Jak zapojit filmovou tvorbu do školní výuky

Ačkoliv je filmová výchova součástí Rámcových vzdělávacích programů už od roku 2010, mnoho pedagogů ji do výuky reálně stále nezačleňuje. Častým důvodem mohou být obavy z náročnosti či objemné časové dotace. Projekt CinEd ukazuje, že jsou tyto obavy zbytečné. Zpřístupňuje evropské filmy mladým divákům ve věku 6–19 let a doplňuje je o propracovanou metodiku a výukové materiály pro učitele.

Mezinárodní program filmové výchovy CinEd nabízí filmy pro školní projekce realizované přímo ve školách, v kinech či v dalších kulturních institucích. Snímky jsou k dispozici zcela zdarma, stačí se jen zaregistrovat na stránkách www.cined.eu. V tuto chvíli je v databázi pro české publikum celkem 22 filmových titulů, včetně filmů němých nebo s minimem dialogů. Novinkou v kolekci je dílo uznávaného německého režiséra Rainera Wernera Fassbindera – Strach jíst duše. „V rámci filmové výchovy učíme děti vnímat detail, popisovat situace, obhájit názor, ptát se na nepoznané a otevírat i témata, o kterých se běžně nemluví. Učíme je filmovému jazyku i poetice. A hlavně propojovat souvislosti, hledat kontext. Do kurikula se nyní snažíme proniknout také skrz probíhající revize RVP,“ popisuje koordinátorka projektu, Eva Spilková.

Promyšlené výukové materiály

Detailně propracované výukové materiály jsou tvořeny každému filmu na míru, důraz je kladen na snadnou orientaci a postupnou samostatnost učitele. Ten může se snímkem pracovat libovolně dlouhý čas, propojovat jej s různými vyučovacími předměty, využít pracovní listy, nebo tzv. tutoring – pomoc odborníků na filmovou výchovu. 

Filmy i materiály jsou přeloženy a opatřeny titulky všech jazyků partnerských zemí projektu, včetně angličtiny. Projekt tedy dobře poslouží i v hodinách cizích jazyků. Filmová výchova může učiteli napomoci přiblížit se žákům a posílit vzájemný vztah. Ukazuje, že ne vždy jsou všechny odpovědi jednoznačné, že tápat je možné a diskutovat žádoucí. A film otevírá dveře ke komunikací a toleranci názorů.

Projekt získal  pod názvem  CinEd 2.1. (s podtitulem Lets watch together – Dívejme se společně) jako nejlépe hodnocený projekt poslední výzvy CREA/ MEDIA pro rozvoj publika i filmové vzdělávání podporu na další dva roky a opět jej povede portugalská Cinemateca

Materiálů je dost, se zájmem je to slabší

Spřátelená Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu (ASFAV) už druhým rokem realizuje projekt Posílení oboru filmové a audiovizuální výchovy v ČR. Mezi její aktivity směrem k pedagogům patří online Kurz filmové výchovy, který nabízí 5 tematických okruhů, 65 lekcí, 2 záznamy z webinářů a spoustu metodických materiálů a pracovních listů pro učitele. Kurzy jsou stále přístupné všem zájemcům o hlubší studium filmu a filmové výchovy. ASFAV také stojí za sociologickým průzkumem na českých školách, kterého se zúčastnilo 1 219 základních škol a 118 gymnázií (více než 30 % všech škol v ČR). Vyplývá z něj, že se film učí na 4 % základních škol a 18 % gymnázií, nicméně zájem o zapojení filmu do výuky je výrazně vyšší (www.filmvychova.cz).

O projektu CinEdu 

V České republice proběhlo během sedmi let již 938 projekcí filmů CinEdu. Do projektu se do dnešního dne registrovalo 400 českých učitelů a kulturních pracovníků. V minulém roce pracovalo s filmy a tutory 2796 studentů. Projekt funguje ve 12 evropských zemích, do jejichž škol a kin se díky tomu dostaly mimo jiné 3 české tituly. V ČR CinEd zaštiťuje Asociace českých filmových klubů (AČFK).

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button