Financování kvality

Jako součást reformy vysokého školství podává dánský ministr školství a vědy ministerský návrh na úpravu financování vysokých škol. Jeho představu, podle které by nově mělo až 10 % rozpočtového určení záviset i na zaměstnanosti absolventů, popisuje server University World News.

Změnit by se tak měla praxe fungující na dánských vysokých školách od roku 1994, kdy se rozpočet škol podle tzv. taxametrového pravidla odvíjí od počtu zkoušek absolvovaných studenty. Podle návrhu má být rozpočet 13 miliard dánských korun (sloužící 270 000 studentům) rozdělován podle stávajícího pravidla jen ze 70 %, 20 % má být základní poplatek a zbývajících 10 % má být rozdělováno v závislosti na „kvalitě a výsledcích“, v čemž má být zohledněn poměr studentů absolvujících v řádném termínu i průběh nástupu studentů do pracovního života.

Ministerstvo, které připravuje návrh několik let, si od nového systému slibuje větší důraz na kvalitu vzdělávání a transparentnost rozdělování peněz. Nové financování má být zahájeno v roce 2019 a ze začátku má být snížený rozpočet některých škol kompenzován. Postupně se ale může kvalitativní prvek ve financování zvyšovat.

Reakce na návrh jsou smíšené. Kodaňská univerzita se obává snížení rozpočtu kvůli tomu, že 61 % bakalářských studentů ukončí studium až po roce navíc. Jiní komentátoři se obávají, že kvalitního vzdělávání lze dosáhnout jen tehdy, kdy je financování stabilní a předvídatelné. Univerzity podle nich nemohou ovlivnit okamžitou zaměstnanost svých absolventů, která závisí na řadě externích faktorů, včetně stavu národní ekonomiky nebo ochoty zaměstnavatelů nabírat čerstvé absolventy. Nový systém by mohl zúžit nabídku některých oborů, zejména humanitních. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button