Trendy

Neptejme se, které technologické pomůcky školám vyhovují, ale PROČ

Nový výzkumný projekt, probíhající ve Spojených státech amerických, si dal za cíl pomoci školám v hledání nejlepších vzdělávacích technologických pomůcek přesně pro jejich podmínky a dle jejich očekávání.

Co je rozhodující, jestli se technologické pomůcky, které se do škol zavádějí (např. tablety nebo notebooky), uchytí nebo naopak najdou jen malé využití? Nejde jen o technologie, nýbrž i to, jak se nové vybavení hodí do podmínek konkrétní školy.

Nový neziskový projekt, který vznikl na University of Virginia Curry School of Education, má za cíl zjistit přesné informace o rozhodujících faktorech, jež určují, zda technologické pomůcky budou naplno využity. Do projektu se zapojí desítky tisíc lidí z oblasti vzdělávání. Do této chvíle se vedení amerických škol rozhodovalo převážně na základě zkušeností s daným technickým vybavením z jiných škol. Před samotným pořizováním nových pomůcek by přitom roli měly hrát i takové faktory jako: zda se škola technologii chystá nejprve pilotovat či ne, počet již implementovaných technických pomůcek ve škole, zda učitelé mají předchozí zkušenosti s používáním takových produktů, jak bude nastaven přístup k těmto pomůckám pro studenty apod. Projekt by měl přispět k tomu, aby nové technologické vybavení bylo ve škole využíváno co nejefektivněji.

Zdroj
hechingerreport.org
Tagy

Markéta Popelářová

Redaktorkou magazínu Perpetuum od roku 2016. "Věřím, že vzdělávání nemusí mít jen nudnou podobu, s jakou se setkává většina lidí ve školním prostředí. Dnešní doba nám nabízí tolik možností pro rozšiřování si obzorů, že by byla škoda nad světem vzdělávání úplně zanevřít. Studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a ve společnosti SCIO mám na starosti koordinaci PR projektů."

Související články

Napsat komentář

Close
Close