Vyšší vzdělání, vyšší příjem a lepší sociální postavení?

Myšlenka, že lidé jsou zaujatí proti méně vzdělaným a vyškoleným lidem, není žádnou novinkou. V 80. letech nazval tuto myšlenku francouzský sociolog Pierre Bourdieu „rasismem inteligence dominantní třídy“, která slouží k ospravedlnění jejich postavení ve společnosti. Pierre Bourdieu poukázal na skutečnost, že vzdělávací systém byl vynalezen vládnoucími třídami se znalostmi střední třídy.

Jemná forma diskriminace existuje vůči těm, kteří jsou méně vzdělaní, což rozděluje společnost různými způsoby. Vyšší úroveň dosaženého vzdělání souvisejí nejen s vyššími příjmy. Vzdělávací status také odhaluje politické rozdíly. U těch, kteří mají nižší kvalifikaci, bude větší pravděpodobnost, že budou hlasovat pro Británii, aby opustili Evropskou unii. Jedna zpráva dokonce zjistila, že úroveň vzdělání hrála v hlasování Brexit větší roli než věk, pohlaví nebo příjem. Důvodem, proč lidé nemohou být obviňováni z nízké úrovně vzdělání, je jeho souvislost s chudobou. Lidé, kteří pocházejí z chudého prostředí, rychle zaostávají za spolužáky ve škole a méně dospívajících ze znevýhodněného prostředí chodí na univerzitu. Chudoba dokonce ovlivňuje rozhodování. V jedné studii Sheehy-Skeffington náhodně rozdělil účastníky se středními příjmy do různých skupin. Ti, kterým bylo řečeno, že jsou „osobami s nízkým příjmem“, vykazovali horší výsledky v základních kognitivních úlohách. Nebylo to tím, že jejich duševní procesy se zastavily, ale že se více soustředili na současnou hrozbu s nízkým statusem, než aby se soustředili na dané úkoly.

Co by mohlo pomoci překonat rozdíly v oblasti vzdělávání? V několika studiích se ukázalo, že testy skutečně snižují motivaci a výkon. Známky a hodnocení v určitých podmínkách snižují sociální postavení dětí, což může mít negativní výsledky. Známky a hodnocení můžeme nahradit podrobou zpětnou vazbou, která dětem pomůže rozvíjet znalosti. Mnoho rodičů chce vidět známky, protože bez nich je pro ně těžké posoudit, jak děti pracují. Nejdůležitější a na co bychom se měli zaměřit ale je to, aby rodiče i učitelé od dětí očekávali to nejlepší a podporovali je.

Zdroj
BBC

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button