Víme, kdo se stane učiteli pro budoucí generace?

Učitelské povolání se v současnosti potýká s mnoha výzvami – ať už se jedná o platové ohodnocení nebo o společenské postavení učitelské profese. Proto je nutné věnovat velkou pozornost vytváření takových strategií, které by do budoucích pozic na školách přilákaly kvalitní a dostatečně kvalifikované učitele. Nejprve je ovšem důležité znát, kdo by se budoucí generací učitelů mohl stát.

Přibližně 4,4 % patnáctiletých studentů očekává, že se bude věnovat učitelské profesi (průměr zemí OECD).

V roce 2015 byla v rámci PISA testů 15tiletým studentům položena otázka, jaké povolání očekávají, že budou mít ve svých třiceti letech. Zjištění jsou publikována v reportu Effective Teacher Policies: Insights from PISA.

Přibližně 4,4 % patnáctiletých studentů očekává, že se bude věnovat učitelské profesi (číslo je průměr zemí OECD). Pro porovnání – procento učitelů na základním a středním stupni vzdělání představuje 2,4 % pracovní síly (také průměrně mezi OECD zeměmi). Znamená to tedy, že podíl studentů očekávající kariéru učitele je značně vyšší než podíl ekonomicky aktivních občanů, kteří ve školách opravdu učí. K tomuto faktu je ovšem nutné dodat, že povolání učitele je patnáctiletým studentům pravděpodobně nejbližší, jelikož se s ním dennodenně setkávají, a ví, v jakých podmínkách učitelé pracují. Možná proto se mezi odpověďmi vyskytovalo hojněji.

Ze stejného šetření vyšlo najevo, že v mnoha zemích dosahují studenti zajímající se o učitelské povolání slabších výsledků v matematice a čtení v porovnání s ostatními studenty.

Více informací v reportu Effective Teacher Policies: Insights from PISA.

Zdroj
oecdeducationtoday.blogspot.com

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button