Jak se zorientovat v různých typech zkoušek a certifikátů z anglického jazyka?

Každý člověk se učí cizí jazyk z jiného důvodu. Většinou je to ale kvůli studiu nebo práci v zahraničí a také lepšímu uplatnění na trhu práce. Nástup do školy, na stáž nebo do zaměstnání v cizině bývá podmíněn ovládáním jazyka na určité úrovni, kterou je zpravidla nutné doložit jazykovým certifikátem. Jindy zas jazykový certifikát umožní vystoupit z davu uchazečů. Máte chaos v tom, který certifikát z angličtiny má pro vás smysl a opravdu ho využijete?

Některé země mají stanovené podmínky pro přijetí uchazečů ke studiu i do zaměstnání na základě toho, jak dobře ovládají jejich jazyk. Nehledě na to, jaké máte studijní výsledky nebo pracovní zkušenosti, jejich dveře pro vás nebudou otevřené bez dokladu o konkrétní jazykové úrovni. 

Většina zahraničních univerzit a vysokých škol vyžaduje certifikát o dosažení úrovně C1. To samé obvykle platí pro získání pracovního místa kdekoliv po světě. Mimo Evropskou unii může být jazykový certifikát dokonce podmínkou pro získání pracovního víza, jako například v Japonsku, kde se bez úspěšného složení JLPT N1 neobejdete.

Kritéria, podle kterých vybírat jazykové zkoušky

Podle toho, kde a komu budete jazykový certifikát předkládat, je nutné zvolit správnou jazykovou zkoušku. Jedním z kritérií je platnost certifikátu. Zatímco některé jazykové certifikáty jsou uznávané pouze na území České republiky, jako například státní jazykové zkoušky, jiné mají mezinárodní platnost po celém světě. Záleží především na tom, která organizace za daným jazykovým osvědčením stojí.

Dalším aspektem, který byste neměli opomenout, je doba platnosti certifikátu. Některé zkoušky omezení nemají a platí celoživotně, zatímco jiné mohou dokládat jazykovou úroveň držitele certifikátu pouze po dobu dvou let, jako například TOEFL z angličtiny. V neposlední řadě je důležité mít jasno v tom, jakou úroveň jazyka vlastně potřebujete získat. Abychom si to tedy shrnuli, při výběru jazykové zkoušky byste měli dbát na tato kritéria:

 • Účel, za kterým zkoušku skládáte: důkladně si promyslete, zda potřebujete certifikát kvůli studiu v zahraničí, získání pracovního místa v cizině, k výkonu vaší profese (učitelství, překladatelství apod.) nebo pro nástup do české firmy. Stejně tak záleží, do jaké země jazykovou zkoušku potřebujete.
 • Úroveň zkoušky: rozmyslete si, zda se přihlásíte na jazykovou zkoušku určité úrovně (např. Cambridgské zkoušky z angličtiny), nebo zvolíte všeobecné testování a necháte si úroveň stanovit (např. IELTS či TOEFL z angličtiny).
 • Časové omezení certifikátu: zatímco například Cambridské zkoušky z angličtiny mají neomezenou platnost, jiné certifikáty, jako TOEFL a IELTS, platí pouze 2 roky.
 • Celkové náklady: jazykové certifikáty mohou být finančně náročné, proto je důležité zvážit, který je pro vás nejlepší, a důkladně se na něj připravit. Kromě samotné částky, kterou zaplatíte za absolvování kurzů, je dobré zvážit i další položky. K úspěšnému složení jazykové zkoušky je zpravidla zapotřebí absolvovat přípravné kurzy a také si opatřit studijní materiály.

Úrovně evropských jazyků 

Základ pro přehled úrovní evropských jazyků představuje Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CERF), který stanovuje 6 stupňů jazykových znalostí. Rámec byl vytvořen z iniciativy Rady Evropy, aby poskytl obecný základ pro vypracování jazykových zkoušek, sylabů i učebnic v celé Evropě. Na úrovni Evropské Unie však není předepsána jednotná forma jazykových zkoušek a osvědčení. Níže si představíme jednotlivé úrovně jazyků podle CERF.

A1 – začátečník (beginner)

Na této úrovni dokládáte znalost základních slovíček, frází a gramatiky. Dokážete přečíst jednoduchý text a komunikovat v základních větách o základních věcech.

A2 – pokročilý začátečník (elementary)

Na této úrovni už byste měli být schopni domluvit se v cizí zemi a napsat smysluplný text. Musíte tedy prokázat, že již máte širší slovní zásobu a pokročilejší znalost gramatiky.

B1 – mírně pokročilý (intermediate)

Na úrovni B1 už musíte být schopni pracovat s větami i souvislým textem, který obsahuje i neznámá slova, jež si dokážete domyslet z kontextu. Zvládnete si také sami poradit v cizí zemi, kde se tímto jazykem mluví.

B2 – pokročilý (upper intermediate)

Úroveň B2 prokazuje, že již dokážete plynně hovořit a spontánně komunikovat s rodilým mluvčím daného jazyka. Váš psaný i mluvený projev je kvalitní a zahrnuje široké spektrum témat. 

C1 – velmi pokročilý (advanced)

Na velmi pokročilé úrovni zvládáte pojmout rozsáhlé a komplikované texty a pochopit také jejich skrytý význam. Své myšlenky dokážete vyjadřovat bez jakýchkoliv problémů a nečiní vám problém diskutovat o složitějších a komplexnějších tématech.

C2 – Expert (proficiency)

Dosažení nejvyšší jazykové úrovně znamená, že dokážete cizí jazyk ovládat na úrovni rodilého mluvčího, který má velmi dobré komunikační dovednosti v psaném i mluveném projevu.

Jazykové zkoušky z angličtiny

Oficiální certifikáty z angličtiny jsou vydávány buď britským nebo americkým vzdělávacím systémem a jsou uznávány mezinárodně. Tyto zkoušky můžete absolvovat v pevně stanovených termínech v certifikovaných jazykových školách v České republice i po celém světě.

Cambridgeské zkoušky, neboli Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages), jsou nejrozšířenějšími mezinárodními jazykovými zkouškami. Jsou uznávané na celém světě a jejich platnost je časově neomezená.

Cambridgeské zkoušky z obecné angličtiny

Pokud budete chtít absolvovat Cambridgeské zkoušky z obecné angličtiny, musíte se předem rozhodnout pro konkrétní jazykovou úroveň. Pokud v dané jazykové zkoušce neuspějete, nezískáte žádné osvědčení o vaší úrovni jazyka. Proto se vždy důkladně připravte na vše, co konkrétní jazyková zkouška obnáší, a přesvědčte se o tom, že máte požadované jazykové znalosti. Zkoušky, které odpovídají úrovním CERF, jsou následující:

 • KET (Key English Test) = úroveň A2
 • PET (Preliminary English Test) = úroveň B1
 • FCE (First Cambridge Certificate in English) = úroveň B2. Zpravidla umožňuje práci v zahraničních firmách, jeho zvládnutí se hodnotí jako dostatečná znalost angličtiny.
 • CAE (Cambridge Advanced Examination) = úroveň C1. Certifikát je určen pro velmi pokročilé studenty angličtiny, postačuje jako kvalifikace pro studium a zaměstnání v zahraničí.
 • CPE (Cambridge Proficiency English) = úroveň C2. Úspěšným absolvováním této zkoušky prokazujete, že dokážete komunikovat na úrovni kompetentního mluvčího angličtiny.

Cambridgeské specializované zkoušky z angličtiny

 • ILEC (International Legal English Certificate) – mezinárodní zkouška zaměřená na právo na jazykové úrovni B2/C1.
 • ICFE (International Certificate in Financial English) – mezinárodní zkouška zaměřená na finance na jazykové úrovni B2/C1.
 • TKT (Teaching Knowledge Test) – zkouška z učitelské angličtiny, která se více zaměřuje na didaktiku jazyka, než na jeho znalost. Je k němu zapotřebí minimálně úroveň jazyka B1.

Specializované jazykové zkoušky z angličtiny

Zahraniční studenti a pracovníci musí zpravidla absolvovat standardizovaný test, aby se dostali na vyšší úroveň vzdělání nebo zaměstnání. Existují 3 prestižní jazykové zkoušky, které většina zaměstnavatelů a škol upřednostňuje. Jsou jimi TOEFL, TOEIC a IELTS. Jaký test potřebujete, záleží zpravidla na tom, co vyžaduje daná instituce, na kterou se plánujete hlásit. V některých případech si můžete také vybrat sami.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Mezinárodně uznávaný test, který bývá podmínkou k přijetí na většinu univerzit. Zároveň se jedná o celosvětově nejoblíbenější jazykové osvědčení z angličtiny. Tento prestižní jazykový certifikát se využívá především pro akademické účely, a to zejména v USA, Kanadě a Austrálii. Zkouška je vhodná pro studenty na úrovni B1 až C1. Platnost certifikátu je 2 roky.

IELTS (International English Language Testing System) 

IETLS je mezinárodní certifikát požadovaný převážně pro studium na univerzitách ve Velké Británii a Austrálii. Akceptuje jej také většina firem a lze ho použít i pro získání pracovního povolení v zahraničí. Testy existují ve dvou modulech, a to konkrétně v akademickém (Academic) a všeobecném (General Training). Doba platnosti zkoušky je 2 roky.

TOEIC (Test of English for International Communication) 

Mezinárodně uznávaná jazyková zkouška, která hodnotí schopnost komunikovat v oblasti obchodu, od začátečníků až po pokročilou úroveň, se většinou používá pro podniky. V současnosti představuje nejčastěji skládanou jazykovou zkoušku v anglicky mluvících firmách, jelikož se soustředí na praktickou slovní zásobu na pracovišti. Platnost certifikátu je rovněž 2 roky.

Další specializované zkoušky z angličtiny

 • PTE (Pearson English Language Tests) se v posledních letech stává populární a díky tomu vzrůstá počet univerzit a vysokých škol, které ho přijímají jako oficiální certifikát z angličtiny. Test je k dispozici pouze v online verzi a má platnost 2 roky.
 • BEC (Business English Certificates) ověřují schopnost komunikace studentů na úrovni B1 až C1 se zaměřením na použití jazyka v obchodě, službách a administrativě.
 • SJZ (Státní zkouška z angličtiny) – tyto zkoušky jsou bohužel omezeny pouze na území České republiky. Patří sem ale i státní jazyková zkouška překladatelská a tlumočnická, která je nezbytná k vykonávání překladatelské a tlumočnické profese.
 • LCII (London Chamber of Commerce and Industry) – tyto mezinárodní zkoušky jsou vytvořeny pro Londýnskou komoru obchodu a průmyslu. Certifikát uplatňují některé zahraniční firmy, včetně těch, které sídlí na území České republiky.

Jak se připravit na jazykové zkoušky?

Přípravu na jakýkoliv jazykový test rozhodně nepodceňte. Nejenže pokud neuspějete, přijdete o nemalou částku peněz, ale budete muset čekat několik měsíců, než budete moci absolvovat zkoušku znovu. To může být problém zejména tehdy, tlačí-li vás čas například kvůli nástupu do zahraničního studijního programu nebo do zaměstnání. 

Do přípravy na jazykový test se tedy vyplatí investovat a absolvovat přípravný kurz, kde vás zkušení lektoři provedou jednotlivými částmi testů a připraví vás na ně. Zvážit můžete nejen skupinové, ale také individuální lekce, kde se vám může lektor intenzivně věnovat po celou dobu. Nezapomeňte, že kromě jazykových dovedností musíte být důkladně připraveni na každou část zkoušky a vědět, jak efektivně postupovat, abyste vše zvládli ve vymezeném čase.

Dalším způsobem, jak se připravit na zkoušky, je navštívit webové stránky testovacích center, které často zveřejňují simulované zkoušky, starší otázky nebo cvičné testy. Skvělým zdrojem pro hledání praktických testů nejen v angličtině, ale v mnoha dalších jazycích na jednom místě je také DIALANG. Testy jsou vytvořeny podle standardních evropských zkoušek, jako je například DALF, DELE či ESOL.

Související články

One Comment

 1. Dobrý den,

  Váš článek obsahuje mylné a zastaralé informace. Tzv. Cambridgeské zkoušky se již od roku 2013 nenazývají Cambridge ESOL, ale Cambridge English Qualifications (CEQ). Samotné názvy zkoušek v sadě Main Suite se od stejného roku změnily dvakrát, v současnosti oficiálně zní: A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced a C2 Proficiency. Zkratky se již nepoužívají. Zkoušky v sadě Business (tedy B1 Business Preliminary, B2 Business First a C1 Business Advanced) končí – poslední možnost tyto zkoušky skládat bude v prosinci 2023. TKT není jedna zkouška, ale sada zkoušek – v základu má tři moduly, které lze absolvovat samostatně, každý zaměřený na jinou oblast.
  Ale zejména – zkoušky ICFE a ILEC byly před několika lety zcela vyřazeny z nabídky, dnes již neexistují a v systému CEQ za ně není náhrada.

  S pozdravem,

  David Schaffelhofer

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button