10 věcí, co se děti naučí ve Skautu

Co má co dělat článek o Skautu na webu alternativních škol? Překvapivě hodně – i když si Skaut až do dnešní doby částečně uchovává svou tradiční, starosvětskou, foglarovskou podobu, jeho přístup se s principy alternativních škol prakticky shoduje. Můžete si za každou shodu dělat čárky, já mám čárek téměř deset.

Takže, Skaut děti naučí:

1. Vázat uzly, psát a číst morseovku, rozdělat oheň, nebát se v noci v lese, poskytnout první pomoc, spát pod širákem, mýt se v potoce, sekat dřevo sekyrou, bezpečně zacházet s nožem, …

Prostě věci, se kterými se nemá běžné městské dítě v dnešní době moc šanci potkat. A jako bonus jsou děti v přírodě.

2. Nebýt cimprlich na čistotu

Když čtete pokyn „na třítýdenní tábor max. sedmery slipy, protože víc jich děti ponesou zbytečně, dle našich zkušeností se častěji nikdy nepřevlékají“, může znít dost radikálně, nicméně v dnešním trendu sterilních domácností jde o inspirativní výchylku. Také schopnost umýt se v bahnitém rybníce, protože v okolí široko daleko žádná jiná voda není, může být korigující zkušenost speciálně pro děti vychovávané k superčistotě.

3. Překonat sám sebe a zažít přitom skutečné dobrodružství

Protože prostě občas dělají věci, které by jim rodiče nejspíš nedovolili (a to ani nemusejí být hyperprotektivní). Třeba lézt vysoko do korun stromů nebo se v říjnu vykoupat v rybníce. Ostatně i první noční hlídka je pro děti celkem výzva. A tomu všemu napomáhá prostředí, kdy vedoucí prostě dávají dětem najevo důvěru, že to zvládnou, a zároveň jsou jim sami, společně se staršími skauty, vzorem.

4. Pomáhat si navzájem, pomáhat slabším, být fér

Děti jsou ve Skautu přirozeně vedeny k respektujícímu a zároveň asertivnímu způsobu komunikace, k tomu, aby nelhaly a držely slovo. Promyšleně také působí práce s kolektivem – starší se starají o mladší, vymýšlejí pro ně program, dětem se postupně dává větší a větší zodpovědnost.

A jsou si všichni rovni (vedoucí je chápán jako první mezi rovnými), prostředí je důsledně nekastovní.

Plus pořád ještě jedou akce typu „bobříci“ nebo „udělej každý den alespoň jeden dobrý skutek“, které přidanou hodnotu v osobnostním vývoji dítěte také mají.

5. Být samostatný, spoléhat sám na sebe a umět si poradit

Už jen to, že ve věku 7, 8, 9 let zvládnou dvou- nebo třítýdenní tábor, znamená, že z pohledu samostatnosti udělají obrovský pokrok. Takový, že můžete mít pocit, že se vám vrátilo úplně jiné dítě. No a z ryze praktického soudku – naučí se třeba samostatně sbalit batoh tak, aby ho unesly a zároveň v něm měly vše potřebné.

A ano, skautští vedoucí opravdu děti v žádném ohledu nevodí za ručičku. Zároveň jsou ale dostatečně citliví na to, aby dítěti v těžkých situacích pomohli, třeba pokud se mu stýská.

freepik.com

6. Dovednosti, které byste nečekali

Syn se z tábora vrátil s tím, že se bude učit na kytaru, protože chce být jako vedoucí, a od té doby poctivě cvičí. A také se naučil plynně číst, neboť hráli celý tábor ve volných chvílích Bang! a on chtěl vědět, jaké schopnosti jednotlivé karty mají. Bez nucení, prostě proto, že to potřeboval.

7. A teď patetické okénko: stát se vlastencem

Například je opravdu impresivní pozorovat malá vlčata i velké skauty, jak vážně na táboře berou rituály spojené s ranním vztyčováním a večerním spouštěním české vlajky (a opravdu to ani náznakem nepřipomíná gumáckou buzeraci).

8. Poznat sílu kamarádství

Děti se dlouhodobě znají ze schůzek a z akcí přes rok a pak spolu stráví několik týdnů na letním táboře, z čehož většinou vznikají pevná přátelství. To ocení zejména děti, kterým třeba nesedne školní třída, mají tak kamarády i odjinud.

9. V pohodě fungovat bez techniky

Skautské akce, protože jsou zásadně bez elektřiny, působí jako digitální detox. To, co vás jako rodiče často stojí značný boj, máte ve Skautu úplně přirozeně – děti bez počítačů, mobilů a tabletů, sportující nebo hrající deskové hry.

10. Doopravdy pracovat

Protože skauti si sami staví tábor, sami vaří, sami připravují dříví, aby bylo na čem uvařit jídlo, sami uklízejí, přičemž na všem se podílejí všichni dle svých schopností. Jasně že se pravděpodobně snažíte své děti k nějaké práci doma vést, nicméně ve Skautu je to řádově něco jiného. Rozdíl je totiž v odpovědnosti – tady prostě přirozeně pochopí, že když to neudělají, tak to nebude. Plus většina činností vyžaduje spolupráci, což je další velký poznatek pro budoucí život.

A teď konec oslavných ód. Vše výše uvedené jsou mé subjektivní postřehy, nikoli univerzální pravda. Je samozřejmě možné, že zrovna vašemu dítěti nebude Skaut vyhovovat, že zrovna vy narazíte na oddíl, kde si vaše dítě nesedne s ostatními dětmi nebo vedoucím. Vše je totiž o lidech. Nebo vám může vadit určitý, historicky daný, politický a náboženský přesah, i když reálně se v dnešní době nijak neprojevující.

Nicméně zpět k pozitivům: skauting nefunguje jen jako zábavná aktivita na zaplnění volného čau. Jde o mnohem víc. Až tak, že pro některé děti zůstane životní filosofií, což může být v dnešní době vynikající protiváha konzumního stylu života.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button