Trendy

Anglie a USA se nezapojí do PISA testů zaměřených na toleranci

Anglické a americké školy se nebudou podílet na novém mezinárodním testování PISA, které se zaměřuje na hodnocení respektování druhých kultur, extremismus a dezinformace. Tyto nové „globální kompetence“ budou testovány spolu s již známými oblastmi jako je matematika, čtení s porozuměním a přírodovědné obory. Testování je pořádáno Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD).

Mezi další státy, které účast na této nové části testování odmítly, patří vedle Anglie a USA i Německo, Francie, Dánsko, Nizozemí, Finsko a Irsko, přesto se však zmíněné země budou podílet na testování zbývajících okruhů.

Test globálních kompetencí bude poprvé představen tento rok. Jeho cílem je zjistit, jak jsou mladí lidé připraveni žít po boku lidí z odlišných kultur a s odlišnými názory. V testu bude hodnocena tolerance, kulturní povědomí a také schopnost studentů rozeznat spolehlivé zdroje informací od tzv. „fake news“. Obsah testu se zaměřuje také na záležitosti jako je rasismus, kulturní identita nebo předsudky.

Zdroj
bbc.com
Tagy

Markéta Popelářová

Redaktorkou magazínu Perpetuum od roku 2016. "Věřím, že vzdělávání nemusí mít jen nudnou podobu, s jakou se setkává většina lidí ve školním prostředí. Dnešní doba nám nabízí tolik možností pro rozšiřování si obzorů, že by byla škoda nad světem vzdělávání úplně zanevřít. Studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a ve společnosti SCIO mám na starosti koordinaci PR projektů."

Související články

Napsat komentář

Close
Close