Jednu závislost vystřídala druhá aneb Jsou lepší cigarety nebo počítač?

Včera (12.11.) byla prezentovány nová data z evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách. Co říkají? Mimo jiné to, že cigarety i alkohol jsou u mladistvých nadále na ústupu. O víkendu ale stráví na sociálních sítích i 12 hodin.

Na úvod dobrá zpráva: celkové výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) jsou pozitivní, obavy ale vzbuzují nové trendy, mezi které výzkumníci řadí hlavně závislost na sociálních sítích, online gambling a nové způsoby konzumace, jako vaping nebo elektronické cigarety. Jaké jsou další závěry studie mezi bezmála sta tisíci mladistvými napříč Evropou?

Kouření

K cigaretám by se nemělo problém dostat okolo 60 % evropských studentů. Jako nejsnáze dostupné je uvádí šestnáctiletí z Dánska, kde jen 21 % dotázaných nepovažuje cigarety za snadno dostupné. V České republice, stejně jako u našich sousedů v Polsku a na Slovensku, jsou tato čísla také relativně vysoká. Přes 70 % studentů vnímá cigarety jako snadno dostupné.

„Více než šestina z dotazovaných přiznala, že kouřila už když jim bylo 13 let.“

Sledování trendů od roku 1995 se na první pohled zdá velmi pozitivní. Konstantní pokles u kouření ukazují jak odpovědi na otázky k posledním 30 dnům i denní konzumaci, tak ke zkušenosti s kouřením za celý život. Jenže až do posledního sběru nebyly rozlišovány klasické cigarety od nových elektronických cigaret. „Ve skutečnosti, vezmeme-li je v úvahu společně, poprvé se zdá, že pozorujeme obrácení trendu. Přičemž spotřeba začíná opět růst a dosahuje 54 % pro celoživotní kouření, 27 % pro současné kouření a 12 % pro každodenní kouření.” uvádí autoři ve finální zprávě.

Alkohol

Alkohol považují evropští studenti ve srovnání s ostatními návykovými látkami za nejsnáze dostupný. Kdyby chtěli, téměř 80 % studentů ESPAD uvádí, že by bylo snadné sehnat alkoholický nápoj. Třetina studentů, kteří se zúčastnili studie ESPAD (33 %), vyzkoušela alkoholický nápoj poprvé ve věku 13 let nebo dříve. Kromě Kosova a Islandu přiznalo ve všech zemích ESPAD konzumaci alkoholu alespoň jednou za život více než 50 % šestnáctiletých. Průměr dosahuje 79 %, s tím, že více než 90 % spolu s námi mají už jen Dánsko a Maďarsko.

Stejně jako u cigaret celkové trendy konzumace alkoholu vykazují od roku 1995 pomalý, ale stabilní pokles. Konzumace alkoholu je i tak stále velmi populární.

Drogy

Konopí je považováno za nejjednodušší nedovolenou látku, kterou lze získat. Přibližně jedna třetina studentů ESPAD (32 %) hodnotí konopí jako snadno dostupné. I v této kategorii patří ČR společně s Nizozemskem, Dánskem, Slovinskem s Slovenskem k zemím, kde studenti hodnotí dostupnost konopí jako nejsnazší (od 45 % po 51 %). V průměru ESPAD se obecná konzumace drog zvyšovala od roku 1995 až do roku 2011. Od té doby jsou drogy na ústupu společně s alkoholem i kouřením.

Sociální média

Ve věku 15-16 let přiznávají dotazování, že na sociálních sítích stráví 2-3 hodiny každý běžný školní den. Toto číslo se ale rapidně zvyšuje na 6 a více hodin během typického neškolního dne. Mírně více času stráví na sociálních sítích holky než kluci. Ti mají naopak téměř dvojnásobný čas strávený hraním počítačových her.

Všechna data můžete prozkoumat na http://www.espad.org

Co je ESPAD

V rámci studie, která zkoumá rizikové chování a konzumaci návykových látek, odpovídalo na dotazy 99 647 studentů ve věku 15-16 let z 35 evropských zemí. Česká republika se sběru dat účastní již posedmé od roku 1995. Nové představené výsledky navazují na dotazníky shromažďované v průběhu roku 2019, na výsledky tudíž nemá vliv pandemie Covid-19 a následná omezení v jednotlivých evropských zemích.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button