Zlepšuje hra na hudební nástroj naši paměť?

Co Čech, to muzikant – tak zní známé přísloví. Však také hra na hudební nástroj patří mezi nejčastější zájmy školáků. Ale dokáže přinést kromě potěšení i nějaké další benefity?

Paměť

Aby mělo naše učení smysl, musíme si pamatovat mnoho nových informací. Právě paměť je trénována hrou na hudební nástroj. Když totiž hrajeme, zapojujeme obě poloviny mozku a díky tomu zlepšujeme svou paměť. Může se to zdát nepochopitelné, ale vědci fakt vysvětlují tím, že jsou aktivovány nejrůznější spoje v mozku, které jsou následně schopné rychleji a účinněji reagovat, i když se zabýváme jinou činností než hraním.

Obzvláště důležité se to zdá u dětí v předškolním věku. Pro ně je hra na hudební nástroj ještě podstatnější, jelikož efekt zlepšování paměti je u nich vyšší. Tyto děti mají poté určitou výhodu při nástupu do školy, kdy jsou schopny lepšího učení se nazpaměť, než kdyby byly hudbou nedotknuté.

Učení jazyků

Tato oblast má velkou spojitost se zlepšením paměti. Navíc jsou schopni si je zapamatovat po delší dobu než studenti, kteří se hudbě aktivně nevěnují. Sice se stále musejí naučit gramatiku, ale dostávají výhodu v momentě, kdy dojde na pokročilé znalosti jazyka s obsáhlejší slovní zásobou.

Zdroj: pixabay.com

Čtení a porozumění textu

I v této oblasti se obzvláště děti zlepšují, pokud hrají na hudební nástroj. Je to ovlivněno nutností rozeznávat noty, tóny, dynamiku a všemi ostatními náležitostmi v hudbě. A to nejen v její psané podobě, tedy v umění „číst z not“, ale také při pozorném poslechu hudby, která má melodii a prvky, jež žák potřebuje rozeznat. Učí se tak získat z daného materiálu to podstatné, což je dovednost potřebná i při čtení.

Historie

Ano, dějepis se svými daty nemusí patřit zrovna mezi nejoblíbenější předměty. Nebo ty, jež by se lehce učily. Jenže pokud pomineme populární hudbu, která stejně nedává příliš prostoru k učení, nezbývá nám nic jiného než zabrousit trochu do minulosti a začít studovat hudbu, která vznikla již před nějakou dobou. I když se budeme soustředit převážně na současnou vážnou hudbu nebo i tu moderní, troše historie se nevyhneme. I populární hudba má své základy v hudbě klasické, a je tedy dobré znát, z čeho vychází. Zároveň by hudebníci měli mít alespoň trochu přehled v obecném vývoji hudby. Přece jen není na škodu vědět, jestli je skladba barokní, nebo z klasicismu. Všechny tyto náležitosti se člověk naučí nejlépe, pokud je opravdu potřebuje.

Koordinace

Ač se to nemusí zdát zcela podstatné, koordinace rukou při hraní skladeb z not, kdy hráč nemůže sledovat přesnost úchopů, je potřebnou dovedností žáků a studentů, jelikož dokáže podstatně zrychlit jejich práci. To lze natrénovat hrou na hudební nástroj, kdy je po muzikantovi vyžadováno, aby dokázal přesně sjednotit práci rukou s tím, co jeho oči vidí. S tímto obvykle spousta začínajících hráčů podstatně zápasí a naučí se to až po pár letech praxe. Ovšem jakmile tuto dovednost jednou získají, nemusejí s tím již zápasit ve škole.

Nejenže je zapotřebí již zmíněná koncentrace, ale také trocha toho vycvičeného hudebního sluchu a hlavně vůle pokračovat, i když se nedaří.

Matematika

Také matematické dovednosti spadají do oblastí, které se dají zlepšit hrou na hudební nástroj. V hudbě má důležitou roli rytmus, a je tudíž nanejvýš žádoucí naučit se jej přesně dodržovat. To potom pomáhá pochopit i nutnost přesnosti v matematice, kde stejně jako v hudbě i sebemenší chyba může mít velký dopad na výsledek. Za další společnou věc, která spojuje hudbu s matematikou, se dají považovat i schémata, která se v hudbě často objevují. Rozeznávání různých podobností, situací, kde je třeba použít vzorce, se v matematice hodí. S těmito nelehkými úkoly dokáže hudba velice pomoci.

Koncentrace

Obzvlášť v prvních školních letech mohou mít školáci problém se soustředěním se na dané učivo. Při hře na hudební nástroj se hudebník musí plně soustředit po celou dobu, jestliže nechce udělat chybu. Děti, které se začnou nejdříve koncentrovat na činnost, jež je baví, mají pak menší potíže dávat pozor i při výuce.

Na druhou stranu, pokud dítě trpí poruchou pozornosti, může být pro ně hra na hudební nástroj docela obtížná, právě díky nutnosti soustředit se.

Poslech

V hudbě je sluch považován za něco nenahraditelného. Lze tedy očekávat, že se náš sluch bude zostřovat postupem času, pokud hrajeme na hudební nástroj. Muzikanti jsou často citlivější, co se jednotlivých zvuků týče, i díky tomu, že jsou hudbou donuceni pozorně poslouchat po delší dobu. To se může vyplatit i v běžném životě, obzvláště ve škole, kde žáci musejí mít „nastražené uši“ téměř neustále.

Zdroj: pixabay.com

Trpělivost

Trpělivost se dá trénovat bezpočtem aktivit, ale přece jen hru na hudební nástroj řadíme mezi ty náročnější, co se týče trpělivosti. Začínající hudebníci se nejdříve musejí naučit základy rytmiky, dynamiky, tóny a pochopit alespoň trošku souvislosti v hudbě. A pokud tento krok zvládnou, mohou se vydat na cestu tréninku samotné hry na nástroj, která ovšem nikdy není jednoduchá. Nejenže je zapotřebí již zmíněná koncentrace, ale také  trocha toho vycvičeného hudebního sluchu a hlavně vůle pokračovat, i když se nedaří. Ovšem jakmile se malí muzikanti této trpělivosti naučí, budou mít i větší vůli vydržet u učení, jež pro ně nemusí být zajímavé.

Zodpovědnost

Nejenže si děti musejí zvyknout na pravidelný trénink hry na nástroj, ale o svůj nástroj se musejí naučit i starat. Skoro všechny hudební nástroje totiž potřebují pravidelnou péči. Nástroje, o které se hudebníci nestarají, zásadně neladí nebo se ladí špatně.

Existují i nějaké nevýhody?

Věnování volného času hudbě přináší velké výhody, ale jsou zde i nějaké negativní stránky? Může se stát, zvláště u menších dětí, že při hře na některé hudební nástroje bude přetížena určitá část těla. Děje se to v případě, že jsou hudebníci delší dobu v jedné poloze, která navíc není tělu přirozená. Následkem by ale nemělo být nic horšího než bolest daných svalů, což se dá cvičením snadno napravit.

Samozřejmě, že hra na hudební nástroj se nerovná zábavě pro každého. Pokud tedy dítě nemá zájem se hudbě věnovat, přimět ho ke hře může být nejen obtížně, ale možná i zbytečné. Koneckonců, vše stojí na jeho trpělivosti a odhodlanosti, s jakou se do hraní pustí. Teprve v případě, že ho hudba baví, má reálnou šanci s ní pokračovat a využít i další z benefitů, které mu nabízí.

Zdroj
effectivemusicteaching.competersonfamilyfoundation.org

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button