Trendy

Studenti, zpozorněte: Psaní poznámek rukou je efektivnější než psaní na počítači

S příchodem stále menších a kompaktnějších notebooků a tabletů se studenti častěji vzdávají svých papírových sešitů a ručně psaných poznámek. Využívání notebooků je rychlejší, což se bezpochyby hodí, když je ve výuce zmíněno mnoho důležitých informací a dat. Jak ale dokazují nedávné studie, při zapisování si poznámek ručně si z vyučování odnesete informace lépe utříděné a ze svých materiálů se budete snadněji učit.

Rizikem technologických pomůcek (notebooky, tablety a další) jsou samozřejmě rozličné nástroje a aplikace v nich ukryté, které od výuky odpoutávají pozornost. Ručně psané poznámky jsou kvalitnější a utříděnější. Studenti jsou přirozeně nuceni k selekci toho, co si na papír opravdu zapíší, a díky tomu nad informacemi, které se k nim dostávají, více přemýšlejí. Nezapisují si je věci jen tak bezmyšlenkovitě, jak se častěji děje při používání notebooků.

Pokud se však jednalo o komplexnější otázky, lepší výkony vykazovala skupina studentů, která dala přednost zapisování si poznámek ručně.

Vědci provedli pokus, při kterém studentům přehráli několik video přednášek a požadovali po nich, aby si informace zapisovali – někteří z nich na počítač a někteří na papír. Když se jich zpětně dotazovali, co si z přednášek odnesli, na otázky vyžadující přesná fakta odpovídaly obě skupiny obdobně. Pokud se však jednalo otázky o něco komplexnější, vyžadující i souvislosti, lepší výkony vykazovala skupina studentů, která dala přednost zapisování si poznámek ručně. Ke stejnému výsledku vědci dospěli i v momentě, kdy oběma skupinám výslovně doporučili, aby si poznámky nezapisovali slovo od slova a nad svými výpisky více přemýšleli. Čím doslovnější totiž jejich poznámky byly, tím hůře studenti odpovídali na závěrečné otázky. Hypotézu se podařilo potvrdit i během posledního, třetího pokusu, kdy mezi přednáškami a testem dostali studenti čas na zopakování si látky. I v tomto případě vzorek studentů upřednostňující ručně psané poznámky dosahoval lepších výsledků.

Zdroj
npr.org
Tagy

Markéta Popelářová

Redaktorkou magazínu Perpetuum od roku 2016. "Věřím, že vzdělávání nemusí mít jen nudnou podobu, s jakou se setkává většina lidí ve školním prostředí. Dnešní doba nám nabízí tolik možností pro rozšiřování si obzorů, že by byla škoda nad světem vzdělávání úplně zanevřít. Studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a ve společnosti SCIO mám na starosti koordinaci PR projektů."

Související články

Napsat komentář

Close
Close