Informační den UK: Ideální příležitost, jak se dozvědět vše o Univerzitě Karlově

Univerzita Karlova pořádá již patnáctý ročník svého Informačního dne. V prostorách Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty UK na pražském Albertově se návštěvníci seznámí s tím, jaké to je studovat na nejstarší a nejprestižnější české univerzitě. „Zájemci o studium se budou moci setkat se zástupci všech našich sedmnácti fakult a zúčastnit se bohatého doprovodného programu, který jsme jim společně připravili“, říká v rozhovoru prorektorka Univerzity Karlovy pro studium Milena Králíčková.

Na co se mohou návštěvníci těšit?

Všichni zájemci o studium na Univerzitě Karlově mají jedinečnou příležitost, jak během jednoho dne zjistit veškeré informace o studiu na naší vysoké škole a zaměřit se na obory, které by chtěli případně v budoucnosti studovat. V rámci Informačního dne se budou moci setkat se studenty a pedagogy sedmnácti fakult Univerzity Karlovy, a mohou s nimi diskutovat o všech oblastech týkajících se studia i dalších aktivit na fakultách. Například získají potřebné informace o tom, jak se nejlépe připravit na přijímací zkoušky nebo co samotné studium na té, které fakultě obnáší. Přítomni budou rovněž pracovníci našeho Informačního, poradenského a sociálního centra, kteří návštěvníkům budou k dispozici nejen pro podání základních informací, ale poskytnou jim také potřebné rady, týkající se přípravných kurzů, ať již k maturitě, či k přijímacím zkouškám.

Hlavní část Informačního dne se bude konat ve třech budovách Univerzity Karlovy na pražském Albertově – na 1. lékařské fakultě a jeho Purkyňově ústavu, a na děkanátu a Chemickém ústavu Přírodovědecké fakulty. Zde během celého dne od 9 do 16 hodin budou probíhat přednášky, workshopy a další doprovodné akce, na kterých se bude prezentovat všech 17 fakult Univerzity Karlovy.

A co doprovodný program?

V Purkyňově ústavu mohou návštěvníci navštívit studentskou kavárnu, kde si budou moci pohovořit se současnými studenty naší univerzity. Mohou od nich získat informace o studiu na univerzitě a položit jim otázky i na méně formální témata.

Na děkanátu Přírodovědecké fakulty během celého dne proběhne interaktivní výstava a workshopy na přírodovědecké téma s názvem „Pohled na svět očima geografů a demografů“. Naši přední odborníci na geografii a demografii ukážou všem zájemcům, jak vnímají svět – předvedou jim netradiční pohled na známá místa, populace nebo mapy.

Na Chemickém ústavu se pak návštěvníci mohou informovat, jaké přípravné kurzy má v nabídce naše univerzita. Těch nabízí v rámci programu celoživotního vzdělávání celou řadu a návštěvníky budou určitě zajímat ty, které jim mohou pomoci s úspěšným zvládnutím maturity nebo přijímacích zkoušek.

Samozřejmě nebude chybět ani řada přednášek nebo prohlídek. Návštěvníci Informačního dne budou pozváni na komentovanou prohlídku velmi zajímavého Chlupáčova muzea, které je zaměřeno na vývoj naší planety z hlediska živé a neživé přírody. Mezi nejzajímavější exponáty patří například monumentální replika kostry dravého dinosaura. A to vážně stojí za to! Součástí programu Informačního dne je zároveň komentovaná prohlídka Albertova, která seznámí zájemce s historií místa i tím, jaký význam má Albertov pro dějiny naší země. Tyto akce by si nikdo z návštěvníků Informačního dne neměl nechat ujít. Snad nám bude letos přát počasí.

Přednášky, které Univerzita Karlova pořádá v rámci Informačního dne, budou hledat odpovědi na to, odkud se vzaly altruismus a morálka, jaký je studentský život na Univerzitě Karlově a co zajímavé se dá během studia zažít, například jaké kluby, spolky a asociace na naší univerzitě působí nebo jakým způsobem postupovat a co udělat, pokud chtějí studenti v rámci budoucích studií vycestovat do zahraničí.

Jaké novinky jste si pro letošní patnáctý ročník připravili?

Hlavní letošní novinkou Informačního dne je představení projektu Science Slam. Jedná se o soutěž, při které se vědci stávají herci a z publika porota, která svým hlasováním rozhoduje o vítězích. Vědci populární formou stand-up výstupu prezentují veřejnosti své výzkumné projekty, myšlenky a nadšení pro vědu. Science slam v současnosti probíhá na několika vysokých školách po celé České republice. Je to další způsob, jak získat mladé lidi pro další vzdělávání a zvýšit jejich zájem o vědu a také veřejnosti ukázat, že věda a výzkum přinášejí lidstvu významný pokrok v mnoha oblastech a mají své místo na této planetě.

Kdy: 11. listopadu 2017

V jakém čase: od 9.00 – 16.00 hodin

Kde: Areál Albertova, Praha 2

1. lékařská fakulta – Purkyňův ústav

Přírodovědecká fakulta – prostory děkanátu, Chemický ústav

více informací na: www.informacniden.cuni.cz; www.scienceslam.cuni.cz


prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Prorektorka pro studijní záležitosti Univerzity Karlovy

Milena Králíčková, absolventka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, je přední odbornicí na problematiku časné embryogeneze, implantace embrya a také diferenciace a regenerace ve vztahu k dalším buněčným dějům. Od roku 2007 je vedoucí jednoho z výzkumných programů Biomedicínského centra LFP UK. Od roku 2011 je vedoucí ústavu histologie a embryologie na LF UK v Plzni. V letech 2010 až 2013 pracovala jako proděkanka pro rozvoj LF UK v Plzni, od roku 2014 působí ve funkci prorektorky pro studijní záležitosti.

 

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button