pro všechny. Způsob, jakým mají učitelé přistupovat k dětem, se musí odrážet i v komunikaci mezi nimi a ve směru od vedení k zaměstnancům. Lehmann připomíná, že ředitel musí milovat své učitele stejně, jako mají oni milovat své studenty. Na většině škol probíhá vyvažování potřeb učitelů a potřeb dětí a Lehmann je přesvědčen, že to nemá být utajené, škola má naopak ukázat směrem ven, jak má rovnováhu nastavenou.  

Důležité je propojení školní kultury, talentovaných učitelů a propracovaných výukových metod. Jedině tehdy, kdy se podaří zajistit všechny tři aspekty, cítí se studenti i učitelé bezpečně a mohou zkoušet nové věci.

Stejně jako je časově náročný start, je obtížná i udržitelnost projektu. Nové nebo transformované školy by měly být na přerod připraveny na příklad proto, aby u zaměstnanců předešly syndromu vyhoření. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button