Co očekávají rodiče od školy? Zjistěte, do jaké kategorie spadají vaše očekávání

Do vzdělávání jsou zapojeni nejen studenti a učitelé, ale velkou roli sehrávají i rodiče – například při rozhodování, do jaké školy zapíší své dítě. Nová internetová stránka rodicovskatypologie.cz nabízí rychlý kvíz, podle kterého můžete zjistit, kam vaše očekávání od základní školy spadají.

Do úvodního výzkumu od společnosti IdeaSense, který předcházel vzniku webové stránky, bylo zapojeno 500 rodičů (ve věku 24–54 let) vybírajících školu pro své dítě. Na základě získaných dat byly vytvořeny čtyři pomyslné kategorie rodičů. Vy se nyní po zodpovězení 12 otázek uvedených na webu můžete dozvědět, která z kategorií je vám podle vašich hodnot nejbližší.

Rodičovská typologie.cz je webová stránka určená pro rodiče, kteří společně s dětmi zvažují, jaký typ základní školy by pro děti byl vhodný, pro ředitele i pro zřizovatele škol. Stránka vychází z výzkumu rodičovských potřeb směrem ke školám a nástroje Q-sort analýza, se kterým dlouhodobě pracuje vzdělávací společnost School My Project.“ (zdroj)

„Pro téměř 90 procent dotazovaných je důležité, aby nemuseli do školy dojíždět déle než 20 minut.“

Co jsme se dozvěděli o českých rodičích?

Na čem si rodiče při výběru budoucích škol pro své potomky nejvíce zakládají? 89 % z nich na podpoře vztahů mezi dětmi. 83 % rodičů si přeje, aby školní hodnocení obsahovalo informaci, s čím by měli dítěti pomoci. Pro 75 % je také důležité, aby učitel byl jak partnerem pro vzdělávání, tak partnerem pro výchovu.

Foto: rodicovskatypologie.cz

Kdybychom rodiče rozdělili do 4 kategorií…

Rodiče jsou opravdu různorodí, a tím pádem se liší i jejich očekávání od základní školy, na kterou zapíší svého potomka. Pokud bychom však měli zobecňovat a rozdělit je do čtyř kategorií, data napovídají, že by vypadaly následovně:

Skupina „spořádaných“ (s potřebou kontroly) – 28 %

Požadují klasickou školu, chtějí mít jasno v tom, co má jejich dítě umět. Zastávají domácí úkoly, mají slabší vztah k technologiím. Školu vnímají jako autoritu určující pravidla.

Skupina „komunitních“ (s důrazem na vztahy) – 26 %

Škola má vzdělávat, ale i vychovávat. Tito rodiče nekladou velký důraz na formální hodnocení, ale velmi důležité jsou pro ně vztahy. Jsou také ochotnější podílet se na spolufinancování školního vzdělávání. Nachází se tu větší zastoupení rodičů s vysokoškolským vzděláním.

Skupina „nenáročných“ (bez zvláštních očekávání)– 24 %

Nechtějí, aby je škola nějak zatěžovala – časově ani finančně. Souhlasí s mottem „Za vzdělávání má platit stát a za výuku je zodpovědný učitel“. Škola nemá mít na rodiče příliš velké nároky.

Skupina „angažovaných“ (s jasnou představou) – 22 %

Tito rodiče chtějí mít vliv na to, co se jejich dítě bude učit, a podílet se na tvorbě obsahu vzdělávání. O vzdělávání svých dětí mají jasnou představu. Škola má podporovat individualitu jejich dětí.

Foto: rodicovskatypologie.cz

Ze získaných informací můžeme také vyčíst, že neexistují výrazné rozdíly mezi Prahou a zbytkem republiky, segmenty byly rozprostřeny rovnoměrně. Popírá to tedy argument, že rodiče v Praze by inovace ve vzdělávání požadovali více než ve zbytku republiky.

Vytvořený software může být užitečný jak pro rodiče samotné, tak pro obce a jiné zřizovatele škol. Nejdříve si zjistit očekávání rodičů a teprve poté budovat školu – kolika nedorozuměním by se tímto postupem předešlo?

Na druhou stranu však není cílem budovat oddělené typy škol podle rozdílných preferencí rodičů. „Nechceme segmentovat společnost a stavět školy jen pro ‚nenáročné‘ nebo naopak ‚náročné‘ rodiče. Aplikace slouží jen pro získání lepšího povědomí o potřebách a představách rodičů,“ vysvětluje Andrea Vedralová ze School My Project.

„Mnoho rodičů po školách svých potomků požaduje to, co oni sami zažili. Je ale důležité si uvědomit, že tu máme výrazně velkou skupinu rodičů, kteří jsou angažovanější a požadují změnu,“ okomentoval výsledky projektu Zdeněk Slejška z Eduzměny. „Pro velkou část rodičů hraje také velkou roli vzdálenost školy od místa bydliště. Je tedy potřeba rozvíjet všechny školy ve všech oblastech. Nebylo by správné soustředit se jen na vybrané oblasti,“ dodává.

Do které z uvedených kategorií rodičů byste se zařadili vy? Otestujte se na rodicovskatypologie.cz.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button