Že by kalkulačky ve vyučování byly přeci jen prospěšné?

Jak je to tedy s těmi kalkulačkami? Častým přesvědčením ve školách je, že kalkulačky jsou jen pomocníky pro zlenivělé žáky. Nedávné výzkumy ovšem ukázaly realitu v trochu jiném světle. Akademici z Education Endowment Foundation zjistili, že při správném pojetí výuky mohou být kalkulačky velkými pomocníky v řešení problémů.

Správný přístup k používání kalkulaček je třeba zdůraznit. K plynulosti a lepšímu porozumění matematických operací mohou kalkulačky napomoci jen v případě, kdy je učitel schopný ohlídat, v jakých situacích je žáci používají. Kalkulačky by se měly stát součástí výuky matematiky, měly by se používat pravidelně, ovšem neměly by se stát realitou každé hodiny matematiky.

Profesor Jeremy Hodgen z University College London dodává: „Je důležité, aby se používání kalkulaček bralo jako jedna z metod, které ve vyučování matematiky používáme. Zaměstnavatelé oceňují matematickou gramotnost, cení si lidí, kteří jen nepapouškují tabulky, ale umí samostatně řešit matematické operace. Nikdo nebude počítat z hlavy, kolik je 4271,36 krát 289,67, ale předtím, než použije kalkulačku, měl by tušit, že to bude něco kolem 1,2 milionu, aby v případě, že mu vyjde 123 000, věděl, že někde udělal zásadní chybu.“

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button