Trendy

Víme, kdo se stane učiteli pro budoucí generace?

Učitelské povolání se v současnosti potýká s mnoha výzvami – ať už se jedná o platové ohodnocení nebo o společenské postavení učitelské profese. Proto je nutné věnovat velkou pozornost vytváření takových strategií, které by do budoucích pozic na školách přilákaly kvalitní a dostatečně kvalifikované učitele. Nejprve je ovšem důležité znát, kdo by se budoucí generací učitelů mohl stát.

Přibližně 4,4 % patnáctiletých studentů očekává, že se bude věnovat učitelské profesi (průměr zemí OECD).

V roce 2015 byla v rámci PISA testů 15tiletým studentům položena otázka, jaké povolání očekávají, že budou mít ve svých třiceti letech. Zjištění jsou publikována v reportu Effective Teacher Policies: Insights from PISA.

Přibližně 4,4 % patnáctiletých studentů očekává, že se bude věnovat učitelské profesi (číslo je průměr zemí OECD). Pro porovnání – procento učitelů na základním a středním stupni vzdělání představuje 2,4 % pracovní síly (také průměrně mezi OECD zeměmi). Znamená to tedy, že podíl studentů očekávající kariéru učitele je značně vyšší než podíl ekonomicky aktivních občanů, kteří ve školách opravdu učí. K tomuto faktu je ovšem nutné dodat, že povolání učitele je patnáctiletým studentům pravděpodobně nejbližší, jelikož se s ním dennodenně setkávají, a ví, v jakých podmínkách učitelé pracují. Možná proto se mezi odpověďmi vyskytovalo hojněji.

Ze stejného šetření vyšlo najevo, že v mnoha zemích dosahují studenti zajímající se o učitelské povolání slabších výsledků v matematice a čtení v porovnání s ostatními studenty.

Více informací v reportu Effective Teacher Policies: Insights from PISA.

Zdroj
oecdeducationtoday.blogspot.com
Tagy

Markéta Popelářová

Redaktorkou magazínu Perpetuum od roku 2016. "Věřím, že vzdělávání nemusí mít jen nudnou podobu, s jakou se setkává většina lidí ve školním prostředí. Dnešní doba nám nabízí tolik možností pro rozšiřování si obzorů, že by byla škoda nad světem vzdělávání úplně zanevřít. Studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a ve společnosti SCIO mám na starosti koordinaci PR projektů."

Související články

Napsat komentář

Close
Close