Podpora od učitele pomáhá

Slovně vyjádřená podpora od vyučujícího má podle nové studie významnější vliv na další vzdělávání dětí, než jí bylo dříve přisuzováno, zejména u dětí ze znevýhodněného akademického prostředí, uvádí server ScienceDaily.

Polovina dětí, jejichž rodiče sami nedosáhli vyššího než základního vzdělání, končí studium v šestnácti letech. Pokud je ale při učení výslovně podpoří učitel, zvedne se podíl těch, kteří pokračují, až na dvě třetiny. Ukazují to „velká data“ sesbíraná a analyzovaná Cambridgeskou univerzitou a publikovaná v odborném časopise Výzkum vyššího vzdělávání.

Výzkumníci sledovali vstup znevýhodněných dětí na univerzity a sledovali přitom dlouhodobý dopad vztahu učitele a žáka. Studie kvantifikuje vliv toho, co vysokoškolští studenti většinou uvádí jako pozitivní zkušenost se školou – dobrý vztah s učitelem. Kantoři jsou přitom vzdělávacími politiky většinou vnímaní jen jako třídní manažeři a doručovatelé předepsaného obsahu. Vztahový aspekt přitom může podle dat významně ovlivnit sociální mobilitu studentů směrem nahoru.

Studie sledovala přes 4 300 britských žáků od třinácti do dvaceti let. Každý rok vyplňovali podrobný dotazník a na konci povinného základního vzdělání odpovídali také na otázku, jestli jim učitel doporučil zůstat studentem na plný úvazek. Matematický model výsledky upravil vzhledem k podobným studijním výsledkům, zkušenostem a životním příběhům, aby mohl být měřen právě dopad učitelské podpory.

Celkově zvýšila výslovná podpora učitele podíl pokračujících studentů o osm procentních bodů (ze 66 na 74 %). Největší dopad byl přitom pozorován u žáků s průměrnými studijními výsledky, kde slova podpory znamenala o 10 % vyšší pravděpodobnost pokračování na vysokou školu.

Podobně velký nárůst byl pozorován i u dětí s rodiči s nízkým dokončeným vzděláním, zatímco u dětí vysokoškoláků měla podpora jen nepatrný vliv při pokračování na střední školu a žádný na vstup na univerzitu. Přitom právě dětem se vzdělanými rodiči se podpory od učitelů dostávalo nejvíce. Slyšelo ji 22 % takových dětí oproti 15 % dětí rodičů bez akademického titulu.

Autor studie, doktor Benjamin Alcott, nabádá učitele k vytváření vztahů se všemi dětmi a k jejich výslovné a opakované podpoře, aby dál studovali – vynaložené úsilí má smysl. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button