Články

Nenásilně vzděláváme o Evropské unii

S prezidentkou Evropského parlamentu mládeže Olgou Pexirdovou o neformálním vzdělávání, zapojení mladých lidí do simulace evropských institucí a zlepšování povědomí českých studentů o EU.

S prezidentskou Evropského parlamentu mládeže Olgou Pexírdovou o neformálním vzdělávání, zapojení mladých lidí do simulace evropských institucí a zlepšování povědomí českých studentů o EU.

Co je Evropský parlament mládeže?

Je to nezisková, nepolitická organizace, která propaguje demokratické hodnoty a aktivní občanství. Zejména je to však organizace, která sdružuje mladé lidi od 15 do 30 let a rozvíjí je, vzdělává je, působí v poli mimoškolního vzdělávání, které u nás v Čechách není až tak silné a obvyklé.

Jste součástí evropského EYP (Europian Youth Parliament pozn.red.).

V Česku máme dvě Regionální výběrové konference, kde se vybírají studenti na Národní výběrovou konferenci. Nejlepší účastníci této konference jedou na Mezinárodní konferenci. Jsme pod záštitou EYP Office, která má sídlo v Berlíně. Tam se setkávají prezidenti všech národních komisí, kterých je 40 po celé Evropě, a navzájem se koordinují.

Těch komisí je tedy více než členských států…

Není podmínkou, aby komise byly pouze z členských států EU. Je tam třeba Arménie nebo Ázerbájdžán. Podmínkou je chuť učit se, podporovat aktivní občanství, chtít vést dialog, snažit se vzdělávat mimo rámec školních osnov. Velký problém na našich středních a vysokých školách je podle mě to, že se dodržuje školské kurikulum a nikdo z něj nevystupuje. Přitom zrovna třeba na EYP se můžete naučit spoustu věcí, které se vám hodí v životě.

Jak vypadá typický účastník?

Je to student střední školy mezi 15 a 19 lety. Alespoň částečně musí rozumět anglicky, protože v angličtině probíhá veškerá komunikace. Většinou jsou to lidé, kteří jsou úplně jiní, ale mají společný zájem o současné problémy, které v Evropě řešíme, a chtějí se o nich dozvědět více.

Výběrové konference pro letošní ročník už proběhly, kdy se budou moci zapojit další studenti?

Od srpna bude začínat nový nábor účastníků. Loni jsme zapojili 32 středních škol, což je pro nás velký úspěch. Snažíme se spolupracovat přes učitele. Před Regionálními výběrovými konferencemi děláme EYP Days, v rámci kterých strávíme na škole jeden celý den a děláme tam krátkou simulaci zasedání výboru Evropského parlamentu. V rámci těchto akcí se snažíme navázat kontakty s učiteli i žáky a zaujmout je.

Co si z toho student odnese?

V první fázi jsou to vědomosti, studenti se dozvědí hodně o problémech, které řeší v rámci svých komisí. Také si odnese soft skills, protože naše metoda je nenásilná. Hrajete teambuildingové hry s lidmi, které do té doby vůbec neznáte, a o tři dny později se musíte postavit s mikrofonem v ruce před 150 cizích lidí. Určitě si v neposlední řadě z projektu odnesete nová přátelství a účast vám otevře nové možnosti. Projekt otevírá dveře dál, propojujeme lidi od Rokycan po Brno.

Aktuálně ve společnosti rezonují politické otázky spojené s EU, například tzv. Czexit. Máte nějakou politickou orientaci?

My jsme úplně neutrální. Nevyjadřujeme se k žádnému politickému dění. EYP by mělo být bezpečné místo pro všechny, kteří tam chtějí vyjádřit svoje názory. Spíše než říkat, co je dobře a co špatně, bychom se o tom měli naučit diskutovat. Czexit nekomentujeme, ale máme to jako téma na zasedáních a diskutujeme o tom.

Aktuálně se v souvislosti s EU objevuje hodně dezinformací. Zohledňujete to také při výběru témat?

Určitě. Každá konference má nějaké téma, například teď to bude zdravotnictví. Mimo jiné jsou tam ale i témata zaměřená na aktuální otázky. Třeba na mezinárodní konferenci v Brně byl celý topic zaměřený na fake news, o kterém účastníci diskutovali 10 dní a snažili se tam dozvědět co nejvíce o dezinformacích.

Co přesně z orgánů EU simulujete?

V rámci simulace máme organizační tým, media team, chairpersons team, jury team a předsednictvo, které dohlíží na průběh. A tyto týmy doplňuje největší tým delegátů. První část konference je teambuilding, poté začíná committee work. Na konci vzniká rezoluce, která by měla být právně podobná rezolucím ze skutečného Evropského parlamentu. Poslední den konference je valná hromada, kde je procedura úplně stejná jako v Bruselu. Lidé z jedné committee diskutují navzájem o rezolucích a vzniká z toho konstruktivní debata.

Spolupracujete tedy s učiteli a školami?

Ano, máme i členy zaměřené na komunikaci se školami. Komunikujeme s nimi před zasedáním i během zasedání. Připravujeme pro ně speciální program, aby se tam čtyři dny nenudili. Komunikujeme s nimi i po skončení akce, abychom od nich získali feedback. Učitelé jsou pro nás neuvěřitelně důležití, představují spojku mezi školou a studenty. Pro učitele je mnohem snazší vytvořit delegaci studentů než pro nás.

Pokud bych byl učitel a chtěl pomoci svým studentům zúčastnit se vašeho projektu, co pro to mohu udělat?

Nejdřív se asi podívejte na náš web www.eyp.cz a pošlete nám e-mail. V okamžiku vám odpovíme a bude s vámi chtít navázat spolupráci.

Děláte i nějaké další akce na školách, které by vám učitelé mohli pomoci zorganizovat?

Máme program Understanding Europe, v rámci nějž navštěvujeme školy a vysvětlujeme, jak funguje EU. To může být součástí výuky ZSV nebo občanské výchovy. Kromě toho pořádáme i spoustu workshopů, kde se naši starší členové snaží podělit o zkušenosti ze své práce. Probírá se například finanční sféra, jak napsat motivační dopis nebo životopis.

Je o program Understanding Europe zájem?

Ano i ne. Záleží hodně na učitelích, musejí pro to být otevřeni. Samozřejmě bychom chtěli navštívit co nejvíce škol, protože jim máme co říci a máme pro ně připravené materiály. Program je jednotný, metodiku pro výuku o EU na SŠ připravila evropská centrála EYP.

Tagy

Markéta Majerová

Šéfredaktorkou magazínu Perpetuum od roku 2015. Nyní vede komunikaci ve Scio a je lektorkou v Education Republic. Absolvovala obor Pedagogika na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde pokračuje ve studiu doktorandského programu a vyučuje předmět Soudobé alternativní pedagogické koncepce.

Související články

Napsat komentář

Close
Close