Učitel v roli Tvůrce

Text: Michaela Chocholoušová, Klára Kováčová, Zdeňka Benešové, Tereza Špinarová

Pravděpodobně vás napadne, co to znamená být v “roli Tvůrce”… a ”Tvůrce” čeho? Má učitel ještě vůbec možnost něco svobodně vytvářet, když musí dodržovat RVP, neustále sledovat měnící se zákony, pracovat se stále větším počtem dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, uspokojovat náročné potřeby rodičů a k tomu ještě poslouchat, že učitelé dnes dělají vše špatně?

Zkusme teď opustit výše uvedený úhel pohledu, který je ukotven v tzv. negativním rámci, a podívat se na vše z opačného konce – stejně jako to dělá koncept Učitel v roli Tvůrce ve stejnojmenném kurzu DVPP, za kterým stojí autoři Mgr. Tereza Špinarová a Mgr. Radek Plíhal.

První zásadou celého konceptu je právě POZITIVNÍ RÁMEC. Je to víra v to, že každý člověk, tedy i učitel, má v sobě všechny zdroje pro to, aby dokázal pozitivně ovlivňovat sám sebe a následně i druhé (tedy své žáky/děti). Tento úhel pohledu pracuje zároveň s představou, že i žáci/děti mají k dispozici vše, co pro svůj rozvoj potřebují, mají-li k němu vytvořeny vhodné podmínky. Je to uvažování o tom, co umím, co jsou moje silné stránky. Co je to nejlepší ve mně, co chci předat druhým? Zkusme jenom vnímat, jak na nás působí otázka: „Co vám dělá největší problémy?“ místo „Co vám jde nejlépe a v čem byste se chtěl/a dále rozvíjet?“

Z toho vyplývá druhá zásada, a sice – ZAČÍNAT VŽDY OD SEBE. Dokud nevyvineme nejdříve akci, těžko se objeví v okolí nějaké reakce. S tím také souvisí uvědomění, kam směřujeme energii ve svém myšlení a chování. Je totiž velmi vyčerpávající zabývat se okolnostmi, které nemůžeme ovlivnit. Koncept Učitel v roli Tvůrce proto podporuje učitele v tom, aby se vědomě zaměřovali na to, co mohou změnit. Stejně tak to však může udělat každý z vás, i když neučí.

Zeptejme se sami sebe: „Kde mám 100% vliv? Co mohu plně ovlivnit?“ Jak napovídá schéma výše, stoprocentně mohu ovlivnit pouze sám sebe. Ve vztahu s druhými lidmi už mám ve své zóně vlivu pouze 50 % z celku. Za zbylých 50 % je zodpovědný ten druhý. Opět je k zamyšlení pro každého čtenáře: „Co se stane, pokud se snažím ovlivnit (zaměřuji pozornost) na těch druhých 50 %? Jak se pravděpodobně budu cítit a jak bude vypadat výsledek mého vynaloženého času?“ Podobně je tomu v zóně zájmu, kde může být spousta věcí (politika v ČR, hladomor v Africe apod.). Na tyto věci máme různý vliv, který se někde může rovnat až nule. Opět se můžeme zeptat: “Jak se budu cítit, když budu zaměřovat svoji pozornost na něco, co nemohu ovlivnit?“ Pravděpodobně vyčerpaně, frustrovaně, nemotivovaně… Každý z nás má jistě s podobným stavem nějaké zkušenosti.

Celý koncept pracuje s přesvědčením, že změnit můžeme s největší jistotou pouze sami sebe, ne druhé. Tedy nezměníme přímo žáky, studenty, nezměníme ani jejich rodiče, a už vůbec nezměníme ze dne na den celý vzdělávací systém. Hlavně v případě, kdy budeme vydávat energii někde, kde nemáme vliv. Zaměříme-li se jako dospělí na to, co můžeme ovlivnit, máme možnost inspirovat žáky/děti v přístupu k životu. S tím souvisí také role, které přijímáme, pokud jde o vnímání změny. Osoba v tzv. roli OBĚTI se cítí být tažena vlivem událostí a ze strachu či kvůli pocitu bezmoci se nepokusí o změnu. Můžeme však přijmout i jinou roli a začít vnímat sami sebe i svět kolem trochu jinak – být tzv. v roli TVŮRCE. To znamená začínat změnu u sebe, pracovat na sobě, na svojí spokojenosti, rozvíjet svoje silné stránky. Soustředit se na to, co mohu dokázat, co mohu ovlivnit já? S čím budu v hodině vědomě pracovat? Jak mohu změnit situaci, která mi není příjemná? Co nejmenšího bych mohl/a udělat už zítra, abych se cítil/a ve škole, mezi kolegy, ve třídě s dětmi či kdekoli jinde lépe? Právě tyto malé kroky, pokud na nich začne pracovat více lidí, mohou být hybatelem událostí a nakonec i zdrojem změny systému, který se zpočátku zdá nezměnitelný.

Možná vám to zní jako utopie. Nicméně, jak by řekl Henry Ford: „Jestliže věříte, že něco dokážete, nebo jestliže věříte, že ne, pak máte v obou případech pravdu.“

Být v roli Tvůrce není pouze o teorii, ale především o praxi. Kromě sebeovlivnění jde v celém konceptu také o dovednost vědomě kombinovat vzdělávací a rozvojové cíle, tj. o vědomou PRÁCI S KOMPETENCEMI. Ano, i my používáme toto pro mnohé učitele “sprosté” slovo. Dovolte nám ale vysvětlit, v jakém kontextu. Věříme, že při výuce pracuje s kompetencemi každý učitel, zajímá nás však to, zda s nimi pracuje vědomě. Pokud ano, tím lépe. Budeme rádi, pokud se podělí s ostatními o to, jak to dělá, a přinese novou inspiraci svým kolegům. Propojování motivovaných pedagogů mezi sebou může být velmi inspirativní a povzbudivé a je důležitou součástí kreativního procesu. V DVPP Učitel v roli Tvůrce se cíleně zaměřujeme na proces přípravy hodiny, při které učitel vědomě reflektuje práci s kompetencí, protože věříme, že když je v pořádku proces, je v pořádku i výsledek. ORIENTACÍ NA PROCES se snažíme učitelům přípravu nejen usnadnit, ale především je inspirovat k vědomé reflexi tohoto procesu – jak individuálně, tak skupinově.

 Je však třeba upozornit na to, že rozhodně nepřinášíme NÁVOD. Tento přístup nabízí pouze CESTU. Cestu, do které každý učitel vloží své zdroje, schopnosti, dovednosti či zkušenosti. Samotný výsledek je pak čistě jeho dílo. Vše je o sebereflexi, sebeovlivnění. Aby došlo k vybudování nové dovednosti, pracujeme se 4měsíčním obdobím, kdy se učitelé pro jednou věnují opravdu sami sobě, a ne ostatním.

„Jaké cesty používám, když připravuji hodinu? Je tato cesta pro mne příjemná? Jak mohu tuto cestu/tento proces vyladit či změnit? Co mi změna přinese? Kolik času věnuji práci na sobě? Pokud chci něco změnit, začínám u sebe (tam kde mám 100% vliv), nebo se soustředím jinam? Věřím vůbec ve změnu?“ Budeme se snažit, aby si účastníci během našich kurzů dokázali odpovědět na co nejvíce otázek, které vyvstanou. A pokud ne, nevadí. Úspěch je v tom, že se sami sebe začnou ptát. „Dělám to nejlepší pro sebe? Je to zároveň to nejlepší co můžu udělat pro žáky, školu nebo dokonce pro svět?“ Pokud začneme toto vědomě reflektovat, věci se začnou posouvat.

Zní vám to banálně? Věřte ale, že obrácení pozornosti k sobě samému nic jednoduchého není. Je to systematická práce, u které však i drobná změna – např. v mém vnímání okolností či v mých přesvědčeních – dokáže přinést obrovské výsledky. Je to důležitá dovednost pro ukotvení v roli Tvůrce. „Buďte Tvůrci, ne Oběti!“

Pokud chcete o konceptu Učitele v roli Tvůrce vědět více, tak se podívejte na náš web http://www.ireas.cz/cz/zamereni/30-lidske-zdroje/projekty/204-urt.

O AUTORECH:

Autoři textu se v současnosti podílejí na projektu Učitel v roli Tvůrce, který je spolufinancován z prostředků EU, a který realizuje organizace ACADEMIA IREAS, o. p. s. ve spolupráci s organizací Pro zdraví 21 z. ú.

Michaela Chocholoušová, Klára Kováčová – členky týmu Lidské zdroje v organizaci IREAS, o. p. s. – se zaměřují na vzdělávání a podporu znevýhodněných osob, vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších profesních skupin, zejména ve školství a sociální oblasti. V současnosti se organizačně a metodicky podílejí na projektu Učitel v roli Tvůrce, který je spolufinancován z prostředků EU.

Zdeňka Benešová – statutární zástupce organizace Pro zdraví 21 z. ú., která je garantem akreditace DVPP Učitel v roli Tvůrce.

Tereza Špinarová – terapeutka, lektorka, trenérka, kouč, průvodkyně osobním a týmových rozvojem.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button