Trendy

Co nám říkají OECD data o studentech s migrační minulostí?

Současná migrační situace začíná obzvláště v některých evropských zemích značně přetvářet školní třídy. Do školního prostředí se dostává nová vlna sociální, kulturní a jazykové diverzity. Výsledky z publikací  Strength through Diversity projectThe Resilience of Students with an Immigrant Background: Factors that Shape Well-Being nám ukazují, že skoro každé čtvrté dítě ve věku patnácti let v zemích OECD se narodilo v cizí zemi nebo minimálně jeden z jeho rodičů se narodil v cizí zemi. V Lucembursku a Švýcarsku se tento fakt týká každého druhého patnáctiletého mladistvého. Mezi lety 2003 a 2015 se tak míra studentů, kteří se narodili v zahraničí, případně minimálně jeden z jejich rodičů se narodil za hranicemi země, zvětšila o šest procent (v zemích OECD).

To, jak evropské společnosti podporují nebo nepodporují sociální kohezi během velkých migračních změn, záleží na jejich schopnosti nově přicházející obyvatele integrovat. Efektivní vzdělávání a sociální politika jsou pro integraci dětí přicházejících z jiných zemí nezbytné.

Školy jsou často místem, kde se děti přistěhovalců poprvé výrazněji setkávají s většinovou kulturou dané země. Školy také zároveň v mnoha případech určují, do jaké míry bude dítě schopno uchytit se na pracovním trhu, přispívat k blahobytu země a jestli se začlení do místní komunity.

Jak průzkumy ukazují, mnoho z nich se se svou situací vypořádává uspokojivě. 49 % studentů, kteří se do země přistěhovali ze zahraničí, a 61 % studentů, kteří tvoří druhou generaci imigrantů v dané zemi, dosahuje v disciplínách PISA testů (ve čtení, matematice a přírodovědných vědách) základní úrovně. 59 % studentů s migrační minulostí (první generace) a 63 % mladistvých z druhé generace přistěhovalců přiznalo, že pociťuje silnou sounáležitost se svou školou.

Narůstající diverzita může do škol přinést obtížnosti a problémy, ovšem také může školské instituce přinutit k zamyšlení se a reflektování doposud využívaných pedagogických postupů a přístupů.

 

Zdroj
oecdeducationtoday.blogspot.cz
Tagy

Markéta Popelářová

Redaktorkou magazínu Perpetuum od roku 2016. "Věřím, že vzdělávání nemusí mít jen nudnou podobu, s jakou se setkává většina lidí ve školním prostředí. Dnešní doba nám nabízí tolik možností pro rozšiřování si obzorů, že by byla škoda nad světem vzdělávání úplně zanevřít. Studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a ve společnosti SCIO mám na starosti koordinaci PR projektů."

Související články

Napsat komentář

Close
Close