Trendy

Že by kalkulačky ve vyučování byly přeci jen prospěšné?

Jak je to tedy s těmi kalkulačkami? Častým přesvědčením ve školách je, že kalkulačky jsou jen pomocníky pro zlenivělé žáky. Nedávné výzkumy ovšem ukázaly realitu v trochu jiném světle. Akademici z Education Endowment Foundation zjistili, že při správném pojetí výuky mohou být kalkulačky velkými pomocníky v řešení problémů.

Správný přístup k používání kalkulaček je třeba zdůraznit. K plynulosti a lepšímu porozumění matematických operací mohou kalkulačky napomoci jen v případě, kdy je učitel schopný ohlídat, v jakých situacích je žáci používají. Kalkulačky by se měly stát součástí výuky matematiky, měly by se používat pravidelně, ovšem neměly by se stát realitou každé hodiny matematiky.

Profesor Jeremy Hodgen z University College London dodává: „Je důležité, aby se používání kalkulaček bralo jako jedna z metod, které ve vyučování matematiky používáme. Zaměstnavatelé oceňují matematickou gramotnost, cení si lidí, kteří jen nepapouškují tabulky, ale umí samostatně řešit matematické operace. Nikdo nebude počítat z hlavy, kolik je 4271,36 krát 289,67, ale předtím, než použije kalkulačku, měl by tušit, že to bude něco kolem 1,2 milionu, aby v případě, že mu vyjde 123 000, věděl, že někde udělal zásadní chybu.“

Tagy

Markéta Popelářová

Redaktorkou magazínu Perpetuum od roku 2016. "Věřím, že vzdělávání nemusí mít jen nudnou podobu, s jakou se setkává většina lidí ve školním prostředí. Dnešní doba nám nabízí tolik možností pro rozšiřování si obzorů, že by byla škoda nad světem vzdělávání úplně zanevřít. Studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a ve společnosti SCIO mám na starosti koordinaci PR projektů."

Související články

Napsat komentář

Close
Close