Sociálně-emoční učení

Stále více amerických škol a celých školních obvodů požaduje sociálně-emoční výuku, odborné pedagogické přípravy v této oblasti je ale nedostatek, varují podle serveru Education Week experti.

Poznat dovednosti, které studenti potřebují, aby byli úspěšní, a takové dovednosti systematicky rozvíjet, není pro všechny učitele přirozené, uvádí Roger Weissberg z organizace CASEL pro společné akademické, sociální i emoční učení. Sociální a emoční učení má podle svých obhájců pozitivní vliv na studijní výsledky žáků a zaměstnavatelé stále častěji hledají pracovníky se silnými vztahovými a emočními dovednostmi.

Jak ukazuje zpráva výzkumníků z Univerzity Britské Kolumbie, většina států nějaké dovednosti týkající se sociálně-emočního učení do požadavků na pedagogické absolventy zahrnuje, přípravné kurzy se jim ale v povinných předmětech nevěnují.

Autoři zprávy zkoumali požadavky států na pedagogické absolventy ve třech oblastech

  1. zda vyžadují schopnost práce se studenty na rozvíjení pěti základních dovedností (sebe-uvědomění, sebeovládání, sociální uvědomění, vztahové dovednosti, odpovědné rozhodování)
  2. zda jsou tyto koncepty zmíněny v požadavcích ve vztahu k sociálnímu a emočnímu rozvoji samotných učitelů
  3. a zda mají budoucí pedagogové vědět o „vzdělávacích kontextech“ studentů (o spolupráci mezi školními odděleními a třídami tak, aby byly naplněny potřeby všech dětí, o partnerství školní komunity, o vztazích s rodinami studentů a o sociálně-emočním učení ve třídě).

Výsledky ukázaly, že všech padesát států požaduje po nových učitelích alespoň jednu ze sociálně-emočních dovedností, dvacet sedm států vyžaduje schopnost rozvíjet čtyři nebo všech pět dovedností a čtyřicet dva států se dotýká čtyř oblastí vzdělávacích kontextů.

Požadavkům ale neodpovídají přípravné programy. Autoři zprávy zkoumali obsah vzorku 30 % přípravných programů v každém státě (s odpovídajícím poměrem veřejných a soukromých). Jen v 18 státech se většina programů zaměřila na tři oblasti vzdělávacích kontextů, ve 14 státech se většina programů věnovala třem nebo více sociálně-emočním dovednostem učitelů a v žádném státě se většina programů nevěnovala více než jedné sociálně-emoční dovednosti studentů.

Nancy Markowitz ze San Jose státní univerzity potvrzuje, že změnit způsob přípravy nových kantorů na pedagogických fakultách je náročná práce. Před osmi lety zahájila projekt snažící se sociálně-emoční vzdělávání dostat mezi profesory na pedagogické fakulty, se kterými vytvářela strategie, jak mají budoucí učitelé rozvíjet své vztahové a osobnostní dovednosti a zároveň je budovat i u dětí. Nyní Markowitz s kolegy pilotují projekt, jak strategie sociálně-emočního učení dostat na další pedagogické fakulty, což je proces vyžadující čas, flexibilitu a ochotu spolupracovat v rámci celé fakulty. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button