Finanční gramotnost jako černé svědomí českého školství

Mladí se stále častěji potýkají se zadlužeností, exekucemi, problémy s placením nájmu a starší generace mnohdy kroutí hlavami, jak je to vlastně možné. Je pravda, že dříve tento problém nebyl tak častý, jenže ve světě, kdy téměř každý dostane půjčku někdy i díky pouhému telefonátu, je na místě novou generaci upozornit. Ideálně ji naučit to, čemu se dnes říká finanční gramotnost.

Fakt, že finanční gramotnost žáci během školní docházky nezískají, potvrzují běžně sami dospívající. V rámcovém vzdělávacím programu lze sice najít několik oblastí, které do této problematiky spadají, ale jsou přednášeny pouze okrajově. Abych byla konkrétní – žáci jsou seznámeni se základními pojmy, ale ne s reálným fungováním. Většinou proto nedokáží získané informace sami používat.

Ovšem vinu rozhodně nenesou učitelé, kteří se musejí neustále přizpůsobovat – vzdělávacímu plánu školy nebo učebnicích, jež jsou mnohdy zastaralé. Přitom by bylo velmi snadné zapojit finanční gramotnost i do matematiky, pokud by žáci počítali například reálnou hodnotu peněz v důsledku inflace namísto toho, kolik zemědělci sklidí obilí…

Okoukáno od rodičů?

Existují názory, že finanční gramotnosti se ve školách není třeba více věnovat, protože v průběhu dospívání mladiství přebírají tyto vzorce od svých rodičů. Pominu-li, že některé rodiny mohou být v tomto směru patologické, vyvstává otázka, jakým způsobem by to měli okoukat.

Mnoho dospívajících rozhodně není zasvěceno do rodinného rozpočtu. Často nemají ani tušení, jaké mají rodiče příjmy, natož co všechno z nich musí platit. I kdyby ale ano, pořád tu zůstává spousta otazníků. Děti i dospívající opravdu většinou přebírají vzorce chování svých rodičů, ale zdaleka to tak nemusí být vždy. Proto i s povědomím o veškerých finančních transakcích může přijít den, kdy se dítě vydá svou cestou a zbytečně se zadluží.

Úskalí dnešní doby

Názory na to, že finanční gramotnost není třeba vyučovat, většinou pramení z úst starších generací, která nic takového sama nezažila, a přesto ve většině případů dokáže úspěšně hospodařit se svými penězi. Proč to tak je? V době, kdy této generaci bylo kolem dvaceti let, nebylo možné tak snadno získat půjčku. A koneckonců, i kdyby to šlo, nebylo tolik lákadel, za která by peníze utratila.

Finanční poradci se shodují, že nejvíce mladých lidí se v dluhové pasti ocitá právě z toho důvodu, že si chtějí kupovat věci, které nepotřebují a chtějí je hned. Dluhy potom splácí dalšími půjčkami, příliš neřeší, že peníze budou potřebovat i za několik měsíců. Nemají přehled o příjmech a výdajích.

Jak se tedy vzdělávat?

Je zřejmé, že ačkoliv nebyla tato oblast před lety tolik potřebná, dnes je její studium, pokud se to tak dá nazvat, více než důležité. Už proto, že je k letošnímu roku evidováno přibližně 4 300 000 exekucí. Od minulého roku je to sice pokles, ale stále se jedná o alarmující počet. Není potřeba čekat, až se rámcové a školské vzdělávací programy změní, některé organizace se do toho už pustily.

Jednou z nich je i projekt Nekrachni. Nabízí mobilní aplikaci pro mladistvé, kteří považují za důležité se v této oblasti vzdělávat. Je navržena pro současnou generaci, obsahuje nejen teoretické, ale i praktické poznatky, které jsou běžné a člověk se s nimi dříve nebo později vždycky setká. A tento projekt zdaleka není jediný. Jejich seznam (i když ne úplný) je k nahlédnutí na webových stránkách Ministerstva financí.

Ale o tom, že finanční gramotnost by měla být součástí školních osnov i rodinných rozmluv, není pochyb. Vždyť až na celkovém počtu 4 500 000 exekucí se jejich růst v České republice zastavil.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button