Škola v muzeu

Projekt založený na místně zakotveném učení (place-based learning) v Muzejní škole v Grand Rapids pro žáky druhého stupně a výhledově i pro středoškoláky, vyhrál americkou cenu a grant ve výši 10 milionů dolarů za změnu zavedených představ o školách.

Šestý a sedmý ročník o 120 žácích je skutečně umístěn přímo v městském muzeu se stálými i rotujícími výstavami a každý další rok má přibýt další nejmladší ročník, dokud v roce 2022 nebude naplněn celý cyklus od šestého do dvanáctého ročníku.

Místně zakotvené učení je výuková metoda založená na projektech řešících skutečné problémy s místním komunitním aspektem. V Muzejní škole, která je jednou z patnácti tematických státních škol zdejšího školního obvodu (mezi další patří i škola v zoo nebo v přírodním centru), to vypadá tak, že se děti učí nejen ve třídě, ale především přímo v muzejních expozicích a v blízkém okolí. Podílí se přitom na nejrůznějších komunitních aktivitách a projektech na vylepšení svého města.

Před otevřením inovátorských škol řešili v Grand Rapids dlouhodobý propad v počtu žáků na státních školách, protože děti často odjížděly do jiných obvodů nebo chodily na charterové a soukromé instituce. Mnoho škol se muselo zavřít, snižovaly se náklady, učitelé přišli o práci.

Zdejší superintendantka ale po rozhovorech se všemi aktéry a ve spolupráci s radnicí připravila půdu pro trošku jiné školy s využitím městských zdrojů – děti v Muzejní škole nemají svou knihovnu, ale dochází do nedaleké městské knihovny; nemají vlastní tělocvičnu, ale mohou sportovat venku nebo na blízkém zimním stadionu.

Obvod platí muzeu každý školní rok 35 000 dolarů za ročník, z čehož jdou dvě třetiny zaměstnancům muzea, kteří se pravidelně setkávají s učiteli, aby řešili možnosti zapojení stálých i dočasných expozic (pokrývající tematiku od krále Tut po roboty) do výuky. Učitelé se v rámci ročních příprav také účastnili intenzivního výcviku na designové myšlení a místně zakotvenou výuku, včetně třídenního workshopu na Vzdělávacím institutu Henryho Forda. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button