Jak si vybrat kvalitní přípravný kurz na NSZ

Čekají vás v letošním školním roce přijímací zkoušky na vysokou školu a víte, že budete k přijetí potřebovat i některý z testů Národních srovnávacích zkoušek od Scio? Jestli si zatím nejste jisti, zda vůbec a jak se na testy připravovat, v tomto článku jsme pro vás shromáždili ty nejdůležitější informace, které vám napoví, čeho se držet, pokud si k přípravě zvolíte prezenční kurz s lektorem.

Není test jako test

Pokud vás v rámci přijímacího řízení na vysokou školu čekají Národní srovnávací zkoušky, pak byste v prvé řadě měli vědět, že existují různé typy testů, tudíž i příprava na ně bude rozdílná. Rozlišujeme testy výkonnostní (Obecné studijní předpoklady – OSP), znalostní (typicky Základy společenských věd – ZSV, matematika – MAT) a jazykové. Pro přípravný kurz na test OSP jsou důležité kvalitní materiály, abyste měli možnost trénovat skutečně to, co bude u zkoušky, a zkušený lektor, který dokáže upozornit na co největší počet různých úskalí a má připraveno nejlépe i několik různých způsobů, jak jim čelit.

Pokud se chystáte k testu ze Základů společenských věd (ZSV), měli byste vědět, že tento test je koncipovaný jako srovnávací, nikoli ověřovací, které znáte běžně ze střední školy. To znamená, že jeho cílem není prokázat znalost celé látky, ale rozřadit účastníky od nejlepších po nejslabší. Proto test záměrně překračuje znalosti vyučované na středních školách, neboť musí být schopen rozlišit i míru znalostí a schopností s dostatečnou přesností i mezi těmi nejlepšími účastníky.

Jakého potřebujete dosáhnout výsledku?

Nejprve si ověřte aktuální podmínky přijímacího řízení na webových stránkách vámi vybrané  fakulty. Podmínky se mohou mezi jednotlivými fakultami i meziročně velmi lišit, obvykle se zveřejňují k 1. listopadu daného akademického roku. Proto tomuto kroku věnujte pozornost. 

Některé fakulty zveřejňují minimální hranice požadovaných výsledků testů nutných k přijetí, většina však uvádí pouze očekávané počty přijatých. V takovém případě je vhodné si zjistit, jakého výsledku bylo potřeba dosáhnout v posledních dvou letech – získáte tak lepší představu (nikoli však jistotu) o letošní potřebné hranici (pokud se nezměnily podmínky přijetí).

Dále si pečlivě prostudujte obsah vyžadovaného testu. Na webu Scio najdete testy z minulých termínů zkoušek ke stažení zdarma. Zároveň je dobré si vybrat jeden ze zveřejněných testů jako cvičný, vyřešit si ho ve stanoveném čase a vyhodnotit si ho (každý test má svoji vlastní převodní tabulku z bodů na percentil). Z rozdílu mezi výsledkem testu a požadovaným minimálním výsledkem k přijetí můžete usoudit, zda jste ke zkoušce již dostatečně připraveni, nebo vám postačí zaměřit se třeba jen na procvičení nějaké konkrétní oblasti. Zjistíte také, zda se na test zvládnete připravit sami,  nebo budete potřebovat využít placené kurzy či materiály.

Čím jasněji si kolem obsahu testu a přípravy na něj uděláte, tím méně budete ke svému zdokonalení potřebovat lektora. V případě, že nakonec přece využijete přípravný kurz s lektorem, pomůže vám lektor především s urychlením  přípravy, to znamená, že zaměří vaši pozornost pouze na důležité prvky a ušetří vám tak čas a tápání.

Foto: iStockPhoto.com

Jakou roli hrají zkušenosti lektora a kvalita přípravných materiálů?

U přípravných kurzů jsou zkušenosti lektora klíčové. U cvičných materiálů je stěžejní metodika jejich tvorby, to znamená, jak moc se podobají úlohám v reálném testu. Pokud kurz slibuje zaručený úspěch, mějte se na pozoru. Existuje mnoho vlivů, které lektor nemá a nemůže mít pod kontrolou, tudíž ani absolvování kvalitního přípravného kurzu vám nezaručí, že se na vysněnou školu nakonec dostanete. 

Chcete-li si být jisti dostatečnou zkušeností lektora, ověřte si, zda má osobní, ideálně nedávnou zkušenost s daným testem a s přípravou dalších lidí na test. Čím více studentů takový lektor individuálně vedl, tím lépe bude schopen navrhnout optimální individuální plán přípravy i vám, což je pro vás v prezenčním kurzu to hlavní. V případě kurzů připravujících na znalostní testy (např. ZSV) je podstatné, aby byl lektor odborníkem v daném oboru, a zejména, aby měl bezpečnou jistotu v základech oboru.

Rozhoduje o kvalitě kurzu i jeho délka? 

Délku kurzu si volte zcela individuálně dle vašich potřeb. Každý je jiný, někomu stačí poslechnout si rychlou přednášku, jiný potřebuje hodně tréninku a opravování.  Scio má kurzy nastavené na nejkratší dobu, ve které je možné popsat všechna témata úloh. Zároveň se ale počítá s tím, že trénovat už bude student samostatně. Skutečné schopnosti totiž nelze vybudovat jinak než vlastním úsilím, a není proto nutné navštěvovat zbytečně dlouhý kurz. Scio zároveň nabízí prezenční kurzy s různým rozložením času (od jednovíkendových po šestitýdenní).

Kdy začít s přípravou? 

Záleží na tom, jaké jsou vaše výchozí znalosti a schopnosti, tj. jak intenzivní přípravu preferujete a kolik jí můžete obětovat. Jako nejvhodnější čas pro přípravu formou prezenčního kurzu se jeví podzim před testem.  A to zejména proto, že na jaře probíhají maturity, čas se krátí, přičemž je rozumné mít už dobrý výsledek zkoušky za sebou a soustředit se na přípravu k maturitě. První termín testů OSP i ZSV se navíc koná už v prosinci a je škoda nebýt na něj připravený. Pro někoho může ale mít smysl připravovat se s větším předstihem například i proto, že na své střední škole nemá dobrou výuku ZSV a potřebuje si řadu znalostí doplnit. 

Zároveň je výhodné absolvovat kurz v určitém předstihu před zkouškou, abyste měli čas natrénovat. Nelze očekávat, že se za jeden víkend na kurzu dozvíte, jak máte odpovídat, a následující víkend to budete schopni bezchybně aplikovat u zkoušky. 

Je dražší příprava zároveň kvalitnější? 

Scio nabízí několik typů příprav, podle potřeb každého uchazeče. Počínaje zdarma zveřejňovanými testy z minulých termínů (které jsou ve skutečnosti zcela nejlepším přípravným materiálem – jsou aktuální, existují k nim percentilové tabulky a poměr cena/výkon je naprosto nepřekonatelný), přes online cvičné testy (další vhodný materiál pro trénink), webové interaktivní kurzy či tištěné cvičebnice (pro ty, kdo nechtějí být vázáni na konkrétní termíny výuky), až po prezenční či videokurzy s lektorem (pro ty, kteří chtějí maximálně zefektivnit svou přípravu tím, že zaplatí lektora, který jim předá své zkušenosti naživo). 

S výjimkou testů zveřejňovaných na webu se Scio snaží v přípravě o to, aby dražší produkty měly zároveň i vyšší poměr cena/výkon, takže třeba prezenční kurz obsahuje nejen výklad lektora a možnost s ním diskutovat, ale také objem úloh v řádu 10–12 testů. Naopak cvičné online testy existují pouze ve třech variantách.

Jak poznat kvalitní přípravný materiál? 

Zásadní výhodou přípravných materiálů a kurzů přímo od Scio je fakt, že použité cvičné úlohy jsou převzaté buďto ze starých ostrých testů, anebo jsou vytvořeny nově, vždy však autory a metodikou jako u ostrých testů. To je něco, co třetí strany nejsou schopny nabídnout a mohou se tak v nabídce přípravných materiálů jen více či méně přibližovat tomu, co se reálně objeví u zkoušky. Pro studenta ale pak může být těžké rozlišit, že zakoupil přípravu, která se ostrému testu ani zdaleka neblíží.

Foto: iStockPhoto.com

Jaké kolem přípravných kurzů kolují nejčastější mýty ?

Mýtus 1.: Na zkoušku je lepší jít v prvním nebo posledním termínu, protože je tam menší konkurence. 

Tato úvaha je chybná, výsledky jsou totiž udávány v podobě tzv.  harmonizovaného percentilu, což znamená, že nejde o porovnání uchazečů v daném termínu, ale napříč všemi termíny (nezáleží tedy na tom, kdo se účastní daného termínu). Roli hraje jen to, že po prvním termínu máte ještě dost možností opravit si svůj finální výsledek (vždy se vám počítá jen ten nejlepší výsledek), ale po posledním termínu už v daném ročníku možnost opravy není.

Mýtus 2: Je výhodné jít na intenzivní kurz těsně před zkouškou, protože do zkoušky to nezapomenu.

Ve skutečnosti se ukazuje zcela opačný dopad – po kurzu je totiž žádoucí si nabyté znalosti procvičit, doplnit si ty chybějící, umožnit řešením jednotlivých typů úloh „přejít do krve“. Nezapomeňte – úlohám a jejich řešením je třeba rozumět, nikoli si je zapamatovat.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button