Čtveřice organizací žádá po vládě pětici priorit

Vláda Petra Fialy plánuje v následujících týdnech předložit návrh novely zákona o pedagogických pracovnících a organizace Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit! se shodly na pěti prioritách, které by novela měla obsahovat.

Zavést do školství podpůrné pozice, legislativně ukotvit pozici provázejícího učitele, uzákonit adaptační období pro začínající učitele, ukotvit pozici třídního učitele a také uzákonit 130 procent průměrné mzdy pro pedagogické pracovníky – to jsou klíčové body, na které by se měla v rámci novely zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) zaměřit nová vláda Petra Fialy, shodly se organizace Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit!

Zavedení podpůrných pozic sociální pedagog, školní psycholog, školní speciální pedagog, školský logoped

Podle čtveřice organizací mají být v novele definovány chybějící podpůrné pedagogické profese, jejichž nedostatek se na školách ještě více projevil v průběhu distanční výuky. Během pandemie byly české školy zavřené nejdéle v Evropě, což se negativně projevilo na psychice dětí i pedagogů. Podle červnového průzkumu PAQ Research příznaky deprese a úzkosti reportovalo 38 % učitelů a odborníci s ohledem na pandemii varují před nárůstem psychických problémů také u dětí a mládeže.

Legislativní ukotvení pozici provázejícího učitele

Předkladatelé odborného stanoviska dále tvrdí, že provázejícím učitelům dosud chybí systémová podpora, pro kterou je zásadní legislativní ukotvení této pozice v zákoně, stanovení požadavků na vstup do této role, snížení přímé pedagogické činnosti a zajištění další podpory. Provázející učitel je zkušený učitel, který provází studenty učitelství (budoucí učitele) na praxi ve škole a společně s nimi výuku plánuje a reflektuje. Zajišťuje tak kvalitu praxe a její smysluplné propojení s teoretickou výukou na fakultě. Ukotvení této role slibuje ostatně také Reforma profesní přípravy učitelů, která na MŠMT odstartovala na podzim.

Uzákonění adaptačního období pro začínající učitele a zavedení pozice uvádějícího učitele

Všem začínajícím učitelům může být díky novele garantována doba 2 let adaptačního období, v němž̌ bude škola (zejm. uvádějící učitel) těmto učitelům poskytovat zvýšenou podporu. Uvádějící učitel je zkušený pedagog, který začínajícímu učiteli pomáhá při vstupu do profese, seznamuje ho s fungováním školy a dává mu zpětnou vazbu na výuku. Toto opatření ulehčí začínajícím učitelům profesní začátky a sníží riziko brzkého odchodu ze školství.

Ukotvení pozice třídního učitele

Novela zákona legislativně ukotví pozici třídního učitele, specifikuje jeho činnosti a stanoví jeho nárok na příplatek podle pracovněprávních předpisů. Třídní učitelé jsou klíčoví pro vytvoření bezpečného prostředí a dobrého klimatu ve třídách. Podporují spolupráci mezi žáky, zákonnými zástupci a zaměstnanci školy, a v neposlední řadě jsou také zodpovědní za administrativu a organizační záležitosti třídy. Právě ty v posledních dvou letech narostly vzhledem k distanční a hybridní výuce, testování žáků a komunikaci s hygienickými stanicemi.

Zákonné ukotvení 130 % průměrné mzdy pro pedagogické pracovníky

Poslední bod, který čtveřice autorit zdůrazňuje, je otázka odměňování. Garanci minimálního průměrného platu pedagogického pracovníka na 130 % průměrné mzdy v ČR vláda přislíbila již ve svém programovém prohlášení. Změna přinese stabilitu a vidinu odpovídajícího výdělku pro stávající pedagogy v době rostoucí inflace. Opatření rovněž přispěje k vyšší dlouhodobé atraktivitě učitelské profese a zájmu o ní. To představuje vzhledem k rychle stárnoucímu pedagogickému sboru důležitý systémový krok, abychom v budoucnu předešli plošnému nedostatku učitelů. Zároveň vláda rozhodnutím vyšle jasný signál, že na vzdělávání v ČR nebude šetřit, protože se jedná o klíčovou oblast pro prosperitu naší země.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button