O čem mám psát diplomku?

Letní semestr předposledního ročníku tráví vysokoškoláci obvykle úvahami, na jaké téma budou psát závěrečnou práci. Patříte mezi ty, kteří tápou? Nebo se bojíte, že si vyberete špatného vedoucího? Máme pro vás tipy, jak celý proces nepodcenit.

Seznamte se s pravidly své katedry nebo svého ústavu

Na některých pracovištích jsou vypsána témata prací a vy si z nich jen vyberete. Někde vám naopak nechají naprosto volnou ruku a iniciativa bude čistě na vás. Jinde to zase bude něco mezi: vyučující navrhnou okruhy a vy si vyberete, kterým konkrétním směrem se zaměříte.

Která z těchto variant je lepší, záleží na úhlu pohledu. Pokud budete mít úplně volnou ruku při výběru práce, bude to pro vás znamenat více práce s vymýšlením tématu, sháněním relevantní literatury a zjišťováním, zdali má vůbec projekt na diplomové úrovni smysl (s tím by vám však měl pomoct vedoucí práce). Na druhou stranu, když budete mít předem připravená témata, je možné, že mezi nimi nebude to, které by vás skutečně nadchlo.

Informace o pravidlech psaní diplomových prací byste měli najít na stránkách své katedry nebo svého ústavu. Pokud si pořád nebudete jisti, obraťte se na na vedoucího pracoviště.

Vyberte si téma, které zvládnete

Různá témata budou od vás vyžadovat různé znalosti nebo postupy. Pokud například vůbec neovládáte němčinu, budete to mít při psaní závěrečné práce o historii německy hovořících oblastech těžší než někdo, kdo umí tento jazyk alespoň pasivně. Jiné výzkumné otázky budou od vás vyžadovat znalost programování, terénní výzkum, rozhovory s respondenty a podobně. 

Pokud se vám už teď z něčeho takového ježí chlupy na těle nebo víte, že daná znalost či schopnost není vaše silná stránka, je lepší si vybrat projekt, u něhož víte, že úkol zvládnete. 

Další možností je se chybějící znalosti doučit. Možná si také vyberete téma, k němuž si potřebné znalosti nebo dovednosti nastudujete až v následujícím semestru, jelikož vám studijní plán neumožní předmět(y) absolvovat dřív. Není to úplně neobvyklá situace, je ale lepší se s probíranou látkou předem seznámit, abyste věděli, do čeho jdete – a ideálně mít záchranný plán pro případ, že se s danou látkou neskamarádíte (například změnu tématu).

V neposlední řadě byste neměli zapomenout ani na dostupnost zdrojů nebo výzkumných technologií. Může se stát, že se budete chtít zabývat tématem, které je sice zajímavé a potřebné, ovšem těžko ho jako student zrealizujete, ať už z důvodů etických, nebo bezpečnostních. Dalším problémem mohou být finance nebo technické zázemí vaší školy, to však lze vyřešit stipendijním pobytem na pracovišti, které tyto zdroje má.

Na druhou stranu, v dnešní době se dá řada věcí pohodlně obstarat přes internet, a tak není vždy nutné cestovat přes půl zeměkoule – publikaci, kterou nevlastní žádná česká knihovna, si přečtete v online podobě, stejně tak řada muzeí a dalších pracovišť zpřístupňuje své záznamy na webu.

Vyberte si téma, které vás bude bavit

Na závěrečné práci budete nejspíš pracovat celý rok, někdy i déle. Byla by proto škoda se věnovat něčemu, co ve vás vzbuzuje nudu nebo odpor, i když je možné, že se náročným chvílím při psaní nevyhnete.

Psát o tématu, která vás baví a zajímá a kterému se chcete věnovat i později, vám může také otevřít nejedny dveře. (Například autorka tohoto textu využila části své diplomové práce v přednášce pro osoby pracující v médiích a marketingu.) To však neznamená, že když napíšete diplomovou práci na určité téma, budete se mu muset věnovat až do konce kariéry, protože vás jinde nikdo nezaměstná –⁠ je to spíš taková přidaná hodnota.

Neobjevujte Ameriku

Netýká se to jen plagiátorství, které je samozřejmě proti pravidlům psaní badatelských prací. Ideální je, pokud má vaše diplomová práce přínos nejen pro vás (absolvujete školu), nýbrž i pro ostatní (přispějete k lidskému poznání). Měla by tedy obsahovat nový pohled na věc nebo nějaký poznatek, byť je pravda, že na některých pracovištích se na bakalářském stupni studia přijímají i kompilační práce.

Abyste se vyhnuli pověstnému objevování Ameriky, je nejlepší si udělat rešerši a podívat se, co na dané téma již bylo publikováno. Ale i když zjistíte, že na otázku, které jste se chtěli věnovat, už někdo odpověď nalezl, můžete se od ní odrazit a ptát se dál: Platí to ve všech případech? Když víme tuto informaci, můžeme s ní vyřešit něco dalšího?

Stejně jako v předchozích případech, i zde by vám měl poradit vedoucí práce, který bude mít o stavu bádání v oboru větší přehled než vy.

Vyberte si vhodného vedoucího práce

Ačkoliv práci budete muset napsat sami, váš vedoucí bude pro vás klíčová osoba. Je to totiž zkušený akademik nebo pokročilejší student (v rámci doktorského studia), který vám bude radit a bude se snažit, abyste při psaní podali co nejlepší výkon.

Z tohoto důvodu je zásadní výběr nepodcenit. Vzhledem k tomu, že až se budete nad tématem závěrečné práce rozmýšlet, budete mít na škole už něco odstudováno a nejspíš už také budete mít s jednotlivými vyučujícími zkušenosti.

Vedoucí práce by se měl ve vašem tématu orientovat (tedy by se mělo jednat o oblast, v které bádá), měl by vám být k dispozici (tedy by neměl vést desítky dalších prací), měl by vám poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu (tedy by neměl přehlížet vaše chyby a zároveň by vás na ně měl slušně a srozumitelně upozornit) a jeho diplomanti by také měli mít úspěch u ústní obhajoby. To poslední zjistíte, když se podíváte do repozitáře závěrečných prací u vás ve škole a vyhledáte si práce, které vedl. Samozřejmě, to, že žádná z jím vedených prací nezískala známku, která by se vám líbila, ještě nutně neznamená, že je vedoucí špatný, nicméně je to určité výstražné znamení.

Výběr tématu závěrečné práce jistě není jednoduchý, ale naštěstí máte na něj spoustu času. Nebojte se tedy prozkoumávat oblasti, které vás zajímají, přemýšlet nad nimi a v klidu se nakonec rozhodnout. 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button