Zákaz mobilních telefonů v českých školách zatím nedostane zelenou

Slouží používání digitálních technologií a mobilních telefonů k podpoře vyšších forem učení, nebo žáky odstřihávají od reálného prožívání a zkušeností? A co by se stalo, kdyby ve školách byly zakázány? Zvýšila by se komunikace mezi žáky a soustředěnost, jak si pochvalují ve Francii, kde zákaz platí od září loňského roku? Každá mince má dvě strany, kterou cestou prozatím směřuje české školství?

Používání mobilních telefonů ve škole, nebo jejich plošný zákaz napříč celou Českou republikou – stále víc diskutované téma, které společnost rozděluje na dva tábory.

„Mám-li se rozhodnout, jestli jsem pro zákaz mobilních telefonů či nikoliv, asi se spíše přikláním k tomu, aby se ve škole nepoužívaly. Sama jsem prošla školní docházkou bez mobilu a určitě nejsou věci, které by mi děti musely sdělit vždy okamžitě – i u nás to většinou počkalo. V případě, že se něco ve škole stane, vyučující má stejně povinnost dát vědět rodiči. Dcery mi hlásí zážitky ze školy a známky vždy až doma, tudíž můžeme mít společnou řeč. V případě, že by mi každou věc hlásily heslovitě v sms, doma by už těžko došlo k nějaké komunikaci,“ sdělila svůj názor Dana, maminka dvou dcer na základní škole.

Z toho vyplývá, že jedna strana tvrdí, že virtuální prostředí dětem škodí, a je pro, aby se jejich užívání omezilo alespoň ve školách. Druhá strana zastává názor, že mohou přinést do výuky nové možnosti. „Já si úplně nemyslím, že by zákaz mohl něco vyřešit. Vždyť rčení, že zakázané ovoce nejlíp chutná, je jednoduše do nebe volající. Když to dítěti zakážeme, o to víc bude neklidné a bude požadovat být takzvaně online. Každá doba si s sebou něco nese, dnes jsou to právě tyto moderní technologie. Sám využívám v práci řadu programů, které mi usnadňují fungování na pracovišti, tak proč s takovými technologiemi nenaučit zacházet už žáky ve škole? Vždyť jednou bude ovládání a zacházení s těmito vymoženostmi klíčovým aspektem i pro uplatnění na trhu práce,“ podotýká osmatřicetiletý podnikatel Pavel.

„Kupříkladu ve Velké Británii je používání mobilních telefonů během vyučovacích hodin striktně zakázáno ze strany učitelů, žádný plošný zákaz ale neplatí.“

V České republice je zákaz zatím jen otázkou diskusí, žádné kroky se dosud nepodnikají. To v zahraničí se tímto tématem zabývají poněkud obšírněji. Kupříkladu ve Velké Británii je používání mobilních telefonů během vyučovacích hodin striktně zakázáno ze strany učitelů, žádný plošný zákaz ale neplatí. Funguje to pouze tak, že poruší-li žák toto pravidlo, dochází k potrestání podle školního řádu, při opakovaném porušení pak následuje částečné vyloučení žáka ze školy. V návaznosti na zákaz mobilních telefonů ve Francii přišel britský ministr kultury Matt Hancock minulé léto s návrhem zakázat mobilní telefony i na území Spojeného království. Školy by podle něj: „… měly úplně zakázat dětem používání mobilů, neboť neprospívají rozvoji jejich osobností ani školním výsledkům,“ uvedl pro britský deník The Guardian. Neopomíjí ani fakt, že v zemích, kde jsou mobilní telefony zakázány, je vidno, že dochází ke snadnějšímu rozvoji sociálních návyků.

Pixabay.com

Po roce různých diskusí a debat oznámila před měsícem kanadská ministryně školství Lisa Thompson, že v následujícím roce bude též platit zákaz mobilních telefonů ve veřejných školách. I zde budou platit výjimky. Zákaz nebude platit tehdy, bude-li vyučující chtít zařadit mobilní telefony do výuky, nebo bude-li se jednat o žáky se speciálními poruchami učení, jinými zvláštními potřebami nebo ze zdravotních důvodů.

Hlavním důvodem je nesoustředěnost studentů na učení. „Zákazem používání mobilních telefonů, jež odvádějí pozornost od učení, pomáháme studentům zaměřit se na získávání základních dovedností, jako je čtení, psaní, matematika,“ uvedla Lisa Thompson pro BBC.

Z debat vyšlo najevo, že 97 % procent nejen rodičů, ale i pedagogů a dalších zúčastněných stran se vyslovilo pro zákaz. Někteří však namítají, že díky právě tomuto zákazu meškáme příležitost naučit děti a dospívající odpovědnému využívání moderních technologií.

Pozadu nezůstávají ani severské státy. Několik škol v Norsku zavedlo v minulém roce zákaz používání mobilních telefonů. Tehdy se vyslovilo pro celkem 74 % respondentů, následovat tento zákaz chtějí i další školy. I v Dánsku jsou zjištěnými výsledky zákazu telefonů mile překvapeni. „Aby byla výuka efektivní, je potřeba vymezit nezbytná a jasná pravidla, a právě po omezení mobilních telefonů při výuce vidíme výsledky. Ve třídách panuje klid, děti se mohou více soustředit na učení,“ pochvaluje si tuto skutečnost dánská ministryně školství Merete Riisager.

Bude i Česká republika následovat státy, kde zákaz platí? Stále nacházíme jen řadu protichůdných názorů, nicméně jedno je v tuto chvíli jasné – žádný celonárodní zákaz se v Česku neplánuje, a to především z důvodu, že ředitelé škol se též neshodnou. V drtivé většině jsou přesvědčeni, že zákaz pobídne řadu žáků k jeho porušování, neochrání je před vzrůstající kyberšikanou, ani nezabrání případným závislostem.

Navíc se tento problém netýká ani tak rodičů a ředitelů, jako spíše učitelů, kteří ve škole tráví s žáky nejvíce času. I tady se názory v drtivé většině různí. „U nás ve škole nejsou mobily zakázány tak, že bychom v osm hodin ráno mobily sebrali, uložili je do trezorů a vrátili po vyučování, to mi přijde nesmyslné. Žáci ale vědí, že do hodin mobil nepatří. O přestávkách jsou běžně povoleny, ale povětšinou sledujeme, že zrovna na naší škole není problém s tím, že by spolu žáci nekomunikovali tváří v tvář. Je pravda, že občas se „slétne“ skupinka nad jedním telefonem, aby něco zhlédla. Nicméně se snažíme žáky vést k tomu, jak se pohybovat v kyberprostoru, na co si dát prostor, uvědomit si rozdíly mezi virtuálním a reálným světem, snažíme se preventivně bojovat proti kyberšikaně, takže nevidím důvod k plošnému zákazu, umějí-li žáci tyto technologie vhodně a s mírou využívat,“ komentuje přístup k zákazu jedna z vyučujících s mnohaletou praxí na základní škole ve Starém Kolíně.

„Vždyť i s telefonem ve vyučování lze kouzlit – podnítit žáky k hledání slovíček u cizích jazyků nebo uspořádat skupinovou soutěž, kde budou studenti vyhledávat zajímavé informace v různých předmětech.“

„Já jsem zase pro, aby se zákaz stanovil. Nedokážu sledovat to, jak dochází k sociálním rozepřím (jedno dítko má lepší telefon než druhé) a dohadům o tom, kdo má kde více lajků, sledovatelů apod. Pokud bude zákaz platit, nebudu tomu muset alespoň ve škole přihlížet,“ uvedla svůj názor jedna z učitelek důchodového věku.

Díky zákazu může být dítě více soustředěné, protože ho nerozptyluje telefon, na druhou stranu může být soustředěné i méně, nezkontroluje-li si alespoň o přestávce množství zpráv. Vždyť i s telefonem ve vyučování lze kouzlit – podnítit žáky k hledání slovíček u cizích jazyků nebo uspořádat skupinovou soutěž, kde budou studenti vyhledávat zajímavé informace v různých předmětech.

Stále tak rozhodnutí zůstává na učiteli samotném, a dítě by tak mělo jeho názor respektovat, což je především výsadou slušného chování. Uvidíme, jak budou v této oblasti postupovat další státy a na které straně jednou skončí i Česká republika.

 

Související články

3 Comments

  1. Myslím si ze by neměli používat mobili ve škole protože jsou kvůli tomu šikany a tak dal a děti jsou na sebe zlí a hnusny

  2. Naprosto tendenčně napsaný článek. Na to na Perpetuu vážně nejsem zvyklá.. A tu učitelku „důchodového věku“, která tomu hlavně nechce přihlížet, jste si určitě nevymyslela…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button