Ve Zlíně chystají seminář pro sociální pracovníky a speciální pedagogy

Středisko rané péče EDUCO Zlín pořádá dne 23. února 2022 v posluchárně UTB seminář o Programu Portage. Jde o komplexní metodický program zaměřený na pomoc dětem se specifickými potřebami a jejich rodinám určený pro sociální pracovníky, speciální pedagogy a všechny, kteří s těmito dětmi pracují. Přínosný je také pro rodiče dětí se specifickými potřebami.

Program Portage přivezli do České republiky v roce 1997 pracovníci Dětského centra Paprsek v Praze Jaroslav Šturma s kolegyní Jitkou Vávrovou. Pořádali tehdy kurzy tohoto programu vedené Mollie White z Velké Británie a dlouho byli jeho jedinými nositeli u nás. Od roku 2020 převzalo štafetu pořádání akreditovaných kurzů Středisko rané péče EDUCO Zlín a stalo se jediným pracovištěm v ČR, které poskytuje tuto možnost vzdělávání. EDUCO také pořádá pravidelně třikrát až čtyřikrát ročně supervizní setkání konzultantů metody Portage, kterého se účastní nejen poradci z EDUCA, ale i poradkyně z raných péčí v Olomouci a v Třebíči, pracovnice Rehabilitačního stacionáře ze Zlína a Speciálně pedagogických center ze Zlína i z Kyjova. A právě 23. února se koná další jednodenní seminář hrazený z prostředků EU (účast je zdarma), který je určen pro všechny, kteří se s programem chtějí seznámit nebo si osvěžit jeho principy. Třídenní kurz Programu Portage s akreditací MPSV pak proběhne 26. – 28. dubna ve Zlíně.

Systematická metoda

Metodika Programu Portage přináší do spolupráce s rodinou s dítětem se specifickými potřebami řád a systém. Na začátku spolupráce vyplní rodiče Seznamy dovedností dítěte, které jsou rozděleny do 5 oblastí – motorika, řeč, vědomosti, socializace a sebeobsluha.  Na základě těchto seznamů získá nejen konzultant Programu Portage, ale i rodič ucelenou představu o tom, co dítě zvládá a kde má rezervy. Díky tomu konzultant přesně ví, jakým způsobem má začít pracovat na podpoře vývoje dítěte.

Společně s rodiči se volí výběr aktivit vhodných pro dané dítě, ke kterým jsou připraveny pomůcky a hračky.  Zároveň rodiče dostanou krátký metodický postup, který směřuje k tomu, aby bylo dítě v co největší míře úspěšné. Dítě je tím motivované k další spolupráci a zdolávání výzev v nových aktivitách. Samozřejmostí je pochvala, která je nedílnou součástí podpory vnitřní motivace jak samotného dítěte, tak často i rodičů. Konzultant vede rodiče i dítě k radování se ze sebemenších pozitivních momentů. A právě takto posiluje rodiče v tom, že oni jsou ti největší a nejúspěšnější odborníci na své děti.

Založeno na jednoduchosti

Rodiče si na metodě často chválí systém práce, který je postaven na co nejjednodušších činnostech, které na sebe navazují a zároveň se prolínají tak, že se postupně rozvíjí dítě v celé šíři svého vývoje. Veškeré „učení“ probíhá nenásilně formou hry a často s běžnými předměty, které dítě doma denně obklopují. „Tato metoda mě dobře navedla k práci – spíše hraní – s dítětem. Zpočátku jsem se cítila bezradná, rozvíjení synových dovedností jsem prováděla spíš intuitivně. Určitý druh pedagogiky přišel až s Programem Portage,“ říká maminka Lenka. Rodiče se díky programu naučí, jak se svým dítětem pracovat a často si jeho metodiku zažijí natolik, že ji používají při práci s dítětem i v následujících letech již bez pomoci konzultanta.

Celkově se Program Portage zaměřuje na dvě důležité oblasti. První z nich je nastavení spolupráce s rodiči tak, aby dítě bylo cíleně stimulováno ve všestranném vývoji. Druhou oblastí je nezbytná podpora rodiny jako celku, jelikož pro vývoj dítěte je důležité, aby k tomu měla rodina zajištěné optimální podmínky. „Na kurzu Programu Portage si ukážeme, jak tyto dvě oblasti v rodině podpořit, abychom z pozice odborníků vstupujících do intimního prostředí rodiny poskytli potřebnou podporu vývoje dítěte a celé jeho rodiny. Naším cílem je zvýšení kvality života klientů,“ říká metodik Střediska rané péče EDUCO Zlín Jana Čelůstková a přibližuje tak náplň třídenního kurzu, který se uskuteční v dubnu 2022 a jehož účastníci získají akreditaci MPSV.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button