Co můžeme o učitelích vyčíst z PISA měření?

Nacházejí se kvalitnější a kvalifikovanější učitelé v těch lepších, nebo naopak horších školách? Může to hrát zásadní roli.

Učitelé jsou základním kamenem našich vzdělávacích systémů a škol. Na přípravu budoucích učitelů a učitelské platy připadne v každé zemi největší podíl z rozpočtu, a je pro to také dobrý důvod: studenti, kteří se ve škole setkají s těmi nejlepšími učiteli, mají daleko větší šanci na úspěch v učení, ale i v životě. Nemělo by tedy být překvapením, že se politici v mnoha částech světa rozhodli zaměřit se právě na výuku, jakožto klíčový prvek, který jim umožní zlepšit výsledky vzdělávání a který také vzdělávání učiní rovnějším, férovějším a podporujícím inkluzi.

Přibližně v polovině z 69 zemí bylo zjištěno, že ve školách s velkým podílem znevýhodněných studentů pracovali spíše učitelé s nižší kvalifikací.

Nový report s názvem Effective Teacher Policies: Insights from PISA  plní funkci průvodce v efektivní politice a rozhodování týkající se učitelů. Zabývá se tím, jak země s nejlepšími PISA výsledky své učitele vybírají, rozvíjejí, hodnotí a odměňují. Pozornost je věnována také tomu, jak rozmístění učitelů mezi školami ovlivňuje spravedlivé příležitosti vzdělávacího systému. V reportu se také dočtete, jak jednotlivé země usilují o to, aby lidé měli zájem realizovat se v učitelském povolání a aby v něm také setrvali.

Nespravedlnost způsobená nerovnoměrným rozložením kvalitních učitelských sil nám může osvětlit rozdíly mezi výsledky jednotlivých studentů, ať už v rámci jedné země nebo ve srovnání více států.

Přibližně v polovině z 69 zemí, které byly do šetření zapojeny, bylo zjištěno, že ve školách s velkým podílem znevýhodněných studentů pracovali spíše učitelé s nižší kvalifikací. Toto je možné sledovat například v zemích jako je Francie, Itálie, Nizozemí nebo ve veřejných školách ve Spojených státech amerických. V těchto zemích je také zřejmé, že rozdíly mezi výsledky studentů navázané na socio-ekonomický status jsou větší než v ostatních zemích, jako například v Kanadě, Finsku, Japonsku nebo Jižní Koreji, kde učitelé s různým druhem kvalifikace jsou ve školách rozprostřeni rovnoměrněji.

Celý report k dispozici v anglické verzi zde.

 

Zdroj
oecdeducationtoday.blogspot.com

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button