Čím chceš být, až vyrosteš? „Youtuberem přeci.“

Vlog. Gaming. Beauty? Že nevíte, co tyto pojmy znamenají? Možná to není jasné vám, ale položíte-li tuto otázku některému z dnešních dětí či teenagerů, ani trochu je nezaskočíte. Jedná se o typy videí, která youtubeři umisťují na bezplatný portál YouTube. A jsme u další otázky. Kdo je vůbec youtuber?

Samotná definice zní asi takto: Youtuber je člověk, který velmi často odkrývá své zájmy, oblíbené věci, někdy i své soukromí, prostřednictvím videí a nahrává je na již zmíněný portál. Většinou natáčí dokonce ze svého domácího prostředí, čímž může být pro své adresáty autentičtější.

Nástup moderních technologií ovlivnil a nadále ovlivňuje život nás všech zcela zásadním způsobem a týká se všech generací včetně seniorů. Nicméně generace dětí narozená po roce 2000 je napojena na život online zcela neoddělitelně a jaksi přirozeně. Jejich svět je světem sociálních sítí a konzumací internetové produkce a pro řadu současných dospělých je velmi obtížné se v těchto sférách orientovat.

Které ze sociálních sítích znáte? A které sami používáte? Zdroj: pixabay.com.

Nejrůznější elektronické komunity vznikaly ještě před samotným YouTube, zmínit můžeme například sdružení lidí, kteří vysílali amatérské rádio. S příchodem internetu pak svět zaznamenal boom – tzv. blogging – lidé zakládali webové stránky věnující se známým osobnostem, recenzím knih, filmů nebo kosmetiky. Některé blogy ale byly psány jako virtuální deník.

Počátek YouTube platformy byl přitom nenápadný. Původně byla platforma zaměřena na sdílení domácích videí. V dnešní době disponuje řadou hudebních videoklipů, trailerů k filmům, vzdělávacích videí a videoblogů a má více než miliardu diváků, což je téměř třetina všech uživatelů internetu. Lidé sledují tento server každý den téměř miliardu hodin a vygenerují miliardy zhlédnutí.

Postupně se tvorba videí a jejich sdílení v internetovém prostředí stává rychle se rozšiřujícím fenoménem. Vzniká youtubering jako specifický svět youtuberů. Kdo je tedy youtuber? Nejstručněji jde o osobu, která na internetový server YouTube nahrává videa dle různého zaměření – mezi kategorie patří například móda, kosmetika, zábava, knihy, jídlo.

V dnešní době YouTube disponuje řadou hudebních videoklipů, trailerů k filmům, vzdělávacích videí a videoblogů a má více než miliardu diváků, což je téměř třetina všech uživatelů internetu.

YouTube měl v roce 2015 dvě miliardy přístupů denně a každou minutu uživatelé nahráli 300 hodin nových videí. YouTube je tak po internetovém vyhledávači Google druhou nejnavštěvovanější webovou službou světa a nejsledovanější TV pro mladé, proto i televize obsazují do svých pořadů youtubery, aby zvýšily svou sledovanost.

Jsou jednoznačně vzory dnešní generace a popularita mezi dětmi a dospívajícími je zcela mimořádná. Kvantitativním dokladem uvedeného je skutečnost, že špičky mezi youtubery v ČR mají kolem půl milionu odběratelů a řadí se také, mimo jiné, mezi velmi dobře vydělávající jedince.

Zdroj: pixabay.com

Obecně je známo, že vliv na socializaci dítěte mají dvě základní socializační jednotky: rodina a škola, respektive školní třída. S mírou toho, jak se média prostřednictvím vlivu internetu stala všeobecně dostupnými, se ukazuje, že jejich vliv velmi posílil a že hrají v životě zejména mladých lidí daleko významnější roli oproti minulosti. Tím se dostáváme ke skutečnosti, že dochází k výraznému oddělení zájmového světa dětí a jejich rodičů. Ti velmi často nemají ani ponětí, ke komu jejich potomek vzhlíží.

Proč je pro děti a mládež tento svět tak přitažlivý? Žáci jedné základní školy odpovídali, co je na sledování youtuberů baví. Někteří to berou jako zdroj zábavy: „Odreaguji se u nich a taky se chci pobavit.“, „Je to legrace.“, „Mám to místo TV, nenudí mě to.“ Jiní v tom vidí přínos v získávání nových informací: „Dozvím se nové informace.“, „Protože se zabavím a něco se i přiučím.“, „Můžu se dozvědět nové rady.“ Pro další skupinu se jednalo o zdroj inspirace: „Zajímají mě nové trendy.“, „Baví mě se koukat, jak jdou za svými sny.“, „Různé inspirace, jak co zlepšit.“, „Tvořivost ostatních, inspirují mě, jak je každý svůj.“

Na dotaz, zdali se sami někdy snažili o natočení vlastního videa, odpovídala skupina dospívajících velmi jednoznačně: „Ano, snažila, ale ještě to nemám dotočené.“, „Ano, natočil, ale nebylo to vtipné.“, „Ano, ale neumístila jsem ho na YouTube.“, „Jen tak pro srandu, ale nikam jsem ho nedal.“, „Zkoušel jsem.“, „Ano, ale pouze pro sebe.“, „Ano, ale na YouTube jsem ho nikdy nedal a nedám.“ Z toho vyplývá, že žáci se o vlastní videa sami pokoušejí, nicméně dotáhnout pomyslné dílo do konce je už méně častý jev. Z diskuse je patrné, že žáci sledováním youtuberů tráví několik hodin denně.

Této skutečnosti jsou si vědomi nejen rodiče, ale i pedagogové – také oni totiž tráví s dětmi velké procento času. Obecně platí pravidlo, že učitel má větší šanci získat přirozenou autoritu u žáků, pokud se zajímá o jejich „svět“. V této problematice se však názory pedagogů různí. Na základě rozhovoru s desítkou učitelů lze dojít k závěru, že někteří dotazovaní učitelé vnímají youtubery jako zčásti přínosné pro své žáky, jiní zastávají neutrální postoj, kdy rozlišují mezi kvalitní tvorbou youtuberů a nekvalitní, která může mít i negativní vliv. Lze se setkat ještě s dvěma dalšími postoji, a to s postojem značně negativním, kdy vyučujícím přijdou videa naprosto zbytečná, a postojem, kdy učitelé tuto skupinu tzv. youtuberů vůbec neznají, a tudíž na ně nemají utvořený názor.

 Co si o Youtube myslí pedagogové?

„Raději slyším, když rodina s dětmi tráví čas aktivně různými společnými aktivitami.“ (žena, 20 let praxe, ZŠ)

„Většinou neškodí, žáci se vzájemně videem baví a stimulují.“ (žena, 22 let praxe, ZŠ)

„Jiná doba – jiné zájmy. Každá generace má něco.“ (žena, 19 let praxe, ZŠ)

„Jsem zásadně proti.“ (žena, 2 roky praxe, SŠ)

„Nebezpečí ovlivňování názorů, nebezpečí ‚falešných idolů‘ (žena, 30 let praxe, ZŠ)

„Většina této produkce je velmi nevhodná a často bizarní a je pro mne těžko pochopitelné, proč to děti tak zajímá. Považuji to vesměs za plýtvání časem. Kovy asi představuje čestnou výjimku.“ (žena, 13 let praxe, ZŠ; pozn.: Kovy je youtuber, jehož tvorba se vyprofilovala od strategií počítačových her až k videím věnujícím se politice, fake news apod.)

Někteří učitelé se domnívají, že youtubering je něco, co přinesla současnost, a že je třeba mít o něm alespoň částečný přehled. Nebrání se tak v hodinách ani využití videí, která mohou mít pozitivní dopad.

Jak vyplývá z předchozích řádků a obecně z historické zkušenosti o střídání módních trendů, youtubeři jako hrdinové současné generace Z přitahují své diváky zejména proto, že jsou jim generačně velmi blízcí a mluví tzv. „jejich jazykem“. V zásadě se nejedná o nic neobvyklého, jde jen o variaci toho, co každý dobře zná z minulosti. Máme-li mluvit o budoucnosti, veškeré populární styly a záležitosti z dob minulých jsou v současné době už jen pouhým odrazem nostalgie různých předchozích generací. Ať už se jedná o hnutí dětí květin Hippies, sledování Beverly Hills 90210, sbírání céček, nebo čtení časopisů Bravo.

Youtube jako lehká cesta ke zbohatnutí?

Youtubeři jsou velmi zajímaví, i co se marketingu a reklamního byznysu týče, protože kromě přímých spoluprací mohou čerpat příjmy i z reklam, které se během jejich videí přehrávají. Nutno však podotknout, že výše příjmů se odvíjí od počtu odběratelů, počtu zhlédnutí apod. Z tohoto důvodu se děti a dospívající domnívají, že se jedná o lehkou cestu ke zbohatnutí, nicméně prosadit se v tomto odvětví je stále složitější. Videa jsou sice stále publikována, ale možnosti různých spoluprací lze najít i v rámci Instagramu, což je platforma, která se v posledních pár měsících/letech dostala na vrchol.

Facebook přišel v červnu 2018 v rámci aplikace Instagram s tzv. službou IGTV. Jedná se o Instagram TV, zkráceně IGTV, primárně určenou pro mobilní zařízení. Tato služba umožňuje sdílet v rámci Instagramu až hodinu dlouhé video příspěvky. Největším rozdílem oproti YouTube je ale provedení videí – jsou striktně vertikální.

„Věříme, že přesně takto vypadá budoucnost videa. Lidé jako zdroj zábavy stále častěji využívají mobilní zařízení. A my jim chceme umožnit, aby měli k oblíbeným tvůrcům a obsahu ještě blíž,“ popsala společnost Instagram svůj záměr.

Zdá se, že Youtube a youtubeři jako takoví směřují k určité změně. O jak zásadní změnu ovšem půjde, ukážou až následující léta – zcela jistě se ale další „příběhy“ budou odehrávat v závislosti na rozvoji komunikačních technologií.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button