Inspirujeme mládež k aktivnímu občanství

S předsedkyní Evropského parlamentu mládeže v ČR Olgou Pexídrovou o neformálním vzdělávání a osobním rozvoji, zapojení mladých lidí do občanského života a zlepšování povědomí českých studentů o EU a současných evropských problémech.

Co je Evropský parlament mládeže?

Je to nezisková, politicky neutrální studentská organizace, která propaguje demokratické hodnoty a aktivní občanství. Zejména je to však organizace, která sdružuje mladé lidi od 15 do 30 let a rozvíjí je, vzdělává je, působí na poli mimoškolního vzdělávání, které u nás v Čechách není až tak silné a obvyklé.

Jste součástí celoevropské sítě EYP (European Youth Parliament pozn.red.).

Fungujeme pod záštitou kanceláře EYP, která má sídlo v Berlíně. Tam se setkávají předsednictva všech národních komisí, kterých je 40 po celé Evropě, a vzájemně spolu komunikují, sdílejí zkušenosti a koordinují aktivity. V Česku každoročně probíhají dvě Regionální výběrové konference, kde se vybírají studenti na Národní výběrovou konferenci. Nejlepší účastníci této konference vyjíždějí na Mezinárodní konference, nicméně, pořádáme i spoustu jiných vzdělávacích akcí, tréninků a členských akcí.

Těch komisí je tedy více než členských států…

Není podmínkou, aby národní komise byly pouze z členských států EU. Je tam třeba Arménie, Švýcarsko nebo Ázerbájdžán. Podmínkou je chuť učit se, podporovat aktivní občanství, chtít vést dialog, snažit se vzdělávat mimo rámec školních osnov. Velký problém na našich středních a vysokých školách je podle mě to, že se dodržuje školské kurikulum a nikdo z něj nevystupuje. Přitom zrovna třeba na EYP se můžete naučit spoustu věcí, které se vám hodí v životě.

Jak vypadá typický účastník?

Je to student střední školy mezi 15 a 19 lety. Alespoň částečně musí rozumět anglicky, protože v angličtině probíhá veškerá komunikace. Většinou jsou to lidé, kteří jsou úplně jiní, ale mají společný zájem o současné problémy, které v Evropě řešíme, a chtějí se o nich dozvědět více.

Výběrové konference pro letošní ročník už proběhly, kdy se budou moci zapojit další studenti?

Od června bude začínat nový nábor účastníků. Loni jsme zapojili 32 středních škol, což je pro nás velký úspěch. Snažíme se spolupracovat přes učitele. Před Regionálními výběrovými konferencemi pořádáme Dny EPM, během nichž strávíme na škole jeden celý den a děláme tam krátkou simulaci zasedání výboru Evropského parlamentu. V rámci těchto akcí se snažíme navázat kontakty s učiteli i žáky a zaujmout je.

Co si z toho student odnese?

V první fázi jsou to vědomosti, studenti se dozvědí hodně o problémech, které řeší v rámci svých výborů. Také  si odnesete měkké dovednosti, protože  naše metoda je nenásilná. Hrajete teambuildingové hry       s lidmi, které do té doby vůbec neznáte, a o tři dny později se musíte postavit s mikrofonem v ruce před 150 lidí. Určitě si v neposlední řadě z projektu odnesete nová přátelství a účast vám otevře nové možnosti. Projekt otevírá dveře dál, propojujeme lidi od Rokycan po Brno a dále i v rámci celé Evropy.

Aktuálně ve společnosti rezonují politické otázky spojené s EU, například tzv. Czexit. Máte nějakou politickou orientaci?

My jsme úplně neutrální. Nevyjadřujeme se k žádnému politickému dění. EYP by mělo být bezpečné místo pro všechny, kteří tam chtějí vyjádřit své názory. Spíše než říkat, co je dobře a co špatně, bychom se o tom měli naučit diskutovat. Czexit nekomentujeme, ale máme to jako téma na zasedáních a diskutujeme o tom.

Aktuálně se v souvislosti s EU objevuje hodně dezinformací. Zohledňujete to také při výběru témat? Určitě. Každá konference má nějaké téma, například teď to bylo zdravotnictví. Mimo jiné jsou tam ale i témata zaměřená na aktuální otázky. Třeba na mezinárodní konferenci v Brně bylo celé téma zaměřené na „fake news”, o kterém účastníci diskutovali 10 dní a snažili se tam dozvědět co nejvíce o dezinformacích.

Co přesně z orgánů EU simulujete?

V rámci našich zasedání máme organizační tým, mediální tým, tým „chairpersons”, tým porotců a předsednictvo, které dohlíží na průběh. A tyto týmy doplňuje největší tým delegátů. První část konference je zaměřené na teambuilding, poté začíná Committee Work, nebo-li práce ve výborech. Na konci vzniká rezoluce, která by měla být právně podobná rezolucím ze skutečného Evropského parlamentu. Poslední den konference  představuje  valné  shromáždění,  kde  je  procedura  úplně  stejná  jako  v  Bruselu.  Lidé z jednoho výboru diskutují navzájem o rezolucích a vzniká z toho konstruktivní debata.

Spolupracujete tedy s učiteli a školami?

Ano, máme i členy zaměřené na komunikaci se školami. Komunikujeme s nimi před zasedáními i během zasedání. Připravujeme pro ně speciální program, aby se tam čtyři dny nenudili. Komunikujeme s nimi i po skončení akce, abychom od nich získali feedback. Učitelé jsou pro nás neuvěřitelně důležití, představují spojku mezi organizací a studenty. Pro učitele je mnohem snazší vytvořit delegaci reprezentujících studentů než pro nás.

Pokud bych byl učitel a chtěl pomoci svým studentům zúčastnit se vašeho projektu, co pro to mohu udělat?

Nejdříve se asi podívejte na náš web www.eyp.cz a pošlete nám e-mail na schools@eyp.cz. Odpovíme co nejdříve a bude tak možné navázat spolupráci.

Děláte i nějaké další akce na školách, které by vám učitelé mohli pomoci zorganizovat?

Máme program Understanding Europe, v rámci něhož navštěvujeme školy a vysvětlujeme, jak funguje EU. To může být součástí výuky ZSV nebo občanské výchovy. Kromě toho pořádáme i spoustu workshopů, kde se naši starší členové snaží podělit o zkušenosti ze své práce. Probírá se například finanční sféra, jak napsat motivační dopis nebo životopis.

Je o program Understanding Europe zájem?

Ano i ne. Záleží hodně na učitelích, musejí pro to být otevřeni. Samozřejmě bychom chtěli navštívit co nejvíce škol, protože jim máme co říci a máme pro ně připravené materiály. Program je jednotný, metodiku pro výuku o EU na SŠ připravila evropská centrála EYP.

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button