Marketing a PR táhne. Uchazeče o studium přitahují i další společenskovědné obory

Zvyšující se zájem o studium společenskovědních disciplín potvrzuje Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. Letos se na tamní bakalářské studium přihlásilo celkem 4194 uchazečů, tedy o 234 více než loni. Dá se hovořit o zvrácení dosavadního trendu. Počty přihlášených studentů v posledních letech spíše klesaly.

Letos je suverénně nejatraktivnějším oborem Marketingová komunikace a PR. Přihlásilo se na něj o 93 uchazečů více než před rokem. „Bereme jen kolem deseti procent uchazečů a téměř všichni, co přijímačkami projdou, k nám také nastoupí,“ konstatuje vedoucí Katedry marketingové komunikace a PR Denisa Hejlová, která je zároveň přesvědčena, že za dobrou pověstí oboru stojí především samotní studenti a absolventi. Právě díky nim vznikají projekty přesahující hranice akademické půdy. Příkladem může být Markething.cz, popularizační web o marketingové komunikaci. Mezi další uchazeči neopomenuté obory z nabídky pražské Fakulty sociálních věd se řadí historie, politologie nebo mediální studia a žurnalistika.

Změna vývoje souvisí s rostoucím důrazem firem na tak zvané soft skills spojované se zdokonalováním sociální inteligence. Absolventi by tak kromě samotných vědomostí měli být schopni nabídnout interpersonální dovednosti a úspěšné vedení komunikace, koncepční, kritické a kreativní myšlení, odolnost vůči stresu, zdravé sebevědomí, týmovost a toleranci, důraz na sdílení kulturních a etických hodnot nebo schopnost adaptace. „Je to právě tvorba strukturovaných textů v podobě nejrůznějších seminárních prací či esejů, která později v práci napomůže k zpracování analýz či reportů. To se člověku bude hodit právě ve chvíli, kdy se za studentem zavřou dveře ústavu,“ přibližuje ekonom Petr Bartoň podstatu náplně studia společenskovědních oborů.

Za nebývalým zájmem studentů mohou stát rovněž i nové způsoby propagace studia na Fakultě sociálních věd.  Děkanka fakulty Alice Němcová Tejkalová hovoří o intenzivnějších návštěvách na středních školách, aktivitách Juniorské univerzity UK Plus nebo o Youtube pořadu Jsem z FSV UK, ve kterém se postupně představují zajímaví absolventi fakulty.

Současný nárůst uchazečů o studium bakalářského studia napomáhá vyrovnávat probíhající pokles zájmu o navazující magisterské programy. Zároveň působí proti dlouhodobému trendu snížení počtu absolventů středních škol s maturitou.

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button