Umí vaše děti anglicky?

Ať už jsou vaše děti na základní, střední nebo vysoké škole, podpořte je a začněte s dodatečnou výukou angličtiny co nejdříve. V článku vám představíme, jak probíhá výuka na školách, jak zjistit úroveň angličtiny a představíme vám nejlepší možnosti studia, do kterých se vyplatí investovat. Lámete si hlavu nad tím, jak přimět a motivovat děti ke studiu cizího jazyka? Ať už se všichni snaží sebevíce, dojdou ke stejnému závěru, že studium jazyka na českých školách a studium jazyka v zahraničí je jako "nebe a dudy". Proč tomu tak je?

Dejte dětem příležitost

Základem je dát dětem příležitost. "Děti jsou jako houba. Pokud jim dáte možnost a vystavíte je cizímu jazyku, osvojí si ho přirozeně. Budou se mnohem snadněji učit nová slova a výrazy. Vybudování dobrého vztahu k cizímu jazyku v rané fázi vývoje dětí je mnohem důležitější, než počet slovíček, frází a básniček, které se dítě naučí a zapamatuje," uvádí Ivana Chmelařová ve svém článku Angličtina a děti v předškolním a mladším školním věku.

"Výuka Aj u nás na škole začíná ve třetí třídě a většina dětí už přichází s jakousi základní znalostí angličtiny ze školky. Děti z 1. a 2. třídy chodí na odpolední kroužek Aj a tyto děti si pamatují některá slovíčka. Naučí se výslovnost, ale ne, jak se slovíčko píše. Druhý cizí jazyk mají od 7. třídy, kde si děti a rodiče vybírají ze dvou variant – mohou studovat němčinu nebo praktickou angličtinu. Praktická angličtina je zejména pro ty, kteří ji chtějí více procvičit a zapojit konverzaci," uvádí učitelka 1. stupně.

Děti jsou jako houba. Pokud jim dáte možnost a vystavíte je cizímu jazyku, osvojí si ho přirozeně.

"Výuka angličtiny probíhá obvykle spíše standardně, tím chci říci, že to zároveň vnímám jako slabé místo výuky cizích jazyků v celé České republice. I po 26 letech od sametové revoluce stále převažuje drilování gramatiky a slovní zásoby nad konverzační složkou. Jako jeden z hlavních důvodů vidím klasický klasifikační systém a důraz na známky – přičemž gramatická cvičení a slovíčka se zkouší, opravují a hodnotí mnohem snáz," dodává.

"Avšak letošní rok naše škola zaměstnala rodilou mluvčí z USA, vystudovanou učitelku, která chodí do každé třídy, která má Aj (od 3. do 9. třídy) na jednu hodinu týdně. Hodina je v rámci klasických hodin Aj. Není brána jako hodina navíc. Rodilá mluvčí je ve třídě společně s českou učitelkou. Děti jsou z toho nadšené, tyto konverzační hodiny milují," popsala.

"Anglický jazyk se vždy učí celá třída dohromady, u mě je to 20 dětí. Učit děti v takto velké skupině je náročné. Z mého pohledu by se jazyk měl učit ve skupinách o maximálním počtu 12 žáků, aby se všichni dostali za vyučovací hodinu několikrát ke slovu a aby měl učitel možnost se co nejlépe individuálně věnovat každému dítěti. To ovšem není z finančního ani prostorového (nemáme dostatek učeben) hlediska možné," uzavřela.

"Na 1. stupni se žáci na angličtinu těší. Chtějí se učit, zlepšovat a nebojí se mluvit. Na 2. stupni se studenti ostýchají promluvit". – učitelka 1. stupně ZŠ

Angličtina na středních školách

Je vám záhadou, jak probíhá výuka na středních školách a z potomka nic nedostanete? Oslovili jsme učitelku anglického jazyka Šimonu Lisou z Českoslovanská obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše:

"Studenti jsou rozděleni na základě testů. Bohužel, se musí brát na zřetel jejich druhý jazyk, a tak jsou ve skupině studenti různé úrovně. Ve svých hodinách používám pouze angličtinu a to i na vysvětlování gramatiky. Nedržím se jen učebnice, zapojuji do výuky hry. Namátkově od klasických her, jako je slovní fotbal, šibenice, bingo, po týmové typu: napiš 5 věcí, které nosí do práce jen muž / žena, 5 věcí, které můžeš koupit v papírnictví, zaměřené na probíranou slovní zásobu," uvádí Šimona Lisá.

"Do výuky dále zapojuji videa i další materiály jako časopisy Bridge, Gate, internetové zdroje typu British Council. Co se struktury hodin týká, snažím se vystřídat aktivity tak, aby studenti alespoň na chvíli procvičili všechny schopnosti – speaking, listening, reading, writing. Pokud jsou studenti dostatečně vybaveni ze ZŠ, nemají s mluvením v hodinách žádný větší problém," dodává Šimona Lisá.

Angličtina na vysokých školách

Jazyky jsou součástí studia na téměř všech vysokých školách. Studenti musí prokázat znalost minimálně jednoho cizího jazyka. Na vysoké škole, ale studium většinou probíhá jen v rámci studovaného oboru.

Pokud si studenti chtějí zlepšit angličtinu při studiu na vysoké škole, mohou studovat kompletně celý obor v angličtině. Nabízí se jim hned několik oborů. Například:

– International Management na VŠE

– Finance na Masarykově univerzitě v Brně

– International Relations na Anglo-americké vysoké škole v Praze

– Informatics na ČZU

Úroveň jazyka

Všichni, kteří chtějí zjistit jak jsou na tom s angličtinou mohou využít EF Standard English Test, světově první standardizovaný test z angličtiny poskytovaný zdarma. Test byl spuštěn s cílem poskytnout bezplatný a vysoce kvalitní nástroj pro sebehodnocení. Ukáže Vám úroveň:

– A1 – Začátečníci

– A2 – Mírně pokročilí

– B1 – Pokročilí

– B2 – Velmi pokročilí

– C1 – Advanced

– C2 – Proficient

Mnoho škol a univerzit vyžaduje jako součást přijímacího řízení složení mezinárodních zkoušek FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced Egnlish) nebo TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Během těchto testů je hodnoceno čtení, psaní, mluvený projev, poslech a užití jazyka.

Proč je angličtina důležitá?

Angličtina má nyní zcela výsadní postavení. Je studovaným jazykem číslo 1. Díky znalosti angličtiny vysoce stoupne vaše hodnota na trhu práce. V dnešní době je mnoho firem mezinárodních, které vedou rodilí či anglicky mluvící manažeři, s kterými musíte umět komunikovat. Stejně tak, jako by již každý měl umět pracovat s internetem, kde je angličtina hlavním jazykem. Je to klíč k informacím.

"Znalost angličtiny je klíčová v obchodním a globálním vzdělávání. Chceme, aby se z našich studentů stali podnikatelé, vedoucí pracovníci a světoví lídři, kteří budou schopni zkoumat, porozumět a vyřešit problémy, jimž čelí přední světové mezinárodní společnosti," uvádí Hult International Business School, která provozuje magisterské, bakalářské a MBA programy pro výkonný management.

Jak se naučit anglicky?

Pokud se chcete rychle naučit anglicky, začněte číst vše, co vám přijde pod ruku, a rozšiřujte svoji slovní zásobu. Baví vás cestování? Poslouchejte tématické podcasty – zvukové záznamy a videozáznamy. Zajímáte se o vaření? Dívejte se na anglické pořady o vaření.

Učit se můžete i pomocí titulků, seriály Sherlock, Dům z karet nebo Přátelé jsou pro to jako stvořené.

Přečtěte si všech 10 tipů jak se rychleji naučit anglicky. Nejúčinnější a nejzábavnější metoda je žít v zemi, kde je angličtina oficiálním jazykem. A doslova se do ní ponořit.

Investujete do vzdělání?

Ne nadarmo se říká, že investice do vzdělání se vyplácí. Proto již od raného věku dítěte rodiče investují do odpoledních kroužků Aj, do jazykových kurzů v zahraničí, do výměnných pobytů, následně je pak student schopný vycestovat na zahraniční stáž a uplatnit se na dobré pozici v české nebo zahraniční firmě. Stejně tak to platí u cestování. Největší motivací jsou tak pobyty v zahraničí. Jazyk se musí zažít.

"Studium v zahraničí představuje nejefektivnější a nejpřirozenější formu studia cizího jazyka. Děti a studenti si zlepší plynulost v mluvení, budou jistější v poslechu i psaní a to vše za současného získávání cenných kulturních zkušeností ze zahraničního pobytu. Studium v zahraničí je také donutí rychleji dospět a osamostatnit se," uvádí mezinárodní vzdělávací společnost EF Education First.

Vybírejte pečlivě

Jazykové zahraniční školy musí splňovat ty nejvyšší standardy a vyučovat angličtinu v akreditovaných centrech. Tak studenti dosáhnou vysokého pokroku, poznají místní kulturu a přátele. „Vybírejte si kurzy, které odpovídají vaší jazykové úrovni. Škola by vám měla garantovat zlepšení – obecně platí, že každých šest týdnů, byste se měli posunout o jednu úroveň výš. V rámci kurzů a pobytů v zahraničí se vyhněte velkým českým skupinkám, mezi Čechy se anglicky nerozmluvíte. Vycestujte raději s mezinárodní společností a studujte po boku rodilých mluvčích a mezinárodních studentů. Vyberte si akreditovanou organizaci uznávanou po celém světě. Mezi nejpřínosnější kurzy patří studium zakončené mezinárodním certifikátem“ uvádí světová vzdělávací společnost EF Education First, která je na trhu již od roku 1965 a pomohla vycestovat do zahraničí již 15-ti milionům studentům po celém světě.


Převzato z: http://www.protext.cz/zprava.php?id=26687

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button