Lingvistická škála srozumitelnosti

Londýnský Institut pro vzdělávání zveřejnil první škálu měřící srozumitelnost angličtiny jako cizího jazyka. Doktorka Talia Isaac pracovala na vědecky podložených kritériích s kanadskými kolegy, aby pomohla učitelům angličtiny zaměřit se efektivně na nejdůležitější lingvistické faktory, které představuje na stránkách Institutu IOE London.

Výzkum výslovně uvádí, že aby cizinec dosáhl nejvyšší úrovně srozumitelnosti, nemusí znít jako rodilý mluvčí. Tím se škála liší od ostatních, které často srozumitelnost spojují s přízvukem. Autorka vysvětluje, že i tomu, kdo má znatelný cizí přízvuk, může být dobře rozumět, přízvuk je proto z rovnice srozumitelnosti vyňat. V jiných hodnoceních (např. IELTS) je srozumitelnost popsána tak obecně, že je z nich těžké poznat faktory, kvůli kterým je někomu více nebo méně rozumět.

Škála, která je veřejně dostupná na stránkách ISIR, je výsledkem spolupráce zaměřené na redukci jazykových bariér. Výsledky mají sloužit mezinárodním studentům, kteří míří na anglicky mluvící univerzity, a i když splňují jazykové požadavky, nemusí mít dostatečné jazykové dovednosti, aby ve studiu uspěli. Data jim mohou pomoci odhalit silné a slabé stránky. Pedagogům zas mohou pomoci přizpůsobit výuku aktuálním vědeckým poznatkům. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button