Jáchym Vintr

Redaktorem magazínu Perpetuum je od roku 2016.
 • Univerzita

  Různé obory by spolu měly spolupracovat, a to nejen
  na papíře, ale i v realitě

  V čem spatřujete budoucnost vzdělávání ve společenskovědních oborech? Bude podle vás v budoucnu růst poptávka po společensky vzdělaných lidech? Společenskovědní obory nemají v posledních letech, možná i desetiletích, jednoduchou pozici, jelikož je velký prostor věnován technologickým inovacím a aktivitám okolo nich. Tímto směrem se ubírá či ubírala velká část diskuse také ohledně vzdělávání.…

  Číst dál
 • Univerzita

  Studenti práva si vše musejí vyzkoušet v praxi

  Pokud by za vámi přišel humanitně orientovaný středoškolský student, který se rozhoduje mezi právnickou a například společenskovědní fakultou, co byste mu poradil? Poradil bych mu, aby si vybral právnickou fakultu. Zejména kvůli výbornému uplatnění – více než 99 % našich absolventů má do půl roku po skončení fakulty práci. Další…

  Číst dál
 • Škola

  11 argumentů proti cut-off skóre

  Maturitu ve skutečnosti složí 96 % středoškoláků. Alespoň to vyplývá z vyjádření CERMAT, které publikovala ČTK. „Od roku 2011 nezvládala státní maturity ani napotřetí podle informací Cermatu zhruba čtyři procenta žáků.“ Není tedy pravda, že by maturitu nezvládlo 37 %, jak tvrdí někteří hejtmani. Toto číslo udává pouze podíl neúspěšných…

  Číst dál
 • Škola

  Inspirujeme mládež k aktivnímu občanství

  S předsedkyní Evropského parlamentu mládeže v ČR Olgou Pexídrovou o neformálním vzdělávání a osobním rozvoji, zapojení mladých lidí do občanského života a zlepšování povědomí českých studentů o EU a současných evropských problémech. Co je Evropský parlament mládeže? Je to nezisková, politicky neutrální studentská organizace, která propaguje demokratické hodnoty a aktivní občanství.…

  Číst dál
 • Univerzita

  Michal Zima: Vysoké školství je podfinancované, uvažujeme o protestech

  Michal Zima je předsedou Studentské komory Rady vysokých škol. Snaží se vyjednat více peněz pro vysoké školství, zejména pro frekventanty doktorandského studia. Nejčastějším důvodem ukončení studia doktorátu je totiž právě špatná finanční situace. V oblasti veřejného dění nejsou podle něj studenti příliš aktivní, nacházíme se v době lehké apatie. SK RVŠ také…

  Číst dál
 • Vojtěch Zíka: Zkoumáme, jak se lidé rozhodují

  Vojtěch Zíka vede Centum Behaviorálních experimentů v CEVRO Institutu a zajímá se o fenomén lidského rozhodování. Jak může výzkum v laboratoři vypadat? A může být motivací se do podobného experimentu zapojit?

  Číst dál
 • Škola

  Učí se na gymnáziích moderní dějiny?

  Jsou učitelé na gymnáziích ochotni učit dějiny po druhé světové válce? Využívají při výuce moderní výukové metody? A v jakém období nejčastěji končí výuka? Častým mýtem, který se objevuje mezi veřejností je tvrzení, že se moderní dějiny učí špatně a že se učitelé bojí témata z období normalizace či raných…

  Číst dál
 • Škola

  Na našich školách kombinujeme finský a americký systém, říká podnikatel Kania

  Do velké míry vytváříme školu, na které bychom chtěli sami studovat, říká Ondřej Kania, podnikatel v oblasti vzdělávání, který provozuje Pražské humanitní gymnázium a v září se chystá otevřít americkou střední školu v Praze. Zároveň vlastní agenturu J&K, která pomáhá studentům zprostředkovat možnost studia v zahraničí. Čím je tato zkušenost…

  Číst dál
 • Občanská výchova by měla být praktičtější

  I mladí lidé mohou být aktivní ve veřejném dění. Šestnáctiletý občanský aktivista Jakub Čech je toho skvělým příkladem. Již během studia na základní škole dokázal vyhrát několik sporů se státními institucemi a o lokální politiku se zajímá i nadále. Zeptali jsme se ho, jak je spokojený s výukou občanské výchovy…

  Číst dál
 • Krok ke světovým výzvám aneb vzdělávání pomocí diplomatické simulace

  Vzdělávání pomocí diplomatické simulace je neformální vzdělávací metodou, která v současnosti začíná hrát stále větší roli mezi studenty i učiteli. Byť se může zdát, že jde o poměrně úzce zaměřenou vzdělávací metodu, při její vhodné aplikaci lze rozvíjet řadu dovedností, znalostí i postojů, které studenti mohou využít ve svém dalším…

  Číst dál
Back to top button