Mýty o učení stále kolují

Ulrich Boser, odborník na efektivní učení a autor populární knihy Uč se lépe, nedávno zkoumal na vzorku 3 000 Američanů, nakolik ve společnosti i přes výsledky výzkumů přetrvávají mýty o tom, jak se učit. Výsledky analyzuje zpravodajský server NPR Education.

Boser ve svém výzkumu odhalil, že společenské povědomí je v diametrálním rozporu realitou a že veřejnost nevěnuje pozornost vědeckým poznatkům, které mnoho mýtů o učení již vyvrátily. Na 90 % respondentů souhlasí s tím, že by studentům měly být informace předávány v jejich vlastním učebním stylu, ačkoli byla jejich existence již dávno popřena. I ministerstvo školství tento týden rozesílalo učitelům e-mail s podpořením v jejich vlastním rozhodování, jak si ve třídě upravit učební styly podle jejich uvážení. 

Podobné množství účastníků odpovědělo, že opakované čtení je efektivní metoda, i když výzkumy s tím nesouhlasí. 71 % respondentů si myslí, že by učitelé měli motivovat žáky pochvalou za to, že jsou chytří. Věda takové chválení považuje za kontraproduktivní, efektivnější je chválit za projevenou snahu. Cos e týče tématu růstového myšlení, více než čtvrtina zúčastněných věří, že inteligence je daná při narození, i když jsou neurovědecké poznatky opačné.

Téměř 60 % lidí považuje opakovací testíky za neúčinnou metodu získávání nových dovedností a vědomostí. Ve skutečnosti zkoušením sami sebe hned po přečtění něčeho, co se chceme naučit, je výborný příklad aktivního učení. Přes 40 % respondentů věří, že učitel nemusí znát předměty jako matematika nebo vědy, stačí jim být dobrými instruktory. Ve skutečnosti výzkum ukazuje, že hluboká znalost předmětu je klíčová pro úspěch učitele. 

Konečně, i přes výše prokázané chabé znalosti výzkumů je více než 75 % účastníků přesvědčeno, že má nadprůměrně dobrou schopnost v hodnocení práce učitele. A právě toto závěrečné zjištění může podle Bosera za to, jak veřejnost k učitelům přistupuje, jak jsou učitelé znehodnoceni, mají nízké platy a jak se k nim lidé chovají. Školy jsou často odpovědné školským radám složeným z lidí jiných oborů a dále ještě čelí tlaku rodičů – a pokud tito lidé nevědí, jak má aktivní učení vypadat a proč je důležité růstové myšlení, mohou být školy tlačeny nesprávným směrem. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button