57 % mladých Čechů se nezajímá o veřejné dění

Statistiky ukazují, že více než polovině mladých je politické dění lhostejné. Děsí vás tento trend? Nejste v tom sami. Stužák (Studenti žákům) je seskupení vysokoškoláků, kteří ve volném čase na středních školách pořádají hravé workshopy a snaží se středoškoláky pro veřejné dění nadchnout. Za své aktivity získali prestižní cenu Gratias Tibi a právě spustili kampaň na portále Hithit. Jak Stužák funguje, nám přiblížil jeden z jeho členů, Jan Šmíd.

Jak zvládáte jako studenti skloubit přípravu workshopů s vlastním studiem? 

Stužák je projekt vysokoškolských studentů, kteří ve svém volném čase připravují interaktivní workshopy pro žáky středních škol. Samozřejmě, vytvořit workshop a následně s ním jezdit na střední školy po celé České republice je časově náročné, ale jedná se o dobrovolnický projekt, takže všichni zapojení studenti tuto aktivitu berou jako svůj osobní přínos společnosti, kterému jsou ochotni volný čas obětovat. Vytvořit workshop, který splňuje všechny naše interní metodiky, tzn. je interaktivní, hravý, naučný, cca 90minutový, garantovaný nějakým odborníkem apod., trvá cca 2–3 měsíce. Nejtěžší bylo vytvořit sérii prvních workshopů, jelikož jsme teprve sbírali zkušenosti. Dnes už je to o poznání jednodušší. Momentálně pracujeme na čtyřech nových workshopech a do projektu je zapojeno ve větší či menší míře na 80 studentů.

Platí středoškoláci vstupné?

Workshopy jsou zdarma. To je naše základní myšlenka a nepřekročitelná podmínka. Chceme občanské vzdělávání učinit dostupným pro všechny školy. Partnerské školy nám někdy přispějí na cestovné či jiné nutné náklady, ale workshopy jako takové jsou poskytovány bezplatně.

Kdo je typický účastník? 

Typickým účastníkem workshopu je žák kteréhokoliv ročníku střední školy, což odpovídá věku od 15 do 19 let. Při oslovování škol neděláme rozdíl mezi školami typu gymnázií či středních odborných a jiných škol. Naším cílem je oslovit mladé lidi bez rozdílu školy, kterou studují. Společenská témata, se kterými za nimi jezdíme, se týkají všech – – všichni jsou občany, které chceme pobídnout k zájmu o veřejné dění. Jde nám o to, zvrátit trend, kdy se mladí lidé nezajímají o politiku a obecně veřejné dění, tzn. nelze dělat rozdíly mezi jednotlivými typy škol, chceme oslovit všechny mladé lidi.

Dává předávání informací něco i vám?

Dobrá otázka. Všichni zapojení studenti chápou svoji aktivitu ve Stužáku jako svůj přínos společnosti v oblasti aktivního občanství. Hlavním cílem Stužáku je přimět mladé lidi, aby se začali zajímat o veřejné dění, byli aktivní, dokázali kriticky myslet a rozšířili si obzory o tématech, která se často na středních školách probírají pouze okrajově, např. politologie, sociologie a ekonomie. V neposlední řadě také doufáme, že naše workshopy vzbudí u některých žáků i zájem o dané obory.

Má Stužák nějakou obdobu v zahraničí?

V České republice i v zahraničí existuje mnoho projektů, do kterých se zapojují vysokoškolští studenti a v rámci kterých předávají své zkušenosti dál, např. právě středoškolákům. Nejsme si ale vědomi toho, že by existoval jiný projekt, který by takto spojil studenty z různých vysokých škol, různých měst a různých oborů napříč celou zemí a dokázal efektivně a dlouhodobě koordinovat všechny své aktivity v plné šíři, tzn. nejde o jednorázový, popřípadě jednotematický projekt typu studentské konference. My navíc jezdíme přímo do škol, jsme pro školy i žáky velmi dostupní, tím pádem máme možnost oslovit i ty, kteří se o veřejné dění vůbec nezajímají. V tomto je Stužák opravdu unikátní.

Mohu si workshop představit jako zážitkový den, kdy děti na chvíli zapomenou na klasické studium?

Ne tak docela. Jeden workshop je v prvé řadě dlouhý 90 minut a většinou se skládá z nějakého úvodního představení, popřípadě prezentace na dané téma, a interaktivní hry, v rámci které si žáci mohou vyzkoušet určité role – – redaktor, zastupitel, eurokomisař, pobřežní stráž apod. Všechny workshopy musejí splňovat určitá interní pravidla, ke každému musí být vytvořen manuál a stejně tak musí mít každý workshop svého garanta z akademické či odborné obce. Cílem je, samozřejmě, předat žákům hravou formou faktické informace – takže jde o určitou formu učení, ale také chceme poukázat na možné hravé a zážitkové způsoby výuky určitých témat – např. EU, ekonomie, právo apod. Věříme, že když žákům ukážeme, že dané téma nemusí být nuda, podnítí to jejich zájem.

Připravujete kampaň na portále Hithit. Co je jejím cílem?

Cílem kampaně je vybrat finance na fungování celého spolku a projektu. Když jsme ho rozjížděli, samozřejmě přišly prvotní náklady, které jsme zatím financovali ze svého – například web máme skutečně propracovaný, přímo na něm je možné objednat workshopy, takže pro učitele to je jednoduché a rychlé. Dodnes jsme ale za web nezaplatili. Stejně tak cestovné nebo tisk materiálů. Všechny tyto „dluhy“ chceme splatit, a k tomu ještě mít nějaké další finance na doplňující projekty a do budoucna další cestovné, protože počet workshopů, které děláme za rok, chceme každý rok zvyšovat. Chceme také o projektu říct veřejnosti. Pro kampaň jsme vytvořili svou vlastní karetní hru, která zábavným způsobem „učí“ moderní dějiny. Vydáváme ji u příležitosti výročí založení Československa. Snažíme se tím říct, že zájem o věci veřejné i o moderní dějiny by měl být přirozenou součástí našich domácností, že tady jsou aktivní studenti (a je jich hodně), kteří něco dělají. Snad se nám finance podaří vybrat.

Stužák je sice docela čerstvý projekt, ale stihl už získat podporu akceleračního programu a cenu Gratias Tibi. Jaké plány máte dál? 

Chceme, aby byl Stužák zavedený spolek aktivních studentů, kteří chtějí něco změnit. Aby tu nebyl jenom rok nebo dva, ale pět nebo deset let, aby studenty na vysokých školách lákalo do něj vstoupit a něco vytvářet, přednášet, ukazovat, proč je baví jejich obor. Věříme, že se nám za tu dobu podaří zasáhnout velkou spoustu žáků středních škol, mnohé dokázat, a že i to strašidelné číslo 57 % mladých Čechů, kteří se nezajímají o věci kolem nás, se jednou sníží.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button