Profil absolventa

Ken Kay sdílí na serveru Edutopia své tipy, jak vytvořit dokument Profil absolventa, který pomáhal psát mnoha vedení škol snažících se o transformaci svého vzdělávání. Cílem takových škol je dát studentům to, co potřebují, aby byli v jednadvacátém století připravení na úspěšný život, práci i občanství.

Na rozdíl od vize nebo mise školy má dokument Profil absolventa (The Graduate Profile) jasně stanovit kognitivní, osobnostní a mezilidské dovednosti, které má student po ukončení školy mít. Spoluvytvářet ho mají všichni klíčoví účastníci a výsledkem má být vizualizace priorit vzdělávání srozumitelné studentům, rodičům i zaměstnancům. Pokud takový dokument škole nebo školnímu obvodu chybí, nesdílí účastníci podle Kaye vizi společného směřování.

Tři základní otázky pro vytvoření Profilu absolventa jsou: Jaké jsou nejdůležitější kognitivní schopnosti, které by měly podpořit učení žáků? Které osobnostní dovednosti jsou doma a ve škole nejcennější? Které mezilidské dovednosti jsou základem pro spolupráci ve školním prostoru? Do první skupiny mohou patřit schopnosti jako zvládnutí obsahu, kritické myšlení, řešení problémů, kreativita a inovace, občanská gramotnost a další. Ve druhé doporučuje Kay zvážit flexibilitu, přizpůsobivost, iniciativnost, sebeřízení, produktivitu a odpovědnost, metakognitivní a další schopnosti potřebné v měnícím se světě. Ve třetí skupině je dobré zamyslet se nad sociálními a mezikulturními dovednostmi, empatií, komunikací apod.

K vytvoření dokumentu lze použít i nový nástroj EdLeader21, na jehož stránkách jsou i názorné příklady. Ken Kay doporučuje pro tvorbu svolat reprezentativní radu sestávající ze studentů, učitelů, administrátorů i zástupců širší komunity. Společně by se měli snažit identifikovat ty nejdůležitější kompetence. Výsledky je dobré shrnout do přehledné vizualizace a nechat připomínkovat místní radou školského obvodu. Po dokončení procesu by se měly Profilu absolventa přizpůsobit i ostatní strategické dokumenty školy. Na mnoha školách slouží i k přijetí různých pedagogických strategií vedoucích k rozvoji těchto dovedností, jako je projektová výuka nebo designové myšlení. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button