Přes 300 milionů lidí na světě trpí depresemi. Může vzdělání pomoci?

Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že 300 milionů lidí na světě trpí depresemi. Deprese mohou jednotlivcům extrémně ztížit běžné fungování ve škole i v práci, ovlivňovat jejich životy i životy jiných. Zároveň je možné sledovat i ekonomické dopady depresí na společnost, hlavně kvůli vysokým zdravotnickým nákladům a poklesu produktivity zaměstnanců. Poslední studie ukázaly, že náklady spojené s depresemi v Evropě dosáhly 90 miliard, což deprese řadí mezi jedny z finančně nejnákladnějších duševních chorob.

Jeden z posledních dokumentů Educational Indicators in Focus se zaměřuje na souvislost mezi depresemi a vzděláním. Je patrné, že dospělí, kteří dosáhli nižšího vzdělání, jsou častěji mezi těmi, kdo trpí vyšším stupněm depresí. Pravdou ovšem je, že pokud deprese trápí již studenty, může to být právě ten důvod, který zaviní jejich časné ukončení studií.

Vzdělávací systém by i přesto mohl hrát roli v boji proti depresím. Měli bychom usilovat o to, aby ve školách nepanovala atmosféra, která vznik depresí podporuje. A je také třeba vytvořit podmínky, ve kterých budeme moci o duševních chorobách otevřeně diskutovat.

Procento lidí s nižším stupněm dosaženého vzdělávání, které trpí depresemi, je znatelněji vyšší na Islandu (kolem 20 %). Na druhé straně škály se ocitá Itálie, kde depresemi trpí obecně méně lidí, a to bez ohledu na jejich vzdělání.

Informace týkající se Islandu jsou v souladu se zjištěním reportu OECD, který uvedl, že Island je zároveň i největším odběratelem antidepresiv na jednoho obyvatele. Na druhou stranu výsledky z Itálie mohou být do jisté míry zkresleny. Tři čtvrtiny obyvatel Itálie totiž zastávají názor, že lidé trpící depresemi by neměli o svých problémech příliš mluvit.

Přestože deprese a jejich historie sahají až do antického Řecka a Říma, v dnešní společnosti ohledně nich stále převládá mnoho stigmat. Je důležité vytvářet podmínky, v nichž bude otevřená debata o depresích o něco jednodušší.

Je bez pochyb, že školy by měly rozvíjet kognitivní schopnosti žáků, ovšem studenti by také měli být vybaveni sebevědomím a měli by si sami sebe dostatečně považovat. Pokud se nám toho podaří docílit, množství osob trpících depresemi bude jistě klesat.

Zdroj
oecdeducationtoday.blogspot.cz

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button