Učitelské platy o 50 % vyšší, ředitelé škol jako manažeři. Publikujeme Návrh vládního prohlášení o školství

Vládní kabinet pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše schválil v pondělí 18. prosince 2017 na svém zasedání ve Strakově akademii Návrh programového prohlášení vlády České republiky. Návrh programového prohlášení vlády České republiky, který dnes vláda schválila, bude premiér během tohoto týdne projednávat se všemi předsedy parlamentních stran. V úterý 19. prosince bude premiér jednat s předsedy ODS a KDU-ČSL, ve středu 20. prosince s KSČM, ČSSD a s hnutím STAN a ve čtvrtek 21. prosince se zástupci SPD, Pirátů a TOP 09. Následně požádá premiér předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby vláda mohla požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry.

Níže přikládáme část Vzdělávání, věda a výzkum. Celý Návrh vládní prohlášení si můžete přečíst pod citovanou sekcí.

Návrh vládního prohlášení: Vzdělávání, věda a výzkum

Rezort školství je pro nás prioritou, protože bez kvalitního školství nemá národ budoucnost. Investice do našich dětí jsou investicí do naší budoucnosti. Kvalitní školství chápeme jako školství otevřené, dostupné a profesionální.

 • Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich stávající výše.
 • Omezíme nadbytečnou byrokratizaci regionálního školství a posílíme postavení ředitele školy jako manažera.
 • Zasadíme se o maximální rozvoj potenciálu každého dítěte. Provedeme věcnou a finanční revizi inkluze, a to tak, aby byly podporovány sítě škol běžných i speciálních, s udržitelným využíváním principů společného vzdělávání.
 • Zajistíme dostatečné kapacity mateřských škol posílením a efektivním využitím národních a evropských finančních zdrojů a lepší koordinací mezi MŠMT a MMR.
 • Provedeme úpravy Rámcových vzdělávacích programů tak, aby byla posílena výuka jazyků, ICT a technického vzdělávání.
 • Ve středním odborném vzdělávání zvýšíme zapojení odborníků z praxe do výuky a spolupráci škol a firem.
 • Budeme podporovat zahraniční mobilitu studentů ve středním vzdělávání lepším využitím evropských programů.
 • Veřejné vysoké školství považujeme za jeden ze zásadních pilířů vzdělávacího a výzkumného systému v České republice a garantujeme jeho nezpoplatnění.
 • Budeme podporovat kvalitní přípravu budoucích pedagogů, kteří jsou jedinou zárukou zkvalitňování školství
 • Při řízení a financování systému veřejného vysokého školství budeme klást větší důraz na kvalitu a výkon a budeme významněji zohledňovat celospolečenskou potřebnost některých profesí, zejména lékařů, učitelů, technických oborů, zdravotnického personálu.
 • Budeme podporovat výjezdy studentů vysokých škol do zahraničí i výměnu vědců mezi českými a zahraničními výzkumnými organizacemi větším zapojením do evropských programů.
 • Rada pro výzkum, vývoj a inovace se bude starat o analýzu, rozpočtové směřování a věcnou koordinaci všech, kteří poskytují veřejné prostředky na výzkum, vývoj a inovace tak, aby tyto prostředky byly využívány účelně a nevydávaly se vícekrát na stejné aktivity.
 • Nastavíme a provedeme transparentní hodnocení vědy a výzkumu, a to včetně zohlednění jejich skutečného přínosu pro aplikační praxi s přímým dopadem na financování výzkumných organizací.
 • Vytvoříme nové Národní priority orientovaného výzkumu – základ toho, co se bude ve výzkumu podporovat ze státních peněz.
 • Budeme podporovat stabilní a dlouhodobé institucionální financování kvalitního aplikovaného výzkumu, který zajistí a zvýší konkurenceschopnost České republiky.

Celý Návrh vládního prohlášení

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button